Milli Eğitim Bakanlığı Dilekçe Örneği

TC Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan ve Üniversite öncesi tüm eğitim kurumlarının kurucusu ve denetleyicisi olan Bakanlıktır. Personel sayısı ve Teşkilatı bakımından en geniş hizmet alanına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğu çok büyüktür. Milli Eğitim Bakanlığı Dilekçe Örneği yazımız içerisinde yer almaktadır.

Yeni bir neslin yetişeceği eğitim kurumlarının oluşturulması , bakımı , yenilenmesi , tüm branşlarda binlerce kişiden oluşan eğitim ordusunun oluşturulması ve gelişen ihtiyaçlara göre genişletilmesi ve milyonlarca öğrencinin geleceğe hazırlanması çok büyük ve önemli bir sorumluluktur.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe ile müracat edilirken başvuru yapılacak birim belirlenebiliyor ise ilgili Müdürlüğe başvuru yapılması daha sağlıklı olacaktır. Bakanlık Makamına yazılan dilekçelerin neredeyse tamamı kendi görev alanına göre teşkilatın ilgili müdürlüğüne sevk edileceği için doğru müdürlüğün belirlenerek doğru müdürlüğe müracat edilmesi faydalıdır.

Aşağıda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki müdürlükler bilginize sunulmuştur;

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
 • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
 • Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü

Örneğin bir özel eğitim kurumu ile ilgili bir başvurunuz olacaksa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne , Hukuki bir konuda başvurunuz olacaksa Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuru yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe yazılırken dikkat edilmesi gereken konu dilekçenin yazılması gereken makamın doğru belirlenmesidir. Örneğin bulunduğunuz şehir veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracat etmeniz gereken konularda Ankara Bakanlık makamına dilekçe yazmanıza gerek yoktur.

Yani öğrencinin okul ile ilgili konularında önce okula, okul değişikliği veya okul ile çözümlenemeyen konularda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüklerine başvuru yapmanız yerinde olur.

Okul veya Milli Eğitim Müdürlükleri ile çözümlenemeyen veya Merkez Teşkilatı ile çözümlenebilecek konularda belilenebiliyorsa yukarıda listelenen müdürlüklerden ilgili müdürlüğün makamına belirlenemiyorsa Bakanlık makamına dilekçe yazılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına Dilekçe Yazımında dikkat edilecek konular nelerdir ?

İlk olarak tüm kamu kurumlarında olduğu gibi MEB’na yazılacak dilekçeler Türkçe yazılmalıdır ve resmi dilekçe yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Dilekçenin yazılacağı makamın tam ünvanı müdürlüğüne ile başlayarak dilekçe konusunda dilekçenin ne maksat ile yazıldığını belirttikten sonra isteminizi veya şikayetinizi sade ve yalın biçimde sunduktan sonra gerekli ise ekleyeceğiniz belgeler ile beraber ilgili makama şahsen ulaştırmanız veya PTT ile iadeli taahhütlü göndermeniz gerekmektedir.

Dilekçe yazımı ile ilgili yardıma ihtiyacınız var ise dilekçe nasıl yazılır başlıklı yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Milli Eğitim Bakanlığı genel olarak yetişkin olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumlarının bağlı olduğu bakanlık olması sebebi ile öğrenciler adına velileri veya vasileri başvuru yapmalıdır. Anne Baba yada Vasi olmayan kişilerin öğrenciler hakkındaki dilekçeleri işleme alınamamaktadır, Bir öğrenci için yazılan istem içeren dilekçeler hukuken velisi yada vasisi tarafından yazılmalıdır.

Yalnızca öğrenci veya öğrencilerin menfaati yada mağduriyetleri ile ilgili kamu yaratı gözeten dilekçelerde Velilik yada Vasilik aranmaz. Sikayet veya kamu yararı maksatlı verilen dilekçelerde veli yada vasi olma şartı yoktur. Tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Milli Eğitim Bakanlığına Dilekçe ile müracat etme hakkına sahiptir.

Milli Eğitim Bakanlığı Dilekçe Örneği

Milli Eğitim Bakanlığı Dilekçe Örneği miz hayali bir ilköğretim okulunda akıllı tahtaların sürekli arıza vermesi ile alakalı şikayetini bakanlığa ileten bir velinin şikayet dilekçesini temsil etmektedir ve örnektir.

Siz kendi dilekçenizi ileteceğimiz örneğin açıklama ve istem paragraflarını kendi istek veya şikayetinizi konu edecek şekilde yazarak şahsen Bakanlık makamına sunmalısınız.
		Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına

	
	Dilekçe Konusu : .................. İlköğretim okulundaki akıllı tahta sistemleri ile ilgili şikayetimin sunulmasından ibarettir.


	

	.................................... TC Kimlik Numaralı .............................................. İsimli öğrencinin velisiyim. Oğlum / Kızım Kurumunuza bağlı eğitim kurumlarından .............................................. İlköğretim Okulu ............ Sınıfında ............. Öğrenci Numarası ile ............. yıldır eğitim görmektedir.

	Daha önceki yıllarda çok düşük arıza ve problem ile kullanımı sürdürülen Akıllı Tahta Sistemi bulunduğumuz eğitim öğretim yılında verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Okul öğretmenleri ve müdürüyeti ile yaptığımız görüşmelerde 4 yıllık hizmet süresinden sonra elektronik olarak çıkan sorunlar ile ilgili servis hizmetlerinde aksaklıklar yaşadıklarını ve sorunlar giderilsede kısa sürede tekrar sistem arıza vermektedir. Bu durum oğlumun okuduğu sınıf ile sınırlı değildir, okul genelinde akıllı tahta sistemi verimli çalıştırılamamaktadır.

	Öğretmenler , Müdüriyet ve Aile Birliği özverili şekilde eğitim kalitesini yüksek tutmaya ellerinden gelen gayreti sunmaktadır, fakat eğitim müfredatı büyük ölçüde akıllı tahta kullanımına yönelik planlandığı için arızalar öğrencilerin eğitim kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir.

	Yaklaşan sömestir tatilinde kapsamlı akıllı tahta sisteminde bir yenileme yapılması zaruri olarak değerlendirilmektedir.

	Öğrencilerin eğitim kalitesindeki olumsuzlukları gidermek adına , yukarıda belirtmiş olduğum okulun elektronik eğitim sistemlerinin tamamının kurumunuzca denetlenmesi ve gerekli donanımların sağlanarak problemlerin giderilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Öğrenci İsim Soyisim :
Veli İsim Soyisim :
İkamet Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi : 


								Tarih :

								İsim Soyisim : 

								İmza :

Milli Eğitim Bakanlığı Elektronik Erişim ve Hizmetleri

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Veli Bilgilendirme Sistemi https://e-okul.meb.gov.tr/

TC Milli Eğitim Bakanlığı Döküman Yönetim Sistemi http://dys.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı EBA Uzaktan Eğitim Sistemi http://www.eba.gov.tr/

Mlli Eğitim Bakanlığının aşağıdaki başlıklardaki Edevlet Hizmetlerine Başvuru için Edevlet Girişi yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi sayfasına geçiş yaparak ilgili hizmet sayfasına giriş yapabilirsiniz.

 • Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Durum Belgesi , Mezuniyet
 • EBA Veli Bilgilendirme Sistemi
 • İş Makinesi Operatörlük Belgesi
 • Özel Öğretim Kurumlarından Alınan Kurs Belgeleri
 • Açıköğretim Ortaokulu Öğrenci Durum ve Tanımlama Belgeleri
 • Sözleşmeli Öğretmenlik Atama , Sözlü Sınav
 • MEB Öğrenci Bilgi Sistemi
 • Bireysel Okuryazarlık Belgesi
 • Çırak Öğrenci Devamsızlık Sorgulama
 • Edilekçe Sorgulama
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 • Kalfalık Ustalık Usta Öğreticilik İşyeri Açma Belgesi Sorgulama Doğrulama
 • Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama Doğrulama
 • MEB Öğrenci Nakil İşlemi
 • Öğrencilik Belgesi Sorgulama Soğrulama
 • Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama
 • Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
 • Mebbis Modüllerine Erişim
 • Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama Doğrulama
 • Sınav Sonuç Sorgulama
 • Sınav Yeri Sorgulama
 • EBA Eğitim Bilişim Ağı
Scroll to Top