İş Bitirme Belgesi Talebi – İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

İnşaat İş Bitirme/İş Deneyim Belgesi Nedir?

İş bitirme belgesi, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilen belgeye deniyor.

İş Bitirme Belgesini Kim Düzenler?

İş bitirme belgesi, yapıların inşaat çalışmaları bitmesinden sonra alınması gereken bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu belge, yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare tarafından düzenlenip verilen belgeyi ifade ediyor.

İş bitirme belgesini kim düzenler, sorusunun yanıtına gelince, aşağıda belirtilen hükümler gereğince iş bitirme belgesi iş sahibi idare tarafından düzenlenip ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanıyor.

İş Bitirme Belgesi için e-Devlet Başvurusu Yapılabilir mi?

İş bitirme belgesinin düzenlenmesine yönelik talepler e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu platform üzerinden hazırlanacak talepler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilir ve yine yukarıda paylaşılan süreçler devreye girer.

e-Devlet Kapısı – İş Deneyim Belgesi internet sayfası için tıklayınız.

İş Bitirme Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

4734 sayılı kanuna göre hizmet ve mal alımları için farklı, yapım işleri için de farklı süreler belirlenmiştir. Bu kanunda ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl boyunca iş deneyim belgeleri kabul edilir. Ancak bu mal ve hizmet alımları için geçerlidir. Yapım işlerinde de geriye doğru son 15 yıl için iş deneyim belgesinin süresi devam eder.

İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenir?

İş bitirme belgesinin düzenlenme aşaması oldukça önemlidir. İlk olarak iş sahibinin özel hukuk tüzel kişisi ya da gerçek kişi olması durumunda ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde ise mevcut belge, belediye tarafından düzenlenir. Tüzel kişiler işi belediye dışında tamamlamış ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Kabul görülen iş bitirme belgeleri valilikten onay aldıktan sonra hazırlanır ve sözleşme esasına göre imzalanarak takdim edilir.

İş Bitirme (İş Deneyim) Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belge, işin yapıldığı idareye dilekçeyle başvuruda bulunmasıyla beraber hazırlanmaktadır. Yönetmelikteki düzenlemelere göre iş bitirme belgeleri, özel sektörde ve kamuda yapılan işlere göre verilmektedir. Ayrıca iş deneyim belgesi, hak sahibi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı zamanlarda da düzenlenebilir.Hak sahibi bireyler evraklarını hazırladıktan sonra idareye dilekçeyle başvurması gerekir. İdareler de talep üzerine 20 iş gün içinde belgeyi düzenler. Düzenleme konusunda yetkili olan kurum ve kuruluşların hukuki varlığı sonra ererse farklı bir kurum tarafından hizmet sunulabilir.

Not: Dilekçe örneği, Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden edinilmiştir. Yeniden düzenleyen: dilekceornegi.com

İş bitirme belgesi işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmak için tıklayınız.

İş Bitirme Belgesi Talebi Dilekçe Örneği:
          ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                        ŞEHİR Konu: İş Bitirme Belgesi Talebi	             .../.../20...   Taahhüdüm altında .../.../20... tarihinde geçici kabulü yapılıp yapımı tamamlanan ........... TL teklif bedelli ...................... İnşaatı işine ait iş bitirme belgesinin düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim. 


                             Adı Soyadı / 
                             Ticaret Unvanı 
                               İmzaAdres :
Telefon:
TC Kimlik/Vergi Kimlik No:


Ekler:
1- Geçici Kabul Tutanağı (… Adet)
2- Sözleşme	    	 (….Tk.)
3- Kesin Hak Ediş Raporu (….Adet)
Scroll to Top