Taşınmaz Adresi İsteme (Adres Tespit) Dilekçesi

Adres Tespit/Taşınmaz Adresi İsteme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Kimi zaman ev ya da iş yeri gibi taşınmazların resmi adresini yazılı olarak temin etmek gerekebiliyor. Adres tespiti talebiniz için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi, adresini öğrenmek istediğiniz taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne teslim ediniz.

Taşınmaz Adresi İsteme Dilekçe Örneği:

          ............... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne   ........... ilçesi, ........... Mah. ........ pafta, ........ ada, ........ parsel sayılı taşınmazın adresinin ilgili makama verilmek üzere tarafıma verilmesini arz ederim.


                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Adres :
T.C. No:
Cep Tel:

EK:
1) Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Scroll to Top