Konut Kredisi Yapılandırma Dilekçe Örneği

Kredi Yapılandırma Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Bankalardan kredi çekenler ve faizler düştüğü zaman, düşük faiz avantajından yararlanmak isteyenler kredi yapılandırma refinansman imkanına başvururlar. Bu kapsamda özellikle 2016 ve 2017 yıllarında faizler düştükten sonra, bazı bankalar konut kredisi yapılandırma işlemi yapmaları gerektiği halde yapmamaktadır. Bu bağlamda müşteriler, banka müdürlüğüne, tüketici mahkemelerine veya hakem heyetlerine başvuruda bulunma hakkına sahiptirler.

Öte yandan, tüketicinin ilk çekmiş bulunduğu krediye ait sözleşmede, daha sonra yapılandırma kredisi çekilmesine ilişkin rastgele bir madde bulunmaması nedeniyle ret almaları ihtimal dahilindedir.

Banka Kredi Yapılandırma / Konut Kredisi Yapılandırma İtirazı

%1.15 – %1.20 seviyesinde ev kredisi çeken müşteriler ile %0.85 faiz seviyesi ile konut kredisi kullanan esnaf arasında faiz farkı olacaktır. Bu halde diğer faiz oranlarının daha da düşmesini ve yapılandırma kredilerinin açılmasını beklemek durumunda kalınabilir.

Konut Kredisi Yapılandırma Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Konut kredisi yapılandırma itirazı, bankaların kredi faiz oranlarını düşürmelerine rağmen kimi bankaların verdikleri krediler için yapılandırmaya gitmemesi durumunda yapılır. Yapılandırma itirazınız için, aşağıdaki dilekçe örneğini ister el yazınızla ister word/pdf formatında indirip doldurunuz. Doldurduğunuz dilekçeyi kredi çekmiş olduğunuz ve yapılandırma talep ettiğiniz bankanın müdürlüğüne teslim ediniz.

Konut Kredisi Yapılandırma Dilekçe Örneği:

           ........... BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNE


   Bankanızdan .../.../.... tarihinde, ............ tutarında konut kredisi çektim. Kredimi %.... faiz seviyesi ile kullandım. Ancak faiz oranlarının düşmesinden hareketle çekmiş olduğum banka kredisini yapılandırmak istiyorum.
   Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


                                 Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Adres :
T.C. No:
Cep Tel:
Scroll to Top