Kosgeb Dilekçe Örneği

Kosgeb Dilekçe Örneği Kosgeb’e yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek dilekçe örneği dir. Kosgeb kısaltması T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ünvanlı bir kamu kurumu adıdır. Kosgeb Türkiye Cumhuriyeti Sanati ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ve temel görevi Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin ticari hayatta desteklenmesi için kamu yararına faaliyet göstermekte olan bir kurumdur.

Ekonominin en küçük yapı taşları olan ve müteşebbisliğin ilk adımı olarak görülen Kobiler yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ekonominin can damarıdır, istihdama etkileri çok yüksek olmak ile beraber toplam ekonominin çok büyük kısmını Kobiler oluşturur.

Büyük işletmeler kadar profesyonel idare edilmeseler bile dinamik yapıları ve hızlı dönüşüm kabiliyetleri ile ekonomik hareketlilikte en aktif rolü daima küçük ve orta büyüklükte işletmeler almaktadır. Bunun sebebi değişen koşullara ve fırsatlara çok çabuk adapte olabilmeleri ve büyük işletmelere göreceli olarak çok daha küçük yatırımlar ile faaliyet yönlerinde ve ürünlerinde hızlı güncellemeler yapabilmeleridir.

Bir örnek vermek gerekirse dev bir ekmek fabrikası yeni 3 4 ürün çıkarabilmek için bazen aylarca planlama hazırlık yatırım arge çalışması yapabilirken mahallenizdeki fırın her hafta yeni birkaç ürünü neredeyse kayda değer bir değişiklik bile yapmadan tüketiciye sunabilme esnekliğine sahiptir.

Tabi bu esneklik ve hareketlilik gibi avantajların yanında Kobilerin çok büyük güçlükleri de vardır, en büyük zorluklar rekabet , ekonomik zorluklara dayanma gücü ve finansman olarak gösterilebilir. Tüm Kobilerin birbirleri ile rekabet halinde olması ve daralan ekonomik alan , ekonomik sıkıntılara karşı kırılganlıklarının çok yüksek olması ve düşük maliyetli finansman zorlukları Kobilerin en çok zorlandıkları alanlardır.

Kosgeb de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tüm ticari yaşamlarında onlara yardımcı olabilmek maksadını görev edinmiş bir kamu kurumudur.

Kosgeb Dilekçe Örneği metin word ve pdf dosya türleri olarak bu yazımız içerisinde mevcut ve indirilebilir durumdadır.

KOSGEB Adres ve İletişim Bilgileri

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No: 32
ALTINDAĞ / ANKARA

Telefonu : +903125952800

Faks numarası : +903123680715

Çağrı Merkezi : 444 15 67

Websitesi : https://www.kosgeb.gov.tr/

Müdürlük Adres ve Telefonları : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler

Kosgeb’e en çok başvuru yapılan konular

Girişimcilik Eğitimi : Kişilerin girişimcilik ve müteşebbislik hakkında temel bilgi seviyelerinin artırılarak , nasıl girişimci olunacağı ve girişimcilik hakkında temel eğitimin sağlanması.

Arge ve İnovasyon Destek Programları : ARGE faaliyetleri ve inovasyon hakkında verilecek eğitimler ile Kobilerin araştırma geliştirme ve inovasyon konularındaki bilinçlerinin artırılması ve ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi.

Danışmanlık : Kobilerin genel ticari faaliyetleri hakkında danışmanlık sağlanması.

Kosgeb Destek Programları : Kobilere her çeşit maddi destekleme programları.

Geleneksel Girişimci Destek Programları : Gişirimcilerin girişimleri konusunda destkenmesini sağlayan destek programlarına başvuru.

İleri Girişimci Destek Programları Başvuruları

İşbirliği Destek Programları Başvuruları

İşgem Tekmer Destek Programları

İşletme Geliştirme Destek Programları

İş Planı Destek Programları

Kobi Gelişim Destek Programı Proje Başvurusu

Kobi Teknoyatrıım Teknolojik Ürüm Yatırım Destek Programı Proje Başvurusu

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu

Uluslararası Hızlandırıcı Programı Destek Başvurusu

Yurtdışı Pazar Destek Programı Başvurusu

Kosgeb’e Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Kosgeb T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

Yazılacak dilekçelerin KOSGEB görev konusu ile alakalı ve mevzuata uygun biçimde yazılması gerekmektedir , Kosgeb görev alanı dışında kalan bir konu ile alakalı veya mevzuata göre kabul edilmeyecek talepler içeren dilekçelerin işlem görmesi mümkün değildir. Yalnızca görev konusu ile alakalı konularda mevzuata uygun biçimde sunulan dilekçeler ile ilgili işlem yapılmaktadır.

Dilekçe yazımında ilk olarak hitap makamı yazılmaktadır, Dilekçelerde kısaltma kullanılmaması ve tam kurum ünvanı yönetimine hitap edilmesi tavsiye edilmektedir Kosgeb dilekçe örneği nde “T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına” Hitap makamı doğrudur.

Kosgeb bünyesinde görevli bir müdürlük makamına yada herhangi bir il yada ilçe müdürlüğüne başvuru yapılıyorsa ilgili müdürlüğün ünvanına hitaben yazılması makuldür. Örneğin İzmit Kosgeb Müdürlüğüne yapılacak başvuruda “T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğüne ” hitabı yeterlidir, örneğin bir AB projesi ile alakalı Ab ve Dış ilişkiler dairesi başkanlığına başvuru yapılacak ise “T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı” makamı doğru bir hitap makamıdır.

Daha sonra dilekçe konusu yazılması önerilmektedir, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir, bu sayede dilekçeyi işleme alan yetkililer dilekçenin tamamını okumadan hangi konuda bir başvuru yapıldığını anlayarak ilgili birime sevk edebilirler.

Daha sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada paragraflara bölünmüş anlamlı ve belirli makul bir konu akışı olacak biçimde önce dilekçeniz ile yaptığınız başvuru konusunu açıklamanız , daha sonra gerekli bilgileri sunmanız ve başvurunuzu anlaşılır biçimde izah edip gerekçelerinizi de sunduktan sonra taleplerinizi saygılı ifadeler ile kuruma iletmeniz beklenmektedir.

Tüm resmi dilekeçlerde olduğu gibi Kosgeb Dilekçe Örneği nde de dilekçe sonunda düzenleyen kişi adı yada ünvanı , tarih ve ıslak imza şartı aranmaktadır.

Kosgeb başvuruları şahsen yapılmaktdır, başka bir kişi adına başvuru yapılabilmesi belirli kurallar dahilinde mümkündür. 18 yaşından küçükler için velileri , Vası Kayyım veya kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , Tüm tüzel kişiler için temsil yetkilileri başvuru yapabilir. Bunun dışındaki tüm başvurular için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir resmi belgenin sunulması gerekmektedir.

Kosgeb Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir Kosgeb Dilekçe Örneği yer almaktadır, yukarıda yaptığımız açıklamada belirtildiği gibi hitap makamı , dilekçe konusu , açıklama paragrafı , bilgiler paragrafı , izah ve gerekçeler paragrafı ve istemler paragrafı yapısında düzenleyerek ıslak imzalı olarak kurum adresine veya il müdürlüklerine şahsen müracat ediniz.
	T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlına

Dilekçe Konusu : 
TC Kimlik No:
İsim Soyisim : 
Adresi : 
Telefonu : 
Eposta Adresi :
							Tarih :
							İsim Soyisim  :
							İmza : 
Ekler :
1-
2-
3-
4-
5-

Kosgeb tarafından sunulan Edevlet Hizmetleri : https://www.turkiye.gov.tr/kucuk-ve-orta-olcekli-isletmeleri-gelistirme-ve-destekleme-idaresi-baskanligi-kosgeb

Scroll to Top