Akademik Personel İstifası Dilekçe Örneği

“Akademik Personel İstifası Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimizde, akademik personelin nasıl istifa edebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Akademik Personel En Fazla Kaç Defa İstifa edebilir?

Akademik kadrolar için herhangi bir istifa sayısı yoktur. Bu konuda bir sınır belirlenmemiştir. Yani personel olarak görev alan kişiler, istifa etmenin ardından herhangi bir diğer devlet kadrosuna girebilir ve hemen göreve başlayabilmektedir.

İstifa Eden Akademik Personel Çalışmış Olduğu Kuruma Geri Dönebilir mi?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60. maddesinin (b) fıkrasına göre, üniversitedeki görevinden, kendi isteğiyle herhangi bir nedenle ayrılan öğretim üyesi, başvurusu üzerine kadro şartı aranmaksızın tekrar ayrıldığı yükseköğretim kurumuna dönebilir.

Akademik Personelin İstifa Süreci Nasıldır?
 1. İlgili, istifa etmek istediği tarihi gösterir dilekçesini 15 gün öncesinden görev yapmakta olduğu birime verir (dilekçe örneğini yazımızın devamındadır. İlgili dilekçeyi word veya pdf formatında indirdikten sonra kişisel bilgilerinize göre düzenleyiniz). İlgili yine 15 gün öncesinden işten ayrılış bilgi formunu doldurarak e-mail ile Personel Daire Başkanlığı’na gönderir (işten ayrılış bilgi formunu, çalıştığınız üniversitenin internet adresinden temin edebileceğiniz gibi biriminizden de isteyebilirsiniz).
 2. İlgili birim ilgiliye işten ayrılma belgesi düzenler.
 3. Kişi işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser ve işten ayrılma belgesi ile birlikte mal bildirim formunu doldurarak ilgili birime teslim eder (mal bildirim formunu, çalıştığınız üniversitenin internet adresinden temin edebileceğiniz gibi biriminizden de isteyebilirsiniz).
 4. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili dekanlık/müdürlük tarafından onaylandıktan sonra mal bildirim formu ve istifa dilekçesi ile birlikte ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
 5. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından istifa tarihi itibarıyla bilgisayar kayıtları (Üni Sistemi, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.

Not: Akademik personelin istifa sürecine ilişkin hazırlanan liste ve formlar, ODTÜ’nün internet sayfasında paylaşmış olduğu bilgilerden oluşmaktadır. Üniversiteden üniversiteye prosedürler de farklılıklar olabilir. Buna rağmen, istifa dilekçesi görev yapılan ilgili birime teslim edildikten sonra zaten tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aksi herhangi bir durumda ise çalıştığınız birimde yetkili bir kişiye danışabileceğinizi unutmayınız.

Akademik Personel İstifası Dilekçe Örneği
          .......... BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA    Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım. ../../.... tarihi itibarıyla istifa etmek/emekli olmak istiyorum.

    Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../../....                             Ad Soyad
                              Unvan 
                            Sicil No:
                       Görev Yapılan Birim:
                               İmza
						
Adres :
T.C. No:
Tel No :
Scroll to Top