Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

“Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, emekli maaşınıza konulan blokenin nasıl kaldırılabileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Ek olarak, internette arama yaparken bu durum ile ilgili karşınıza; “emekli maaşına konulan haczin kaldırılması, emekline maaşına konulan bloke nasıl kaldırılır, emekli maaş haczi muvafakat iptali” gibi ifadeler çıkabilir. Bilmenizi isteriz ki tüm bu ifadeler aynı kapıya çıkmaktadır. İlk paragrafta da belirttiğimiz üzere yazımızın devamında gerekli olacak tüm detaylara ulaşacaksınız.

Emekli Maaşına Neden Haciz / Bloke Konulur?

Çalışanlara herhangi bir nedenden dolayı, şahsi olarak açılan davalar neticesinde, dava sonucuna göre, maaşlarının belirli kısımlarına haciz konulabilmektedir. Bu durumdaki kişinin özel sektör ya da devlette çalışıyor olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bunun yanında emekliler içinde haciz olayı söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durumda önemli bir kaç nokta bulunmaktadır. Emeklilik durumundaki kişinin başka geliri olmamasından ötürü yaşamın sürdülemeyecek olması bu durumda önemli bir kıstastır.

Emekli maaşı üzerine haciz konulmasının birçok sebebi olabilir. Bunun en tipik örneği nafakadır. Diğer yandan, günümüzde çeşitli borçlar nedeniyle bankalardan alınan kredilerde, emekli maaşına konulacak hacze izin verildiğine dair hükümler imzalatılmaktadır. Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması için İcra müdürlüklerine dilekçe verilmelidir. Ancak, söz konusu haciz usulen uygunsa veya izin çerçevesinde konulmuşsa, hukuken herhangi bir aykırılık tespit edilememektedir. Yalnızca üst sınırın aşılması veya izin dışında haczin konulmuş olması durumunda, haczin kaldırılması basit ve mümkün bir işlem olacaktır.

Emekli Maaşındaki Haciz / Muvafakat Kaldırılabilir mi?

Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması mümkündür. Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması için şikayetinize yer verdiğiniz bir dilekçe ile haciz kaldırılabilir. Öte yandan, bunun için dörtte bir sınırın geçilmiş olması veya izin dışında haciz konulması söz konusu olmalıdır. Aksi takdirde haciz kaldırılmayacaktır.

Emekli Maaşına Konulan Hacze İlişkin Şikayetlerden Sorumlu Mahkeme Hangisidir?

Emek maaşınıza konulan bloke ile ilgili şikayetinizi iletmeniz gereken ve talebinizi değerlendirmeye alacak mahkeme, İcra Mahkemeleridir.

Emekli Maaşına Konulan Haciz Nasıl Kaldırılır?

Emekli maaşınızın üzerindeki blokeyi şikayet ederek kaldırtabilirsiniz. İcra Mahkemesine gidip ilgili şikayetinizin yer aldığı dilekçeyi teslim ederek dava açabilirsiniz (ilgili dilekçe örneğine yazımızın sonundan ulaşabilir ve word ya da pdf formatında indirebilirsiniz). Talebiniz uygun görüldüğü takdirde ise hesabınızın üzerindeki bloke kalkar ve emekli maaşınızı normal olarak almaya devam edersiniz.

Emekli Maaşına Haciz Konulamaz Maddesi

Yaşanılan bazı ekonomik sıkıntılar insanların borçlanmasına neden olmaktadır. Borçlanan kişiler ödemelerini belirli ödeme planına göre ayarlamaktadır. Yapılan borçlanma ile maddi durumunu toparlayamayan kişi bazı zor durumlarda kalmaktadır. Bu kişinin emekli olması ve gelirinin yalnızca emekli maaşı olması durumunda borçlandığı kurum maaşına haciz isteyebilmektedir. Emekli maaşına haciz konulamaz maddesi, 5510 Sayılı Kanun’nun 93. Maddesinde belirtilmektedir. Bu maddede, emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez açıklaması açık ve net bir şekilde yapılmaktadır. Bu madde ışığı altında herhangi bir banka emekli kişinin izni olmadan maaşından hiçbir şekilde kesinti yapamamaktadır. Olası bir haczi yasak olan gelir, aylık ve ödeneklerin haciz talebinde ise icra müdürünün bu talepleri reddetmesi gerekmektedir.

İlgili kanun metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması talebi ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca bir avukattan da yardım almanızın işinizi fazlasıyla kolaylaştıracağını hatırlatmak isteriz.

Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi
           ........ İCRA MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNE


DOSYA NO:

DAVACI : Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES  :

DAVALI :

ADRES  :

KONU  : Emekli maaşındaki haczin kaldırılması talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR: 
    Alacaklı tarafından SGK Genel Müdürlüğünden almakta olduğum emekli maaşına rızam olmadan haciz konmuştur. Alacaklının şimdiye kadar emekli maaşımdan yaptığı kesintiler ile ...... TL kesinti tahakkuk etmiştir. Ayrıca, bu maaş dışında başka bir gelirim olmadığından konulan hacizler nedeniyle mağduriyet yaşamaktayım. 
    SSK ve BAĞKUR’dan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 Sayılı SGK Kanunu md. 93 ve 5838 Sayılı Kanun'un ilgili maddesi hükmünce haciz konulamaz. 
    Yukarıda belirtilen kanun hükmü uyarınca, işbu dilekçeyi mahkemenize verme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 5510 Sayılı Kanun md. 93, 5838 Sayılı Kanun’un ilgili maddesi ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: İcra Müdürlüğünün ..../.... Esas sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü; emekli maaşımdaki haczin durdurulmasına/iptaline, emekli maaşımdan şimdiye kadar yapılmış olan tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulanan yasal en yüksek değişken faizin eklenerek tarafıma iade edilmesine ve tüm yargılama giderlerinin davalıdan tahmiline ilişkin karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ../../....


                             Ad Soyad
                               İmza
Scroll to Top