Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Kronik Rahatsızlığı bulunan yada Hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılma haklarını kullanabilmek için görevli oldukları kamu kurumlarının müdüriyet makamlarına sunmaları gereken bir Resmi dilekçedir, Bu dilekçe ekinde Enabız sisteminden alacakları Kronik Hastalık Durum belgesini eklemeleri beklenmektedir. Başvuru yapan kamu görevlileri idari izinli kabul edilmektedir. Özel sektörde ise günümüz itibarı ile kurumların kendi uygulamaları serbesttir

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alan ve 3 Milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bir bulaşıcı hastalık salgınıdır. İlk çıkış noktası Çinin Wuhan kendi olarak tahmin edilmek ile beraber halen spekülasyonlar devam etmektedir. Doğal evrim ile değişiklik gösteren hayvan kaynaklı ve solunum yolu ile alınan bir virüs olduğu düşünülen ama halen laboratuvar ortamında üretildiği iddaalarının sürdüğü amansız bir hastalıktır.

Covid pandemisinde Yüksek Riskli Kişiler Kimlerdir

Özellikle 60 Yaş üstünde can kaybı riski çok yüksek olan bir Virüstür. Çeşitli mutasyonlar ile artık 40 yaş üstünde de ağır tabloların oranı kayda değer şekilde artmıştır. Akçiğer ve solunum sistemini temel hedefi olarak seçen virüs beyin dahil neredeyse vücudun her sisteminde sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle kalp ve akciğer rahatsızlıkları olan kişiler çok yüksek risk altındadır.

Genel olarak 60 yaş üstündeki tüm toplum ve İmmünsüpresif Tedavi gören kişiler yani Bağışıklık sistemi ilaç tedavileri ile baskılanan kişiler , Radyoterapi ve Kemoterapi gören Kanser Hastaları , Organ Nakli olan veya Organ Nakli sırasında bekleyen kişiler , Kemik İlgili nakli olan kişiler, Kök hüçre nakli yapılan kişiler , Astım Hastaları , Koah Hastaları , Şeker Hastaları , Komplike Yüksek Tansyon Hastaları , Böbrek Yetmezliği Olan kişiler , Karaciğer Yetmezliği Olan Kişiler yüksek risk grubunda yer almaktadır. Ayrıca hamileler de yüksek risk grubunda olan kişilerdir.

Belirtilen hastalıklara sahip olanlar kaç yaşında olurlarsa olsunlar yüksek risk grubunda yer almaktadırlar.

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi

Yayınlanan İdari İzinler Kimleri Kapsamaktadır ?

Yayınlanan Resmi yazılarda Covid 19 hastalığı ile ilgili risk grubunda olan hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hastalık tanımlarıdır, En güncel Sağlık Bakanlığı Resmi yazılarını inceleyerek durumunuzu değerlendirmeniz mümkündür.

Yukarıda belirtilen Kronik Hastalıklara sahip kişiler resmi yazılarda belirtilen dönemlerde idari izinli kabul edilmektedir. En güncel Bakanlık yazılarını ve Cumhurbaskanlığı kararlarını takip etmeniz gerekmektedir.

Belirtilen Kronik Hastalık sahibi kişilerin kullanabileceği idari izinler tüm kamu görevlilerini kapsamaktadır, İstisna durumları sicil amirine veya görev alınan kurum müdüriyetine danışılması yerinde olur.

Kronik Hastalığı olan özel sektör çalışanlarının durumu nedir ?

Şuana kadar yayınlanan tüm idari izin kararları yalnızca kamu kurumlarını ve kamu personellerini kapsamaktadır. Malesef özel sektör kuruluşlarında görev alan kişiler ilgili kurumun uygulamasına uyumlu hareket etmek durumundadır.

Kuruluşların çoğu yalnızca fiziki önlemler yani maske mesafe hijyen ve sosyal alanların kalabalıktan arındırılması gibi önlemler alırken, bazı özel sektör kuruluşları evden çalışma , kısmi evden çalışma , kronik rahatsızlığı olan yada hamile olan çalışanların idari izinli sayılması , kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi alternatifler uygulamaya almaktadır.

Özel Sektörde çalışmakta olduğunuz kurumun duyuracağı önemlere uyumlu hareket etmeniz gerekmektedir.

Kronik Hastalık Durum Belgesi Nedir ?

Kronik Hastalık Durum Belgesi bir kısaltmadır, mevzuattaki tam tanımı “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum
belgesi” olarak belirtilmektedir.

01.06.2018 tarihinden sonra iki defa hastalığı bir kamu hastanesinde tanı konmuş ve Sağlık Sistemine tanısı kaydedilmiş olan kişiler için Enabız sistemi üzerinden Kronik Hastalık Durum Belgesi üretilecektir.

İlgili belge enabız sistemi üzerinden temin edilebilecektir. PDF yapıda bir belgedir ve resmi işlemlerde kullanılabilir güvenlik sistemleri mevcuttur.

Şuan yürürlükte olan mevzuat gereği sadece enabız üzerinden alınan belge geçerli olmaktadır.

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Verilmelimidir ?

Evet yayınlanan resmi yazılarda Enabızdan alınan “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” nin dayanak olarak sunulması ve müracat edilmesi gerektiği ifade edildiğinden idari izinli olması gereken kamu görevlilerinin dilekçe ile müracat etmesi gereklidir.

Bazı idare amirleri ve müdürler ilgili Kronik Hastalık Durum Belgesi ni elektronik ortamda gönderen görevliler için idare yetkileri ile işlem yaparak idari izin işlemlerini yapabilmektedir.

Burada en doğru yaklaşım görevlisi olduğunuz kamu kurumunun uygulamasını danışarak öğrenmek ve Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi sunmanız gerekiyorsa aşağıda bilgilerini vereceğimiz Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Örneğine benzer bir dilekçe düzenleyerek idare makamına sunmanız yerinde olacaktır.

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Koronavirüs İdari izin Dilekçesi şahsen yazılarak görevli olunan kamu kurumu müdürlüğü makamına hitaben yazılır. Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun ve Türkçe Dilekçe yazım kurallarına uygun bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçe nasıl yazılır isimli yazımızı okuyarak dilekçe yazımı ile ilgili bilgi edinmeniz mümkündür.

Dilekçe metninde yayınlanan resmi yazılar ile kronik hastalıkları olan kamu görevlilerinin belirtilen tarihler arasında idari izinli sayılacağı bilgisini sunarak ve istiyorsanız resmi yazılara atıf yaparak genel dilekçe açıklama kısmını tamamlayınız.

Son kısımda ise yukarıda açıkladığınız gerekçeler ile idari izin hakkınızı kullanmak istediğinizi açık anlaşılır ve net bir ifade ile belirttikten sonra gereğini saygılarım ile arz ederim gibi bir ifade ile dileğinizi sununuz.

Aşağıda size Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Örneği sunuyoruz, kendi görevli olduğunuz kurum , kişisel bilgileriniz ile düzenleyerek , dilekçe teslim tarihi ve isim imza kısmını tamamlayarak dilekçenizi görevli olduğunuz kuruma şahsen sununuz, sunma imkanınız yoksa elektronik imzalı olarak iletmeniz kabul görüyorsa elektronik imzalı olarak iletiniz. Dilekçe ekinde enabız sisteminden aldığınız Kronik Hastalık Durum Belgesini eklemeyi unutmayınız.

Şahsen teslim şansınız ve elektronik imza şansınız yoksa kurumunuza danışarak hangi yöntem ile iletebileceğinizi öğreniniz gerekiyorsa bir yakınınızın PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak dilekçenizi iletmesini temin ediniz.

İdari izin konusunu görevli olduğunuz kurum ve birim idaresi ile görüştükten sonra dilekçenizi sununuz.

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi


		.............................ÇALIŞILAN KAMU KURUMU ÜNVANI....................................
		................................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
		(GÖREVLİ OLDUĞUNUZ KAMU KURUMU ÜNVANI MÜDÜRLÜĞÜNE BİÇİMİNDE HİTAP KISMINI ÜSTTEKİ ÖRNEK HİTABI SİLEREK YAZINIZ)


Dilekçe Konusu : Koronavirüs koruma tedbiri olarak idari izin talebimin sunulmasından ibarettir.	Koronavirüs korunma tedbirleri gereği TC Sağlık Bakanlığı ve TC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan duyurular , resmi yazılar ve yönetmelikler uyarınca; 

	Kronik Rahatsızlıkları sebebi ile yüksek riskli durumda olan kamu görevlileri Enabız sisteminden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” düzenleyerek ve görevli oldukları kuruma müracatlarında sunarak idari izin hakkına sahiptirler.
	
	Kronik rahatsızlığım sebebi ile ............................ / .............................. tarihleri arasında idari izinli sayılmak istemekteyim. 

	Gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 

Tc Kimlik No:

Sicil Numarası : 

Görevi : 

Görevli Olunan Kurum / Birim :

Doğum Tarihi : 

İkamet Adresi :

Cep Telefonu : 


							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza : 


Ek : 
İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi

Koronavirüs ile ilgili kişisel tedbirler nelerdir ?

 • 3 Katlı Cerrahi Maske veya FFP seviyesi maskenin tüm sosyal hayatta hiçbir zaman açılmadan kullanılması ve Maskenin insan yoğun alanları terk ettikten sonra güvenli bir yerde yenilenmesi ve eski maskenin tıbbi atık şartlarında uzaklaştırılması.
 • 1. derece yakınınız olmayan her kişiyle her yerde en az 2 mt mesafede bulunmanız ve bu esnada yüz yüze olmamaya gayret etmeniz.
 • Asansör Kullanmamanız.
 • Mümkünse toplu taşıma kullanmamanız, mümkün değilse olabilecek en tenha aracı tercih etmeniz, seyahatlerinizi mümkünse bölerek 15 20 dk ve daha kısa seyahatler ile hedefinize ulaşınız. Seyahatiniz esnasında maske kuralına uyunuz.
 • Kişisel el hijyeninizi azami seviyede tutunuz, her ortam değiştirdiğinizde elinizi yıkayınız yada yüksek alkol ihtiva eden kolonya yada dezenfektan kullanınız.
 • Tüm sosyal hayattan azami şekilde kendinizi izole ediniz.
 • Açık olsalar dahi toplu tüketim alanları , restaurantlar, marketler , Alışveriş merkezleri gibi alanlarda azami şekilde uzak durunuz.
 • Tüm gereksinimlerinizi azami şekilde adrese teslim yapan internet , market ve çevre mağazalardan yapınız ve online kredi kartı ödemesini tercih ediniz. Teslimat görevlileri ile temasta bulunmayınız. Aldığınız eşyaları 12 saat havalandırınız veya dezenfekte ediniz.(Yüzey bulaşıcılığı riski olmadığı henüz ispatlanmamıştır)
 • Motorlu araçlar ve her çeşit taşıtı daima havalandırınız.
 • Tüm klima ve havalandırma sistemlerini filitresiz olarak en son güçte ve yalnızca dış hava ile çalışacak biçimde kullanınız.
 • Çekirdek aileniz dahil hiçbir eşyanızı pandemi ortadan kalkana kadar ortak kullanmayınız.
 • Tuvlet Banyo Mutfak gibi yoğun ortak kullanım alanlarını çok sık dezenfekte ediniz.
 • Hastalık riski olabilecek kişiler ile görüşmeyiniz.
 • Kronik Rahatsızlıklarınız veya yaş durumunuz yada meslek önceliğiniz varsa menşei ayırdetmeksizin Covid Aşınızı olunuz, tekrar randevu planlamasını yaparak 2. dozunu da olunuz, 1 ay sonra antikor testi yaparak Antikor oluşumundan emin olunuz. En az 6 ay en çok 1 Yıl sonra tekrar antikor testi yaparak koruyuculuk durumunu takip ediniz.
 • Özel durumlar hariç her çeşit eğitimi online eğitim olarak alınız.
 • Özel durumlar hariç çocuğunuzu hiçbir eğitim kurumuna göndermeyiniz, online eğitim olarak eğitimini sürdürmesini sağlayınız.
 • Kendinizi izleyiniz tanımlanamayan yorgunluk , halsizlik , yorgun uyanma, şiddetli baş ağrısı , 38 derece üstü ateş , eklem ağrıları , öksürük , derin nefes alamama , derin nefes alıp tutamama , normal istirahat halinde dakikada 30 defadan fazla solunum yapma , hızlı kalp atışı , olağan dışı yüksek yada düşük tansyon , akciğer agrısı , tad alamama , koku alamama şikayetlerinden bir tanesi sizde yada bir yakınınızda varsa koronavirüs ihtimali olduğunu , iki yada daha fazlasının bulunmasında kuvvetli ihtimal bulunduğunun bilincinde olunuz. Kişisel ve Aile içi Karantina uygulayınız ve En yakın sağlık kuruluşuna müracat ederek koronavirüs PCR testi yaptırınız.
 • Sağlıklı ve Dengeli besleniniz. Aşırı Tuz Şeker Yağ tüketmeyiniz.
 • Günlük uykularınızı 6 8 saat arası olarak planlayınız.
 • Yaşınıza ve Sağlık durumunuza göre aksi bir durum yoksa günlük 5000 – 7500 arası adım atmaya çalışınız.
 • Açık havalarda cam veya perde arkasında olmadan direkt güneş ışığına çıkarak en az 15 dk en azından yüz boyun ve kollarınızın güneş alacağı şekilde güneşleniniz.
 • Rutin sağlık kontrollerinizi aksatmayınız.
 • Rutin kullandığınız ilaçları aksatmayınız.
 • Sağlığınız ile ilgili şüphe ettiğiniz konularda Aile Sağlığı Merkezindeki hekiminize danışınız.

Aşağıda Covid19 Koronavirüs Pandemisi ile ilgili bilgi almanız ve çeşitli aralıklarla inceleyerek yeni duyurulardan haberdar olmanız için önemli linkler paylaşacağız. Bu adresleri haftada bir kez ziyaret ederek yeni duyuru , bildirim ve gelişmeleri takip ederek aldığınız önemleri gerekiyorsa güncelleyiniz.

Sağlıklı günler dileriz, sizi en iyi siz korursunuz. Tedbirleri kesinlikle hafifletmeden uygulayınız. Saygılarımızla

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid19 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları Bilgilendirme Sayfası Adresi (Bu sayfa üzerinden tüm Covid19 bilglendirmelerine erişmeniz mümkündür): https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66125/sikca-sorulan-sorular-halka-yonelik.html

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid19 Aşıları , Aşılama Süreci ve Ulusal Aşılama Seviyesi ile ilgili bilgiler sunan Covid19 Aşı Bilgilendirme Platformu Web Adresi : https://covid19asi.saglik.gov.tr/

Scroll to Top