İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

İçişleri Bakanlığı yada merkezi birimlerine taleplerinizi ve şikayetlerinizi İçişleri Bakanlığı yada ilgili birimin makamına İçişleri Bakanlığı Dilekçesi sunarak yapabilirsiniz. Konu Bakanlık merkezi idaresini ilgilendiren bir konuysa Bakanlık makamına , bir hizmet birimini ilgilendiren bir konuysa ilgili kurumun makamına dilekçe yazmanız yerinde olacaktır. İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği yazımızın devamında bilgilerinize sunulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının Görevleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm anayasal haklarını esas alarak tüm yurdun kara hava ve deniz güvenliğinin sağlanması , Sınır güvenliğinin sağlanması , Göç politikalarının oluşturulması , Temel kamu hizmetlerinin koordinasyonu ve idaresi , İl İlçe yönetimlerini tesis etme ve denetleme , Afet durumlarına karşı planlı hazırlıklar yapma , Nüfus ve Vatandaşlık işlemlerini sunma ve Sivil toplum destekleme hizmetlerini sunmaktır.

84 Milyondan fazla Türk Vatandaşı ve 6 milyondan fazla olduğu tahmin edilen toplam düzenli ve düzensiz sığınmacı ile 90 milyonluk bir nüfusun güvenliği ve düzenini kurmaya çalışan İçişleri Bakanlığı çok sayıda birim oluşturarak teşkilatlanmıştır ve her birim bir kurum gibi kendi teşkilat yapısına sahiptir.

İçişleri Bakanlığı Birimleri Görevleri

İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin merkezi idaresini yapan kamu kurumlarının bağlı olduğu yürütme organıdır. Yönetiminde olan birimler merkezi idare teşkilatının yönetilebileceği yapıda Müdürlük , Başkanlık ve Müsteşarlıklar olarak teşkilatlandırılmıştır.

Genel Toplum ve idare ihtiyaçlarına göre hizmet birimi yapısı , sayıları alınan kararlar ile değişebilmektedir.

Yazımızı kaleme aldığımız günlerde İçişleri Bakanlığı Teşkilatı aşağıda listelediğimiz birimler olarak teşkilatlanmıştır.

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • İl Valilik ve İlçe Kaymakamlıkları
 • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Jandarma Genel Komutanlığı
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Araştırma ve Etütler Merkezi
 • Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği
İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

Yazacağınız dilekçenin konusu yukarıda belirttiğimiz birimlerden birinin görev alanına girmekteyse İçişleri Bakanlığı Dilekçenizi bu makama hitaben düzenlemeniz faydalı olacaktır.

İçişleri Bakanlığı Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

İçişleri Bakanlığı görev alanına giren konularda istek ve şikayetler için İçişleri Bakanlığının sorumlu teşkilat birimine müracat edilmesi daha kolay çözüm bulunmasına olacak sağlamaktadır.

Örneğin Deniz yolu ile yapılan bir kaçakçılık ile ilgili şikayeti olan bir Türk Vatandaşının Kaçakçılık İstihbarat Harekat Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı yada Sahil Güvenlik Komutanlığı Makamına dilekçe yazılarak müracat etmesi İçişleri Bakanlığına müracatından daha yerinde olacaktır.

İçişleri Bakanlığının görev konusu olan bir konu ile ilgili İçişleri Bakanlığına müracat etmesi şikayetinin işleme alınmaması sonucunu doğurmaz, Teşkilat yapısı içinde dilekçe ile yapılan müracatın Ankaradaki Bakanlık merkezinden ilgili Sahil Güvenlik ve Kaçakçılık konusunda görevli kolluk güçlerine iletilmesi bir süreç almaktadır, Tüm Kamu dilekçelerinde doğru makama müracat edilmesi herzaman daha hızlı ve sağlıklı sonuç verecektir.

İl İdari yapısında en üst makam Validir ve İlçe idare yapısında da Kaymakamdır, Vatandaşları ilgilendiren ve Belediye Görevleri arasında yer almayan konularda dileçe ile müracatların Valilik ve Kaymakamlıklara yapılması çok daha sağlıklı olacaktır. Başvurunuz Valilik yada Kaymakamlıklar ile ilgili değilse başvurunuzu işleme alacak yetkililer hangi kuruma müracat etmeniz konusunda sizi aydınlatacaktır.

Valilik Dilekçe Örneği ve Kaymakamlık Dilekçe Örneği yazılarımız ile İl Valilikleri ve İlçe Kaymakamlıklarına yazacağınız dilekçeler ile ilgili yardım alabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığına Dilekçe ile müracat edileceği zaman Hitap makamı Bakanlık veya birimlerinden hangisi ise o kurumun tam ünvanı yazılarak başlanan dilekçede , bir sonraki kısım Dilekçe Konusu kısmıdır, burada bir cümle ile hiçbir detay verilmeden dilekçenin hangi konu hakkında olduğu açıklanmalıdır. Dilekçenizin maksadını bu bir cümlenin açıklayabiliyor olması beklenmektedir.

Sonraki kısım dilekçenin açıklamalar kısmıdır, bu bölümde önce isteğinizi tanımlamanız , varsa geçerekçesini açıklamanız sonrasında ise dileğinizi sunmanız gerekmektedir.

İlk 1 2 yada 3 paragra isteğin veya şikayetin tanımlandığı ve gerekli detayların verildiği kısımdır, son paragraf ise dilegin sunulduğu kısımdır, Tüm dilekçelerde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı Dilekçeleri ile yapılacak müracalacak müracatlarda “saygılarımla arz ederim” gibi bir ifade ile istemimizin saygı ile sunulması yerinde olur.

Fiziki şartlar bakımıdan dilekçe nasıl yazılır yazımızda anlattığımız gibi düz çizgisiz a4 kağıda elyazısı daktilo yazımakinası yazıcı ile yazılan dilekçenin mavi kalem ile imzalanarak şahsen teslim edilmesi veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak Bakanlık merkez adresine yada bir birimine dilekçe yazıldıysa ilgili birimin müdürlük makamına gönderilmesi yerinde olacaktır.

Aşağıda boş bir İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği bilgilerinize sunulmuştur, metindeki büyük harfli kısımları okuyup sildikten sonra o noktalara dilekçe konusu , dilekçe açıklamaları ve dilekçe isteminizi yazdıktan sonra imzalayarak müracatınızı yapabilirsiniz.

Yazının sonunda word ve pdf dosya türlerinde İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örnekleri indirilebilir durumda bulunmakadır, bilgisayarınıza indirerek düzenleme yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek form ve dilekçeler de mevcuttur, bunlara erişim linki aşağıdaki İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneğinin alt kısmında paylaşılacaktır.

Edevlet Sistemi üzerinde içişleri bakanlığının çok sayıda toplum hizmetinin elektronik ortamda başvuru takip olanağı vardır. Yazmızın en alt kısmında Edevlet üzerinde sunulmakta olan İçişleri Bakanlığı Hizmetlerini sizinle paylaşacağız.

İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

BU 2 SATIR DAHİL. BÜYÜK HARFLE YAZILAN AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ VE SİLİNİZ. AÇIKLAMAYA GÖRE GEREKLİ METİNLERİ YAZINIZ.


			Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
			

	Dilekçe Konusu : ................................................................................................................
DİLEKÇE KONUSU 1 CÜMLE İLE DİLEKÇE İLE SUNDUĞUNUZ İSTEMİ TANIMLAMANIZ İÇİNDİR. ÖRNEĞİN .............. İSTEMİMİN SUNULMASINDAN İBARETTİR.
İSTEĞİNİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI EN ÇOK 3 PARAGRAF OLARAK YAZINIZ.

DİLEKÇENİN SON KISMINDA İSTEĞİNİZİ EN ÇOK 1 PARAGRAF OLARAK SUNUNUZ.


	Gereğini saygılarım ile arz ederim.


								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza :
Ekler : 
DİLEKÇENİZE HERHANGİ BİR BELGE EKLEYECEKSENİZ BU KISMA LİSTE OLARAK YAZINIZ. DİLEKÇE İLE BERABER SUNUNUZ.

Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanlığı tarafından hazır formlar dilekçeler erişim sayfası : https://www.icisleri.gov.tr/personel/ornekformlar

TC İçişleri Bakanlığı Edevlet sistemi üzerinde sunulan hizmetler aşağıda listelenmektedir.

 • Eİçişleri Projesi Evrak Takibi
 • Açık Kapı Başvurusu ve Başvurunun takibi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi evrak doğrulama
 • İçişleri Bakanlığı Ebaşvuru
 • Bireysel olarak kayıtlı ruhsatlı silahlar
 • Apostil belge doğrulama
 • İnternet Kafe kayıt başvurusu ve takibi
 • Dernek Üyeliği Sorgulama , Ayrılma işlemi
 • Dernek Kayıtları Sorgulama
 • Yardım toplama yetkisi sorgulama
 • Bilgi Edinme Hakkı başvuruları
 • İl Özel İdaresi Karar Komisyon Oturum ve Gündem Sorgulama
 • İnsan Hakları İhlal Bildirimi
 • Randevu Talebi
 • Dernekler Bilgi Sistemi
 • EBelediye Bilgi Sistemi Erişimleri
 • Göç İdaresi Sıanvları Başvurusu
 • Evrak Doğrulama
 • Personel Sınavları için başvuru
 • Muhtar Başvuru ve Sorgulama

Yukarıda özet listesi sunulan TC İçişleri Bakanlığı Elektronik hizmetleri Edevlet üzerindeki https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-bakanligi sayfası aracılığı ile erişilebilir durumdadır. Bakanlık tarafından sunulan hizmet çeşitliliği zaman içerisinde artmaktadır. Güncel hizmet listesi için yukarıdaki linki ziyaret ediniz.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Adresi ve Telefonu : İnönü Bulvarı Bakanlıklar/ ANKARA 0(312) 422 4000

KADES : Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ni lütfen tüm kadınların bilgisine sununuz.

Scroll to Top