Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Dilekçe Örneği

Kazai Rüşt Nedir? 

Reşit (ergin) olmayan birinin mahkeme kararıyla reşit (ergin) hale getirilmesidir. Buna “kazai rüşt” denir.

Kazai Rüşt Şartları Nelerdir?

Kazai rüşt (ergin kılınma) davasının olumlu bir şekilde sonuçlanması için belirli şartlar vardır:

 • Küçük on beş yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Mahkemeye başvurulmalıdır.
 • Küçüğün anne-babası (velisi), ergin kılınmaya rıza göstermelidir.
 • Küçüğün rızası olmalıdır (Küçüğün rıza göstermesi, kendisinin beyanda bulunması ya da ergin kılınma adına mahkemeye hitaben yazılmış olan dilekçeyi imzalaması şeklinde olabilir).
 • Küçük mümeyyiz olmalıdır, temyiz kudreti bulunmalıdır.
 • Küçüğün akıl sağlığı problemleri, sarhoşluk, yaşının küçüklüğü nedeniyle karar verememe gibi durumları söz konusu olmamalıdır.

Küçüğün Ergin Olmasının (Kaza-i Rüşt) Sonuçları Nelerdir?

Ergin kılınma ile birlikte oluşan durum eski haline getirilemez. Kişi mahkeme kararı ile ergin kılındıysa, daha sonra bu kararı geri alma hakkı olmayacaktır. Ergin kılınan kişi, artık kısıtlı ehliyetli değildir. Tam ehliyet hakkı kazanır. Ancak, ergin olan kişinin yapamayacağı haller bulunur. Bunlar; evlenmek, ehliyet almak, dernek üyesi olmak, siyasi haklarını kullanmak gibi örnekler ile sıralanabilir. Bir başka deyişle, kişi ergin kılındığında yaşı büyümüş sayılmaz. Ergin kılınma ve yaş büyütme birbirinden farklı durumlardır.

Küçüğün Ergin Kılınması (Kaza-i Rüşt) Süreci Nasıl İşler?

Bu süreç, Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe verilmesi akabinde başlayacaktır. Mahkeme muhakkak, ergin kılınması durumu sonrası, küçüğün koşullarının olumsuzluğa uğramayacağını teyit eder. Aynı zamanda 15 yaşından daha büyük olduğunun ispatını ister. Ergin kılınma davalarında yetkili mahkeme, küçüğün ikamet adresinin bulunduğu mahkemedir.

Dava açıldığında herhangi bir davalı taraf bulunmaz. Mahkeme gerekli delilleri topladıktan sonra, küçüğün ergin kılındığını ilan eder. Ergin kılınma davaları, adli tatillerde görülebilen davalardır.

Bu nedenle “Küçüğün ergin kılınması davaları ne kadar sürer?” sorusu, mahkemenin iş yüküne göre değişir şeklinde cevaplanır. Ergin kılınmanın gerçekleşmesi, küçüğün evlenebileceği anlamına gelmez. Kaza-i evlenme rüştü tamamen başka bir konudur.

Kazai Rüşt Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Kazai rüşt (ergin kılınma) davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Not: Reşit olma ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca sürecin daha sağlıklı olması adına bir avukata da danışmanız işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır.

Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Dilekçe Örneği

        ....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACILAR: Velayeten baba ad soyad (T.C. Kimlik No: ...)
      Velayeten anne ad soyad (T.C. Kimlik No: ...)

DAVALI  : Hasımsız

KONU   : Kazai rüşt kararı verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR:
   1. Oğlumuz ....... kulübünde profesyonel futbolcudur. Nüfus kaydı ....... ili, ....... ilçesi, ....... Mahallesi, ....... cilt no, ....... sayfa no ve ....... kütük sıra no’da olup .../.../.... doğumludur.
   2. 16 yaşını doldurmuş olan oğlumuz, gerek para alışverişleri gerek kulüp görüşmeleri sırasında reşit olmaması sorun yaratmaktadır. Gerçekte tüm işlemleri tek yapan oğlumuz, imza gerektiren resmi işlemlerde kendisinden 750 km uzaklıkta bulunan bizleri (anne ve babasını) çağırmak zorunda kalmaktadır.
   3. Oğlumuzun reşit kılınması açısından bir sağlık problemi olmadığı gibi anne ve babası olarak bizimde bu konuda iznimiz bulunmaktadır.
   4. Hali hazırda fiilen işlerini kendi gören oğlumuz, resmi işlemlerini de kendisinin görebilmesi için mahkemenizce reşit olduğuna karar vermenizi istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: MK., HUMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELLİLER: Nüfus kayıtları, sağlık raporu, ailesinden alınmış izin belgesi, futbolcu lisansı ve diğer deliller. 

SONUÇ VE İSTEM: Açıklanan nedenlerle oğlumuzun reşit olduğuna karar verilmesini arz ederiz. .../.../....


                     Ad Soyad    Ad Soyad
                      İmza      İmza
Scroll to Top