TOBB

Oda Sicil Dilekçe Örneği

Oda Sicil Dilekçe Örneği

Oda Sicil Dilekçe Örneği Ticaret Sanayi yada Esnaf Sanatkar odalarının sicil müdürlüklerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan her çeşit şahıs işletmesi veya limited yada anonim sermaye şirketleri faaliyetlerine uygun odalara kayıtlı olarak ticari hayatlarını sürdürürler. Bu sebeple bağlı olunan odadaki siciliniz ile ilgili sicil müdürlükleri yada memurluklarına yazılı başvuru […]

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ankara Ticaret Odası dilekçe örneği Ankara Ticaret Odasına yazılı müracatlarda kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Tüm ticari işletmeler Meslek odalarına veya Ticaret Odalarına kayıtlı olarak ticari faaliyette bulunabilmektedir bu sebeple Ankara ilinde faaliyette olan tüm ticari işletmelerin bir oda kaydı bulunmaktadır. Bazı meslek dalları hem ilgili meslek odasına hemde ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir ,

Scroll to Top