İstanbul Valiliği Dilekçe Örneği

İstanbul Valiliği Dilekçe Örneği İstanbul Valiliğine dilekçe ile yapılacak yazılı müracatlara yardımcı olması için sunulmaktadır. İstanbul Valiliği İstanbul ilinde Cumhurbaşkanlığını temsilen bulunur ve Vali İstanbul ilindeki en yüksek kademeli kamu görevlisidir. İdari Amir olarak emniyet teşkilatı dahil yönetici konudumundadır. Yalnızca Hakimler , Savcılar ve Askeri personel kendi bakanlıkları ve komutanlıklarının yetki alanında görev yapmaktadır. Emniyet Teşkilatı Valilik makamına bağlı faaliyet göstermektedir. Valilikler İç İşleri Bakanlığına bağlı çalışmaktadır.

Valilerin Kanunların , Kararnamelerin ve Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek vazifesi vardır. Ayrıca Devlete bağlı kurum , müessese , işletme ve iş yerlerinin denetim vazifesi de bulunmaktadır. Kamu Düzeni ve Huzurunun korunması için Emniyet Teşkilatı ve kolluk güçlerinin amiri Validir.

Ayrıca İl özel idaresini denetlemek , toplum ihtiyaçlarına yönelik Devleti temsilen çalışmalar yapmak ve il özel idaresinin bütçesini hazırlamak Valinin görevleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Valiliği Dilekçe Örneği İstanbul Valilik Makamına dilekçe ile yazılı müracatlar için hazırlanmış bir örnek dilekçedir, yazımızın devamında şablon dilekçe olarak sizler ile paylaşılacaktır. Ayrıca word ve pdf dosya türlerinde de indirme imkanınız vardır.

İstanbul Valiliği Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği Adresi : Cağaloğlu Ankara Caddesi İstanbul Valilik Binası FATİH İSTANBUL

Telefonu : +90 212 455 59 00

Faks Numarası : +90 212 512 20 86

Eposta Adresi : istanbul@icisleri.gov.tr

Websitesi : http://www.istanbul.gov.tr/

İstanbul Valiliği Teşkilatı

İstanbul Valiliği çoğu avrupa ülkesinden daha yüksek nüfüsa sahip olan bir mega şehir olan İstanbuldaki en büyük devlet idari kurumu olması sebebi ile hizmetlerini bir merkez teşkilatı yapısında sürdürmektedir. Valilik Makamının görevleri Müdürlükler , Bürolar , Birimler , Koordinatörlükler üzerinden yürütülmetkedir.

Ayrıca Devlet İdari Yapısı gereği Tüm İl Valiliklerine bağlı ilçe kaymakamlıkları bulunmaktadır, ilçelerde bulunan çoğu kamu görevi kaymakamlıklar üzerinden yürütülmektedir. Bu sebeple yazılı müracatların öncelikle ilçe Kaymakamlıklarına yapılması tavsiye edilmektedir.

 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • İdare Kurulu Müdürlüğü
 • İdare ve Denetim Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 • Protokol Şube Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü
 • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
 • Enerji Yönetim Birimi

Valilik Makamına yapılacak yazılı başvurularda müracatınızın ilgili olduğu makama yani ilgili müdürlüğe hitaben dilekçe sunmanız daha makuldür, bu sayede dilekçeniz daha kolay bir şekilde ilgili birime sevk edilebilcektir.

Örneğin bir Açık Kapı Müracatınız olacak ise hitap makamını “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne” olarak yazmanız yerinde olacaktır.

İstanbul Valiliğine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği bir kamu kurumudur ve tüm resmi kurum müracatlarında olduğu gibi valilik dilekçelerinde de resmi dilekçe yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Kısaca bahsetmek gerekirse hitap makamı Valilik Makamı ise “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliğine” valilik teşkilatında bir müdürlük makamına müracat ediliyor ise “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği …………………………………… Müdürlüğüne” biçiminde bir hitap makamı yazılmalıdır.

Sonraki kısımda bir cümle ile dilekçe ile sunmakta olduğunuz istemi özetleyeceğiniz dilekçe konusu gelmektedir. Dilekçenizi değerlendirecek olan görevlinin tüm dilekçeyi okumadan dilekçede sunduğunuz istemin ne hakkında olduğunu anlayabileceği açık ve net bir ifade yeterlidir.

Dilekçe hitap makamı ve konusu yazıldıktan sonra açıklama ve bilgi sunma paragrafları olan bölüme gelmiş durumdasınız, burada birkaç paragraf ile isteminiz ile ilgili açıklamaları ve sunmanız gereken bilgileri açık anlaşılır şekilde sunmanız gerekmektedir.

Son paragraf ise istem paragrafıdır, saygılı ifadeler ile isteminizi sunmanız yeterlidir, tarih isim soyisim ve ıslak imza ile düzenlediğiniz dilekçenizi şahsen Valilik makamı kalemine teslim ederek müracatınızı işleme alabilirsiniz.

Valilik Makamına yapılan başvuruların tamamına Valilik Makamı veya teşkilatı yanıt vermemektedir, konu ilgili müdürlüğe iletilecek veya Emniyet Jandarma Sahil Güvenlik yada Kaymakamlıklar aracılığı ile neticelendirilecek olabilir bu sebeple dilekçenizde kimlik bilgilerinizi , ikamet bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz sununuz.

İstanbul Valiliği Dilekçe Örneği

Aşağıda sunmuş olduğumuz İstanbul Valiliği Dilekçe Örneği boş şablon bir dilekçedir. Başvurunuz hangi müdürlük makamına yapılacaksa ilgili müdürlüğün ünvanını yazınız , Valilik Makamına başvuru yapıyorsanız Müdürlük ünvanını siliniz ve “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliğine” makamına düzenleyiniz, Dilekçe konusunda dilekçenizin maksadını yazınız.

En çok 2-3 paragraf olarak isteminiz ile ilgili açıklamaları en çok 1 paragraf yada liste olarak sunmanız gereken bilgileri ve en çok 1 paragraf olarak isteminizi açık , net ve saygılı ifadeler ile sununuz.

Tarih İsim Soyisim ve Islak imzalı olarak şahsen Valilik Makamına teslim ediniz. Sizin dışınızda bir kişi başvuru yapacaksa Vekaletname beyan etmesi gerekecektir.

		Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği
		...................................... Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : ................................................................................................................
	.............. DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI YAZINIZ ......................................................

	..............SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLER VARSA YAZINIZ .................................

	..............TALEPLERİNİZİ KISA VE ANLAŞILIR BİÇİMDE YAZINIZ .....................
	


	Yukarıda arz ve izah ettiğim husurlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi :
Telefonu : 
Cep Telefonu : 
Eposta Adresi :							Tarih :
							İsim Soyisim : 

							İmza :

Ekler : 
................DİLEKÇENİZ EKİNDE SUNACAĞINIZ BELGELERİ LİSTELEYİNİZ...........
................
................
................

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İstanbul Şehir Haritası üzerinden İstanbul Valiliği Hükümet Konağı Cağaloğlu Ankara Cad Fatih adresinin harita üzerindeki yerine ve buraya nasıl ulaşacağınıza dair bilgilere erişim adresi : http://sehirharitasi.ibb.gov.tr/?lat=41.012401948559756&lon=28.976043462753292&zoom=18&title=Bilgi al&angle=0

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Web Sitesi : https://www.icisleri.gov.tr/

İçişleri Bakanlığı Dilekçe Örneği

Scroll to Top