Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği yazılı müracatlarda kullanılmaya örnek olması açısından hazırlanmış bir örnek dilekçedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye sınırlarında bulunan enerji kaynaklarını , toprak üstü ve toprak altı doğal kaynakları ülke refahı ve Türk milletinin menfaati için değerlendirme görevini üstlenen Bakanlıktır.

Bakanlık görevleri merkez teşkilatına bağlı birimler ve bağlı kuruluşlar üzerinden yürütülmektedir. Bakanlığa sunulacak dilekçelerin doğru birime ve makama sunulması başvurunun doğru şekilde işleme alınabilmesi için önemlidir.

Bu sebeple Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adres ve iletişim bilgilerini , teşkilat yapısı ve bağlı kuruluşları bilgilerinize sunuyoruz. Yazımızın devamında ise yazılı başvurularda kullanabileceğiniz bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği hem metin olarak hem de word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak yazımızın devamında yer alacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri :

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cadddesi No:2 06520 Çankaya/Ankara

Telefonu : +90 312 212 64 20

Faks Numarası : +90 312 222 57 60

Kayıtlı Eposta Adresi : enerjivetabiikaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr

Eposta Adresi : bilgi@enerji.gov.tr

Web sitesi : https://enerji.gov.tr/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yapısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı büyük bir bakanlıktır ve faaliyetini sürdürmek için belirli görevleri belirli genel müdürlük ve başkanlık makamları üzerinden yürütmektedir. Dilekçe ile müracat edilirken Bakanlık makamı yerine başvurunuzun ilgili olduğu Müdürlük yada Başkanlık makamına müracat etmeniz daha hızlı ve daha isabetli işlem görmesine olanak verebilecektir.

 • Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
 • Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
 • Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
 • Tabi Kaynaklar Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı

Bakalanlığa Bağlı Kuruluşlar :

Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü : https://www.mta.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti MAden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü : https://www.mapeg.gov.tr/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Bakanlıkların tamamı resmi kurumlardır bu sebeple resmi dilekçe yazımı kurallarının tamamına uygun , Türkçe dilinde , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun bir metin olarak dilekçenizi yazmanız gerekmektedir.

Dilekçe bir istemin bir kuruma iletilmesi için düzenlenen belgedir, bu sebeple dilekçenizin ilgili Bakanlığın görev ve yetki alanına girmekte olan bir konu ile alakası olması gerekmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevi dışında kalan konularda bakanlığa müracat yersizdir ve bir netice vermeyecektir.

Dilekçe yazılırken önce başvurunuzun bakanlık veya hangi birimi tarafından işlem göreceğini belirledikten sonra ilgili makama hitaben dilekçe yazımına başlayabilrisiniz. Örneğin madencilik faaliyetiniz ile ilgili bakanlığa bir isteminizi sunacaksanız mujtemelen Tabii Kaynaklar Dairesine başvuru yapmanız öngörülecektir ve hitap makamı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığına” olarak düzenleyeceğiniz hitap makamı oldukça yerinde olacaktır.

Bir sonraki kısım ise dilekçe konusudur, isteminizi hiç bilmeyen bir görevlinin bir cümle ile anlayabileceği kadar yalın bir şekilde ifade etmeniz gerekmektedir. Burada amaç dilekçenizi işleme alan görevlilerin hangi birim tarafından işlem göreceğini dilekçenin tamamını okumaya gerek olmadan karar verebilmesi ve sevk edebilmesidir. Dilekçe konusu yazılması son derece faydalıdır.

Daha sonraki kısım ise dilekçe ile ilgili açıklamalar ve bilgiler kısmıdır, burada en çok birkaç paragraf halinde isteminiz ile ilgili açıklamalar ve bilgiler sunmanız içindir. Anlaşılır yalın ve net ifadeler ile isteminiz ile ilgili tüm bilgileri sunmanız yeterlidir.

Son paragraf istem paragrafıdır, bu paragrafta açık ve anlaşılır ifadeler ile saygılı biçimde isteminizi ifade etmeniz gerekmektedir.

Dilekçede atıf yaptığınız veya başvurunuz ile ilgili yada gerekli olan tüm belgeleri de ekler kısmında belirttikten sonra ıslak imzalı olarak şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Bakanlığa şahsen dilekçe teslim edilemiyorsa resmi kurum yazışmalarında yetki verilmiş bir vekaletname ile vekilin müracat etmesi gerekmetkedir, vakaletname olmadan hiçkimse başkasının yerine dilekçe ile müracat yapamaz. Yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri yada vasileri müracat yapabilir. Vekaleten veya Velayeten müracatlarda müracat eden ve vekilin bilgileri imza kısmında belirtilmeli , vekalet aslı ve fotokopisi sunulmalıdır.

Belirli konularda PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilen dilekçeler kabul edilebilmektedir, başvuru konunuz ile beraber bakanlık yazı işleri veya sekreterliğinden bilgi alarak PTT ile gönderim yapabileceğiniz konuları öğrenebilirsiniz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Aşdağıda sunmuş olduğumuz dilekçe örneği Bakanlığa müracat ederek Turistik işletme inşa edecekleri arsaya komşu parselde yer almakta olan bir jeotermal su kaynağının kaplıca suyu olarak kullanımı hakkında ruhsat ve izin başvurusu yapmak isteyen fakat mevzuata yabancı bir işletmenin bilgi almak için randevu müracatı gözlemlenmektedir. Aynı örnek dilekçenin ikinci sayfası da boş şablon dilekçe olarak sunulmuştur.

Sizde örnek dilekçede olduğu gibi doğru makama hitaben bir dilekçe yazımına başlayıp, dilekçe konusunda isteminizi kısaca belirtip, daha sonra birkaç paragraf olarak sunmanız gereken bilgi ve açıklamaları yaptıktan sonra son paragrafta isteminizi belirterek dilekçenizi düzenleyebilirsiniz.

		


		Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
		Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı


	Dilekçe Konusu : Jeotermal Su Kaynağı Ruhsat ve İzini başvurumuz hakkında bilgi istemimizin sunulmasından ibarettir.	Şirketimiz ............................. İli .......................... İlçesi ............................ Mahallesi 
............................. Caddesi ......... Numara adresinde faaliyet gösteren bir işletmedir. Mülkiyeti tarafımıza ait olan belediye ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde turistik tesis yapımına uygun olan aşağıda tapu bilgilerini sunacağımız arsa sınırımızın 250 metre kuzeybatısında bir jeotermal su kaynağı bulunmaktadır. İlgili jeotermal suyun ortalama sıcaklığı ve kimyasal analizi kaplıca suyu olarak kullanıma uygun görülmektedir. 


	İşletmemiz gerekli resmi izinlerin sağlanması halinde belirttiğimiz arsa üzerinde 250 yataklı bir otel ve spor tesis alanları kurma projesi hazırlamış durumdadır. Turizm Bakanlığı , İlgili Belediye , Valilik ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde Sayın Bakanlığınıza müracat ederek ruhsat ve izin müracatı yapmamız gerektiği bilgileri verilmiştir. 
	

	Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ile Bakanlığınıza dilekçe ile müracat ederek bilgi istemimizi sunma zaruretimiz hasıl olmuştur. 

	
	Net Koordinatları .............................. Enlem ........................ Boylamda bulunan ve ................... İli ............... İlçesi .................... Pafta .............. Ada .................... Parsel çıkış noktası bulunan jeotermal su kaynağını inşa edeceğimiz Otel ve çevre yapılarında bedeli karşılığında kaplıca suyu olarak kullanmayı istemekteyiz. 

	
	Gerekli ruhsat ve izinler hakkında bilgi istemimizi sunabilmemiz ve projemizi Sayın Bakanlığınıza sunabilme maksadımız ile ilgili bir randevu verilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


							Tarih :
						
							Kaşe Üstüne Müdür İmzası :

Ekler :
İmza Sirküleri Fotokopisi
Tapu Fotokopisi 
Turistik Tesis Ölçekli Oturum Planı Çizimi
Jeotermal Su Nakil Boru Hattı Ölçekli Plan Çizimi

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilişkili mevzuat taraması için erişim linki: https://enerji.gov.tr/kurumsal-mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi

Dilekçe Örneği
error: