İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

İsim Değiştirme Davası Nedir?

Kişinin ismini veya soyisminin değiştirmesi mümkün olsa da haklı sebeplerin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan isim soyisim değiştirme davası ile isim değiştirmek, isim ekletmek, isim çıkarmak, soyisim değiştirmek de mümkündür.

İsim Değiştirme Davası İçin Haklı Bulunan Sebepler Nelerdir?

Kanunda hangi hallerin isim değiştirme davası için haklı neden teşkil ettiği düzenlenmemiştir. Yargıtay kararlarına göre, isim değiştirme davası için haklı nedenler arasında; ismin komik olması, adın gülünç olması, ismin kötü bir olayla anılması, nüfusta kayıtlı ismin kullanılmaması, ismin söylenmesinin zor olması gösterilebilir.

Çocuğun İsmini Değiştirme

Çocuğun ismini değiştirme adına açılacak davalarda, davayı çocuğun kendisi değil, velayet hakkına sahip veliler veya avukatı tarafından açılabilecektir. Küçük, 18 yaşını doldurmamış olan, reşit olmayan kişidir. Anne veya baba, çocuğunun ismini değiştirme talebiyle haklı bir sebebin varlığı halinde isim değiştirme davası açabilecektir. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında, çocuk veya bebeklerin isimlerinin değiştirmesinde önemli olan ismini bilen sosyal çevresinin olup olmadığı da dikkate alınmaktadır. Ancak 18 yaşından küçük olmayan ve idrak yaşında olan küçükler, anne ve babası isim ve soyad değişikliği davası açmadıkları takdirde kendilerinin dava açmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yargıtayın son kararlarında boşanmış anne babada, velayet hakkını alan annenin çocuğun soyadı değişikliğine dair dava açılmasında görüşünü değiştirmiştir. Çocuğun kendi soyadıyla değiştirilmesindeki talebinin velayet hakkı kapsamında olduğunu ve çocuğun annesinin soyadını almasında herhangi bir engel olmadığını belirtmiştir.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası, avukat vekiline sahip olunması durumunda ortalama 3-5 ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilmektedir.

Öte yandan, avukatsız açılacak bir isim değiştirme davasının sonuçlanması için net bir süre verilemeyecek olsa da 5 aydan fazla süreceği söylenebilir.

İsim ve Soyisim Değiştirme Dava Ücreti Ne Kadar?

İsim ve soyisim değiştirme davasında avukat tutmanız durumunda ödemeniz gereken vasgari vekalet ücretinin yanı sıra isim veya soyisim değiştirme davalarında harç, maktu harçtır. Peşin harç ve başvuru harcının dava açılırken yatırılması zorunludur. Harcın dışında, dava türüne göre belli bir miktarda da gider avansı yatırılmalıdır. Gider avansı, davada yapılacak olan yazışmalar, tebligatlar nedeniyle yapılacak olan masraflar için yatırılmaktadır.

İsim Değiştirme Davasında Şahit Gerekli mi?

İsim ve soyisim değiştirme davasının kazanılması için şahit gerekmektedir. İsim ve soyisim değiştirme davasının kazanılması için en az iki tanık beyanı gerekmektedir. İsim ve soyisim değiştirme davasında anne, baba, kardeş, eş ve arkadaş şahitlik yapabilir.

İsim Değiştirme Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

İsim değiştirme davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İsim Değiştirme Dilekçesi Nereye Teslim Edilir?

İsim değiştirme dilekçesi, isim değişikliği talep eden kişinin ikametinin bulunduğu yerin adliyesinin hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna teslim edilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra talebe ilişkin mahkeme ve dosya numarasının belirlenmiş olduğu Tevzi Formu, başvuruda bulunan kişiye teslim edilir. Devam eden süreçte mahkeme, davacının dava dilekçesinde belirttiği adrese hazırlayacağı tensip ve bu kapsamda ara kararlar ile duruşma gününe yönelik tebligat gönderecektir.

Not: İsim değiştirme ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede örnek bir senaryo görebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili değişiklikleri yapınız. Ayrıca bir avukattan da yardım almanız, dava süresince işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

     ...... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...)

ADRES :

DAVALI: Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim değiştirme istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:
   1. Ben ....... T.C. kimlik numaralı, .../.../.... doğum tarihine sahip olan ve adı nüfus kayıtlarında “.....” olarak geçen bir vatandaşım. Her ne kadar “.....” ismi nüfus kaydımda yer alsa da yaşamımın neredeyse hiçbir alanında bu ismi kullanmamakayım. Tüm çevrem tarafından da “.....” olarak bilinmekteyim. Öyle ki sosyal medya hesaplarımda dahi adım “.....” olarak yer almaktadır.
   2. Resmi kurumlarda yaptığım başvurular ve işlemler esnasında alışkın olmadığım ve kullanmadığım kimlik ismiyle hitap edildiğinden karışıklık yaşamaktayım. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında, nüfusta görünen adın yetersiz olduğu, kişinin nüfusta geçen addan başka bir ad ile bilinip tanınması ad değiştirme talebi için yeterli sebep olarak görülmektedir.
   3. Sosyal hayatımda, eğitim hayatımda ve çalışma hayatımda herkes tarafından “.....” ismi ile bilinmekteyim. Dolayısıyla, hayatımın hiçbir döneminde kullanmadığım ve nüfus kayıtlarında “.....” olarak yazılı ismimin “.....” olarak değiştirilmesini istemekteyim.
   4. Bu kapsamda ....... T.C. kimlik numaralı ..... ile ....... T.C. kimlik numaralı .....’nın tensiple beraber davetiye çıkarılarak ilk duruşmada tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER: Nüfus Kanunu, TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, nüfuz cüzdanı fotokopisi, tanıklar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle nüfus kaydında “.....” olarak yer alan adımın “.....” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza
www.dilekceornegi.com
Scroll to Top