Isı Yalıtım Dilekçesi

Isı Yalıtım Nedir?

Özel malzemelerle bina kabuğu (dış duvarlar, kapılar, döşeme, tavan, çatı ve pencereler) üzerinde yapılan ısı geçişlerini sınırlandırma işlemine “ısı yalıtımı” denir.

Yalıtım, bir ortamdan dışarıya enerji akışının ya da bir ortama dışarıdan gelen enerji akışının en aza indirgenmesi için yapılan işleme deniyor.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hükümlerine göre binalarda ısı yalıtım projesi zorunlu tutuluyor. Isı yalıtımı projesi imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile ilgili idarelerce isteniyor.

Isı Yalıtımının Önemi Nedir?

Gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek için ısı yalıtımı gereklidir.

Sağlıklı, rahat ve konforlu yaşam uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlar da mümkündür.

Rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru yalıtım çözümünün uygulanması ile önlenebilir.

Isı Yalıtımı Nerelere Yapılır?

Yapının dış duvarlarına, çatılarına ve döşemelere yapılabilir:

1) Binaların çatı ve duvarlarına (iç ve dış duvarlar)

2) Toprak temaslı mahallere

3) Katları ayıran döşemelere

4) Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına

5) Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.

Çatılarda yalıtım

Çatıların yalıtımında çatıların şekline göre değişen yalıtım uygulamaları vardır. Çatılarda ısı yalıtımı; levha veya şilte biçiminde çeşitli yalıtım malzemeleriyle yapılır. Çatı örtüsü ile tavan döşemesi arasında kullanılmayan boşlukların olduğu binalarda, ısı yalıtımı tavan döşemesi üzerine serilerek uygulanır. Çatı arasının yaşam mekânı olarak kullanıldığı binalarda ısı yalıtımı çatı seviyesinde yapılır. Ahşap konstrüksiyon çatılarda ısı yalıtımı merteklerin arasına, altına veya üstüne yapılabilir. Betonarme kırma çatılarda ise genellikle beton yüzeyin üstüne yapılır.

Duvarlarda yalıtım

Duvarlarda yalıtım ise, çeşitli malzemelerin genellikle duvarlara monte edilmesiyle, binanın dışından, içinden veya iki duvar katmanının arasından yapılabilir. Dıştan yapılan uygulamalar ile cephenin tümüne ısı yalıtım malzemeleri sabitlenebildiğinden, ısı köprüleri oluşmaz. Aynı zamanda uygulama dış taraftan yapıldığı için duvarlar sıcak kalır ve yoğuşma meydana gelmez. Dış cephelerde kullanılacak olan ısı yalıtım levhaları bu uygulama için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

Pencereler ve Kapılar

Pencerelerde iyi bir ısı yalıtımı; kaliteli, sızdırmaz, doğru uygulanmış ve düşük ısı geçirgenlik değerlerine sahip doğramalar ve yalıtım camı üniteleri ile mümkündür. Binalardaki kapılar da enerji verimliliği göz önüne alınarak seçilmelidir.

Isı Yalıtım Malzemeleri, Isı Yalıtım Boyası

Ülkemizde üretilen ısı yalıtım malzemeleri genellikle şunlardır: Cam yünü, plastik köpük (polistren, poliüretan, vb.) perlit, mantar, sentetik elyaflar, odun lifi, yonga, rende talaşı, vb. Prese edilmiş kamış levhalar, amyant levha, boşluklu beton, gaz beton, delikli tuğla, boşluklu briket, bims tuğlalar, asmolen gibi malzemelerdir.

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Isı yalıtımı evlerimizin çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır. Pencerelerde de özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı binaların içinden veya dışından uygulanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru da tesisatların yalıtılmasıdır.

Isı yalıtımı, binaların çatılarına, dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlarına, toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller ile daireleri ayıran döşemeleri, tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır. Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanır. Isı yalıtımının faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için, evlerin kışın soğuk, yazın sıcak kısımlara bakan tüm duvar ve döşemeleri, çatıları mutlaka yalıtılmalı ve nitelikli pencere kullanılmalıdır. Isı yalıtımı, binanın temelinden çatısına kadar dışa veya kullanılmayan kısımlara bakan yüzeylerine, ısı geçişini azaltan özel yalıtım malzemelerinin uygulanması ile yapılır.

Isı Yalıtım Fiyatları

Isı yalıtımının binanın yapım aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin %2’si ile 5’i arasındadır. İnşaat aşamasında yalıtımı yapılmış bir binada; düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı için yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır. Isı yalıtımı için yapacağınız harcamalar, sağlanan enerji tasarrufu ile 2-5 yıl içinde kendini geri öder.

Belediye yetkilileri tarafından ısı yalıtım incelemesi yapılabilmesi için bir dilekçe ile bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aşağıda bulunan dilekçe örneğini ister word-pdf olarak ister kendi el yazınızla doldurduktan sonra ilgili belediyeye teslim ediniz.

Isı Yalıtım Dilekçe Örneği:

           ......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
           İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                   Zeytinburnu / İstanbul   ................. Mahallesi ............. Pafta ........... Ada ............ Parsel sayılı yerde bulunan inşaatımızın ısı yalıtım yönünden incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederim.


                                Tarih
                               Ad Soyad
                                 İmza


İnşaat Adresi:
Mal Sahibine Ait Tebligat Adresi:

Yararlanılan Kaynaklar

 1. Ünal, Ömer. Binaların Isı Yalıtımında Kullanılacak Malzemeler ve Kalınlık Hesapları, TMMOB Ankara Şubesi Enerji Komisyonu. https://www.sanalsantiye.com/wp-content/uploads/2014/03/isi-yalitim-kalinlik-hesaplari-omer-unal.pdf (Erişim tarihi: 24.03.2021)
Scroll to Top