Sokak Hayvanları İçin Dilekçe Örneği

24.06.2004 tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Adı geçen kanunun 4. maddesinde ‘’Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler şunlardır:

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.’’

Komşularım Sokağımdaki Sahipsiz Hayvanlara Mama ve Su Koymama İzin Vermiyorlar. Yaptığım Kulübeleri Yıkıyorlar ve Hayvanlara Kötü Muamele Ediyorlar. Ne Yapabilirim?

Bağlı olduğunuz belediyeye linkteki dilekçeyi bimer.com sitesinden göndererek sokağınıza ve ilçenizdeki insan yoğunluğunun en fazla olduğu yerlere yasal uyarı afişleri yapılmasını talep ediniz. Lütfen dilekçelerinizi bimer.com adresinden yapmaya dikkat ediniz.

Sahipsiz Hayvanlara Karşı Acımasız ve Zalim İnsanlara Engel Olmak İçin Ne Yapabilirim?

Dinimizde hayvanlara hürmetin ve merhametin yeri ve önemi çok büyüktür. Ve yine 5199 no’lu Hayvan Hakları Kanunu gereği bu konuda Diyanet İşleri’ne de sorumluluk kılınmış görevler vardır. O halde Diyanet İşleri’ni harekete geçireceğiz. Herkes kendi ilindeki hatta mümkünse başka illerdeki canlar için gönderebileceği kadar çok ilçedeki Diyanet İşleri Başkanlık’larına linkteki dilekçeyi gönderebilir.

Kış Geliyor Mahallemizdeki Sahipsiz Kediler İçin Nereden Kulübe İsteyebilirim?

Belediyeler ilçeleri sınırları içerisindeki her sahipsiz hayvanın bakımını üstlenmekle yükümlüdür fakat maalesef sizler talep etmeden görevlerini yapmıyorlar. Nasıl talep edeceğinizi bilirseniz onların haklarını mutlaka alacaksınız. Taleplerimizi sözlü değil yazılı yapmak zorundayız sözlü taleplerin yasal değeri yoktur bu nedenle de asla geri dönüş alamazsınız.

Sitemizin/Apartmanımızın Bahçesindeki Sahipsiz Hayvanları Beslememe İzin Vermiyorlar. Ne Yapabilirim?

Sahipsiz hayvanları doyurmak, himaye etmek ve korumak size 5199 Nolu Hayvan Hakları Kanunu ile verilmiş bir hak ve yetkidir. Siz onları korumaya ve bakmaya talipseniz zaten yasa tarafından yetkilendirilmişsinizdir artık. Buna engel olan kişiler yasayı çiğneyerek suç işliyor çünkü bilmeden de olsa hem hayvan hakkı ihlali yapıyorlar hem de size psikolojik baskı uyguluyorlar.

Sokakta Baktığım Sahipsiz Kediler/Köpekler İçin Mama Sıkıntısı Çekiyorum. Belediyeden Nasıl Mama Yardımı Alabilirim?

5199 no’lu Hayvan Hakları Kanunu gereği belediyeler sokaktaki sahipsiz hayvanları beslemek ve korumak isteyen vatandaşla yani gönüllülerle eşgüdüm (işbirliği) yapmak zorundadır. Siz onları doyurarak belediyeyi yardımcı olup belediyenin yükünü hafifletiyorsunuz.

Sokak Hayvanlarını Koruma Dilekçesi Nasıl Yazılır, Nereye Teslim Edilir?

Aşağıdaki dilekçe örneğine ilgili sorunu ekleyip bağlı olduğunuz belediyeyi de belirterek, şikayetinizi bimer.com adresi üzerinden paylaşmak daha sağlıklı olacaktır.

Sokak Hayvanları Koruma Dilekçe Örneği:

         .......... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
          SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA   Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinizce aşağıda belirtilen mahallede 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sokak hayvanları için gerekli olan ............. çalışmanın yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                  Tarih
                                Ad Soyad
                                  İmza

Adres :
Cep Tel:

Yararlanılan Kaynaklar

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu. Sıkça Sorulan Sorular. http://www.haykonfed.org/2017/11/28/sikca-sorulan-sorular/ (Erişim tarihi: 25.05.2021)

Scroll to Top