Üstten Ders Alma Dilekçesi

Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin çeşitli koşullara bağlı olarak normal kredi yükü üzerinde ders alma hakları bulunmaktadır. Bunu genel olarak üstten ders alma olarak ağız alışkanlığı ile tanımlasak ve genellikle bu şekilde olsa da üstten ders alma tanımından daha doğru olarak ek ders alma tanımı daha doğru olmaktadır. Alınacak dersin üst dönemlerden olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Normal kredi yükü dışında olan veya bölüm eğitim içeriği dışında olan dersler ek ders alma prosedürü ile yapılmaktadır.

Genellikle üniversite senatolarının , fakülte dekanlıklarının veya bölüm başkanlıklarının , meslek yüksek okulu müdürlüklerinin veya enstitü müdürlüklerinin yönetmeliklerinde üstten ders alma veya ek ders alma kriterleri belirlenmektedir. Yüksek Öğretim Kurulunun da belirli bir çatı tanımı bulunmaktadır.

Bu kriter ve yönetmelikler ufak tefek değişikliklere ve bölümlere özel farklılıklara sahiptir, her üniversite fakülte yada bölümde farklılıklar da olabilmektedir. Fakat genel olarak 3. dönem ve daha sonraki dönemlerde okulan öğrenciler ek ders alabilmektedir. Değişkenlik göstermek ile beraber not ortalaması 3 ve ya 2,5 2,75 notlarından daha yüksek olan öğrencilere belirli bir kredi ile sınırlı olmak üzere ek ders alma hakkı verilebilmektedir. Ek ders alma da farklı kriterler de bulunmaktadır, örneğin 3. dönemini okuyan bir öğrenci en fazla 5. dönemden ders alabilir veya 4. dönemden dersi kalan öğrenci 7. dönem dersi alamaz gibi kriterler de bulunmaktadır. Bu yönetmelikler akademik eğitimin üst üste inşa edilen yapısını garanti altına almak ve öğrencilerin fazla ders yükü sonucu başarısız olmalarının önüne geçmek için düzenlenmektedir.

Üstten ders alma veya ek ders alma yan dal veya çift anadal ile karıştırılmamalıdır, ÇAD ve ÇAP programları yönetmeliklerde tanımlanmıştır ve Çift dal programlarında öğrenci kabul edildikten sonra ana müfredatından tam sorumlu olmaya devam etmekte ve ikinci ana dal veya yan dal ile ilgili belirli bir içerikten sorumlu olmaktadır. Bu ikinci programdan yaklaşık olarak program benzerliğine göre 3 ders dönemi ile 5 ders dönemi arasında bir ders alarak çift dal programı tamamlanabilmektedir. Çift dal a başvuru yapmadan sadece ek ders veya fazla ders alarak ilgili dalın mezuniyet hakkını alma şansı maalesef bulunmamaktadır. Çift dal programlarına önce başvuru yapılarak kabul alındıktan sonra ilgili ders yükü tamamlandıktan sonra hak kazanılabilir.

Üstten Ders Alma Dilekçesi eğitim görülen üniversiteye göre öğrenci işleri daire başkanlığına veya bağlı olunan fakülte dekanlığına verilebilmektedir. Bazı üniversiteler bu dilekçeleri bölüm başkanlıklarınca da kabul edebilmektedir.

Üstten Ders Alma Dilekçesi vermeden önce yönetmelikleri inceleyerek üstten ders alma veya fazla ders alma hakkınızın olup olmadığını araştırdıktan sonra akademik danışman hocanızın da bilgisine ve oluruna başvurarak dilekçe ile müracatınızı yapınız.

Ek ders alma durumunda esneklik bölüm bitirme ve mezuniyet durumlarında daha esnek olabilmektedir. Örneğin 8. dönemini okuyan bir öğrenci alttan kalan 2 tane dersini bu dönemde ek ders olarak alıp başarı gösterirse mezun olabilme durumu varsa bölüm başkanlığı ve danışmanı buna genellikle onay verme eğiliminde olurken.

Genel not ortalaması 2 puanın oldukça altında olan ve dağınık şekilde başarısız dersleri bulunan bir öğrencinin ek ders talep etmesi genellikle olumlu karşılanmamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra üstten ders alma dilekçesi veya ek ders alma dilekçesi yazarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Genel olarak tüm öğrencilerin ilgili değişiklikleri yaparak sunabileceği Üstten Ders Alma Dilekçesi örneği aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu dilekçeyi eğitim aldığınız üniversite ve bölüm bilgileri ve kişisel bilgileriniz ile düzenledikten sonra ıslak imzalı olarak başvuru makamına teslim ediniz. Yazımızın sonunda üstten ders alma dilekçesi word ve pdf formalatlarında da sizler ile paylaşılmıştır.

Ayrıca dilekçenizi ders seçme dönemi veya ekleme bırakma döneminden en az 15 gün önce sunmanız gerektiğini ve onay red durumunu ders seçme yada ekleme bırakma dönemleri öncesinde izin alıp almadığınızı kontrol ederek hareket etmeniz gerektiğini unutmayınız. Ek veya Üstten ders alma hakkınız tanımlanmamışsa ders seçme sisteminden ekleme şansınız olmayabilir. Bu durumda dilekçenizi ders seçme döneminde işleme almak için bölümünüz beklemeye de alabilir.

Üstten Ders Alma Dilekçesi	........................Üniversitesi 
	........................ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne
	........................ Fakültesi Dekanlığına
	......................... Bölümü Başkanlığına
	......................... Enstitü Müdürlüğüne
	(BAŞVURU MAKAMINI YAZINIZ.)

	Dilekçe Konusu : Ek ders alma talebimin sunulmasından ibarettir.

	İsim Soyisim : 

	Öğrenci No : 

	Tc Kimlik No : 

	Bölümü :

	Giriş Yılı : 

	Dönemi :

	Genel Not Ortalaması : 

	Normal Program Kredi Toplamı :

	
	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum bölüm ve eğitim döneminde kayıtlı öğrencinizim. Normal programımda yer alan derslere ek olarak aşağıda bilgilerinize saygı ile sunmakta olduğum dersleri ek ders olarak almam için izin verilmesini talep etmekteyim. Akademik danışmanım Sn ................................................... tarafından ek ders almamın uygun görüldüğünü bilgilerinize sunarım.

	Gereğini saygılarım ile arz ederim.

1- FAKÜLTE – BÖLÜM - DERS KODU – DERS TANIMI – KREDİSİ – BİÇİMİNDE DERSİ TANIMLAYINIZ.
2- FAKÜLTE – BÖLÜM - DERS KODU – DERS TANIMI – KREDİSİ – BİÇİMİNDE DERSİ TANIMLAYINIZ.
3- FAKÜLTE – BÖLÜM - DERS KODU – DERS TANIMI – KREDİSİ – BİÇİMİNDE DERSİ TANIMLAYINIZ.


						Tarih : 

						İsim Soyisim :

						İmza :
	
Scroll to Top