Dava Öne Alım Dilekçesi

Mahkemelerde her davanın bir dosyası bulunur ve bu esas numarası değişmez, davalarda kararlar ayrı numaralar ile yayınlanır. Davalarda davacı ve varsa davalının veya vekil avukatlarının bulunduğu duruşmalar düzenlenir. Bazı davalar ve özellikle tek tarafın bulunduğu veya bir tarafın gerçek kişi diğer tarafının kamu kurumları olduğu davalar bir duruşma ile tamamlanabilmektedir. Fakat çoğu davanın ortalama olarak 3 yada daha fazla duruşma ile neticelendiği bir hukuk gerçeği de vardır. Hatta 10 duruşmadan uzun süren davalar hiç de az değildir.

Son yıllarda davaları adliyelerin daha hızlı sonuçlandırabilmesi için ilk derece istinaf yargıtay üç veya iki derecelendirmeli yargılama itiraz temyiz süreci olumlu etki etmiş ve dava süreçleri ve hukuk yolu daha anlaşılır ve hızlı bir hale gelmiştir. Ayrıca arabuluculuk kurumu oluşturulması da basit maddi davaların hızlı çözümlenmesi ve uzlaşmaya yakın tarafların anlaşmalarına kolaylık sağlanması ile mahkemeler üzerinden onbinlerce dosya kalkmıştır. Sadece bu iki konu ve diğer onlarca gelişim ile mahkeme süreçleri artık biraz daha hızlı yürüyebilmektedir. UYAP sisteminin de avukatların elektronik hukuk altyapısına dahil olabilmesi ile daha da hızlı yürüyebilen bir hukuk sistemi inşa edilmiştir. UYAP üzerinden yürütülebilen süreçler duruşma sayılarını oldukça düşürmüştür ve davaların sonuçlanma hızına pozitif etki etmiştir.

Bütün gelişime rağmen son derece basit reddi miras davaları yani mirasın reddi davaları bile çocuklu kişilerin reddi miras davası dilekçesi sunmalarından sonra 3 4 yada 5 duruşma bile sürebilmektedir. En basit neredeyse sabit davalarda bile birçok duruşma görülüyor olması davaların aylarca sürmesine sebep olmaktadır.

Duruşma tarihleri Mahkemelerce atanmaktadır ve mahkemelerin yoğunluğuna , adli tatillere, hakimlerin terfi atama ve izinlerine , göre planlanmaktadır ve bazı durumlarda iki duruşma arasında 3 ay yada daha fazla süreler geçebilmektedir. Bu gibi durumlarda sonucu tahmin edilebilen veya tarafların uzlaştığı davalarda bile bu sürecin beklenmesi insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmekte ve duruşmalara katılım gerekliliği yüzünden insanların birçok planı aksayabilmektedir.

Bu gibi durumlarda Dava Öne Alım Dilekçesi sunularak mahkemeden daha erken bir tarihe duruşma ataması istemi sunulabilir. Bu genellikle kabul görmemektedir , çünki mahkemeler günlük duruşma sayılarına göre dolu takvim esasına göre ilerlemektedir, yani duruşmanıza 2 ay 10 gün sonraya gün verildiyse önceki takvim günleri doldurulmuş veya öncelikli davalar için boşluklar bırakılmış olabilmektedir. Mahkemeler belirli davaları haftanın veya ayın belirli günlerine toplayacak bir iş planlaması da yapabilmektedir. Bu takvimler oluşturulurken mahkemelere baskı yapılmamalıdır, en basit davalarda bile 20 den fazla yazışma ve yanıt beklendiği olabilmektedir.

Dava Öne Alım Dilekçesi sunularak daha erken bir tarihe alınması mümkün ise davanın daha önceki bir tarihte görülmesi mümkündür. Bu çoğu zaman daha önceki tarihte görülecek davanın bir sebep ile düşürülmesi , şikayetten vazgeçilmesi , davadan feragat edilmesi , uzlaşma ile davanın sonuçlanması, gelen deliller sonucunda davanın reddedilmesi , davalının vefat etmesi gibi sebepler ile davalar duruşma öncesi sonuçlanabilmekte ve görülmeyecek davaların gün ve saatleri boşaldığı için bazı müsaitlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu gibi durumlar olan yani yapılmayacak olan ve yeri boşalan duruşmalar yerine önce alım dilekçesi sunulan davalar görülebilmektedir.

Bu sebeple dava dosyanızın sonucunu etkiler önemli bir gelişme yaşanırsa; örneğin tarafların uzlaşması , boşanmaktan vazgeçmek , dava sonucunda oluşacak durumdan feragat etme beyanı vb bunu belirtir bir dilekçe sunularak davanın öne alınmasını talep etmeniz makul karşılanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi mahkeme hakimliği uygun görürse ve takvimlerinde müsaitlik sözkonusu olursa ve makul bir gerekçe ile talep edilmişse Dava Öne Alım Dilekçesi kabul edilerek daha erken bir tarihe duruşma verilebilmektedir.

Aşağıda size Dava Öne Alım Dilekçesi örneği sunuyoruz, bu örnek yurtdışına yerleşme kararı alan fakat davasının duruşma tarihine 6 ay bulunan bir kişinin dava öne alım istemini sunar bir dilekçedir. Sizde davanızı neden önce almak istediğinizi kısaca belirtir bir dilekçe sunarak kendi davanız ile ilgili Dava Öne Alım Dilekçesi hazırlayarak mahkeme kalemine şahsen teslim edebilirsiniz. Vekil avukatınız varsa onun hazırlaması daha yerinde olacaktır. Yazımızın sonunda dilekçe örneğini word ve pdf formatlarında da sizinle paylaşıyor olacağız.

Dava Öne Alım Dilekçesi	..................... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


	DOSYA NO : .................

	DAVACI :...................... İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ YAZINIZ.

	VEKİLİ :...................... VARSA AVUKAT İSMİ SOYİSMİ BÜRO ADRESİ 

	DAVALI : ..................... İSİM SOYİSİM TCNO İKAMET ADRESİ YAZINIZ.

	DİLEKÇE KONUSU : Duruşmamızın öne alımı istemimizin sunulmasından ibarettir.

	
	AÇIKLAMALAR :
	
	1- Yukarıda dosya numarasını belirtmiş olduğum davamızda şuana kadar 2 duruşma yapılmıştır ve bir sonraki duruşma tarihi ................. olarak belirtilmiştir.

	2- Çalışma hayatımı yurtdışında sürdürecek olmam ve ekde bilgilerinize saygı ile sunacağım sözleşme ile ...................... tarihinde çalışmaya başlamak durumunda olduğum işyerimdeki görevime başlayabilmem için .................. tarihi itibarı ile yurtdışında ikamet etmeye başlama zorunluluğum bulunmaktadır.

	3- Duruşma tarihi sebebi ile yurtdışına gidiş planlamamı yapamaktayım ve yeni göreve başlayacağım şirketten genel yasa ve mevzuatlara göre izin kullanma imkanına sahip değilim.

	
	SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda saygı ile sunmuş olduğum gerekçeler ile duruşmamın ............... tarihi öncesine alınmasını talep etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Bir sonraki duruşmanın öne alınarak yeni bir duruşma tarihinin tensip buyurulması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.Ek 1: Süresiz İş Sözleşmesi Tercümesi (8 Adet Sayfa)


						Tarih: 

						İsim Soyisim: 

						İmza : 

	

Scroll to Top