İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçe Örneği

İngilizce Hazırlık Sınıfı genel olarak ingilizce eğitim yapılan üniversite bölümlerinde temel bilimler derslerinden önce yani normal akademik eğitim dönemlerine geçilmeden önce okunan 1 tam yıl yani 2 sömestirden oluşan bir hazırlık sınıfıdır. Burada amaç haftalık 24 30 saatlik ders yükü ile 2 dönemde orta seviyeden daha düşük seviyede ingilizcesi olan veya çok düşük seviyede ingilizce bilen yada hiç bilmeyen öğrencilerin yoğunlaştırılmış akademik eğitim ile ileri seviyede ingilizce okur yazar ve konuşur olmalarını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti nedir ?

İngilizce hazırlık sınıfını belirli bir ingilizce bilgisine sahip olan öğrenciler okumama hakkına sahiptir, ingilizce seviyelerini ilgili üniversitenin kendi gerçekleştirdiği seviye sınavı ile veya tanıdıkları ulusal yada uluslararası sınav sonuçlarının sunulması ile ingilizce hazırlık sınıfından muafiyet hakkı kazanılabilmektedir.

Hangi sınavlar ingilizce hazırlık sınıfı muafiyeti sağlamaktadır ?

Ulusal sınavlardan kpds , yökdil ve yds en yaygın olarak katılınan sınavlardır, neredeyse tüm üniversiteler yökdil ve yds puanlarını geçerli kabul etmektedir ve ingilizce hazırlık muafiyeti için 50 60 70 80 gibi puanların alınması yeterli olabilmektedir, lisansüstü ve doktora eğitimleri için daha yüksek puanlar da talep edilebilmektedir.

Uluslararası sınavlar olarak da IELTS (International English Language Testing System) TOEIC (Test of English for International Communication)
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavları genel olarak çoğu üniversite tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardır.

Bu sınavlar ile alakalı dikkat edilmesi gereken konu geçerlilik süreleridir, genel olarak en az 2 en çok 5 sene geçerliliği olan sınavların tüm akademik kurumlar incelendiğinde uygulamanın 2 yada 3 yıl olduğu yönündedir. Bu geçerlilik süresi kayıt dönemini kapsamaktadır. Yani 2 yıl 11 ay önce girdiğiniz bir yökdil veya toefl sınavı sonucu sizin üniversite kaydınız esnasında geçerli ise hazırlık muafiyeti için yeterli olmaktadır. Üniversite boyunca geçerli bir yabancı dil sınavı sonucuna gerek yoktur, zaten hiçbir sınav da o kadar uzun süre geçerli olmamaktadır.

Sınavlara girecekseniz genel soru yapısı ve zorluk seviyesi ve maliyeti beraber değerlendirildiğinde yökdil ve yds en ekonomik olması yani sınav ücretinin ösym sınavları seviyesinde olması , yüksek puanın orta ve üst seviyelerdeki kişilerce rahat alınması ve yılda birden çok kez yapılıyor olması önemli bir avantajdır. Ayrıca bu sınavlar çoktan seçmeli test usulü ile yapılır ve bu sistem öğrencilerin en kolay yapabildikleri sistemdir. Uluslararası test alternatifleri makale yazılması , çeviri , konuşma , dinleme , dinleme anlama sözlü cevap verme gibi çok daha yenilikçi ve göreceli olarak daha zor olan sınavlar da barındırmaktadır. Bu sebeple yökdil ve yds sınavlarında 80 üstü puanlara çıkmak hiçde zor değilken , yabancı sınavlarda en yüksek %20 puan dilimine girmek çok daha zordur. Hatta net bir bilgi vermek gerekirse %90 üstü yökdil veya yds puanı alan bir kişi yabancı sınavlardan %10 puan altını bile çok zorlanarak alabilir. bu sebeple ulusal sınavları tercih ediniz.

Ayrıca üniversitelerin kendi seviye sınavları da olabilmektedir, özellikle yabacı diller fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinde dil bölümleri olan üniversiteler veya öğrenci sayısı 10000 üzerinde ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin çok büyük kısmının kendi yabancı dil yeterlilik sınavı da vardır ve genel olarak ücretsiz bir sınavdır. Bu sebeple üniversitenin yabancı dil sınavlarını da bir muafiyet seçeneği olarak değerlendiriniz.

Ama muafiyet hedefleyen bir öğrenci uyanık davranmalıdır ve kayıt döneminden önce açıklanacak son yökdil ve yds sınavına katılarak iyi puanlar alarak kendini garantiye almalı ve yine universitenin seviye sınavına da katılmalıdır.

Muafiyet hakkı 1 dönem sonunda da kazanılabilen bir haktır, ayrıca dönem içerisinde yeterli puan alınan bir sınav sonucu ibraz edilerek hazırlık sınıfı okunurken de muafiyet kazanılabilir, bunun için fakülte yönetimi , öğrenci işleri başkanlığı veya rektörlük veya senato kararları incelenmeli ve ilgili üniversitenin uygulamaları dikkate alınmalıdır. Fakat dönem ortası veya 1. sömestir sonunda muafiyat hakkı alarak , normal akademik dönemlere başlamak herzaman mantıklı bir seçenek değildir , çünki akademik eğitimde 1. ve 2. yıl temel bilimler ağırlıklıdır ve 2. dönem dersleri genellikle 1. dönem bilgisi üzerine inşa edilmektedir. Bu sebeple hiçbir öğrenci 2. dönemden eğitime başlama kararı alma hatasında bulunmamalıdır.

Ayrıca ingilizcesi çok iyi olmayan öğrencilere en önemli tavsiyemiz hayatınızda büyük zorluklar yoksa kesinlikle hazırlık sınıfı okumanız yönünde olacaktır. Vakıf üniversitelerinde ücretli okuyan öğrenciler bir hayli yüksek olan eğitim ücretleri karşılamak yerine genellikle hazırlığı muafiyet ile geçmek istemektedir ve bu çok mantıklıdır ama devlet üniversitelerinin ücretsiz olarak sağladığı eğitimden faydalanmak çok önemli bir kazanımdır.

Son bir nokta olarak hiçkimse hazırlık sınıfı okumaya zorlanamaz, bir öğrenci üniversiteye kayıt olduğunda beyan etmese bile bir sonraki kayıt dönemine beyan etmek kaydı ile hazırlık sınıfı okumadan sınav sonucu beyan ederek sonraki yıl eğitimine başlayabilir. Bu bir risktir ama özel üniversite öğrencileri yıllık çok yüksek rakamlara çıkan özel hazırlık sınıfları yerine özel kurs internet eğitimi ve özel dersler ile çok daha ekonomik bir şekilde aynı ingilizce seviyesine ulaşabilirler. Bu alternatifi de üniversitenizin ilgili bölümlerine yani öğrenci işleri , akademik danışman, bölüm başkanı , fakülte dekanı ile görüşerek karar vereceğiniz bir karar noktasıdır. Tabiki üniversitenin sağlayacağı akademik ingilizce hazırlık sınıfındaki öğretim üyeleri çok daha kaliteli ve alacağınız eğitime odaklı çok daha iyi bir ingilizce eğitimi verebilir ama maliyetleri dikkat çekici biçimde fazladır.

İngilizce hazırlık sınıfından nasıl muaf olunur ?

İngilizce Hazırlık Muafiyeti için önce yeterli ingilizce bilinmesi , bu ingilizce bilgisinin üniversitenin kabul edeceği bir seviye sınavı , ulusal ingilizce yeterlilik sınavı sonucu veya uluslararası bir ingilizce yeterlilik sınavı sonucu ile belgelenmesi ve daha sonra bu durumu talep eder dilekçenin universitedeki ilgili makama sunulması gerekemektedir.

İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçesi nasıl yazılır ?

İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçesi genellikle dekanlık makamına , bölüm başkanlığına veya öğrenci işleri başkanlığına yazılmaktadır. Dilekçede kişisel bilgiler , kayıtlı olunan bölüm ile ilgili bilgiler ve muafiyet dayanağı olacak sınav sonucu ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Aşağıda bilginize sunmuş olduğumuz İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçe Örneği metnini kopyalayarak düzenleme yapabilirsiniz, hemen altına yer alan word ve pdf formatındaki dosyaları bilgisayarınıza indirerek kişisel bilgilerinize göre düzenyebilirsiniz yada sağlamış olduğumuz İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçe Örneği metnini elle bir dilekçe olarak yazarak üniversitenizdeki ilgili makama sunarak mafiyet başvurunuzu yapabilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Muafiyet Dilekçe Örneği


	......................... Üniversitesi
	......................... Fakültesi Dekanlığına	Adı Soyadı :
	
	Öğrenci No : 

	Tc Kimlik No :

	Fakülte / MYO : 

	Bölüm : 

	Kayıt Yılı :

	Eposta Adresi  :

	İletişim Numarası : 

	Yabancı Dil Sınavı : 

	Sınav Tarihi : 

	Sınav Sonuç Puanı : 


		
	Fakültenizde yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum bölüme kayıtlı öğrencinizim. YÖK mevzuatı ve üniversiteniz yönetimi kararı ile öğrencilere sağlanan ingilizce hazırlık sınıfından muafiyet hakkına yeter sınav sonucumu tarafınıza ekli belge ile saygı ile sunarım.

	İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet işlemlerinin tamamlanması ve bölümümün 1. sınıfına kaydımın yapılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

	
Ek1:
............................. Sınavı Resmi Sonuç Belgesi ...... Sayfa 

							
								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza : 
									
Scroll to Top