İl Özel İdaresi Dilekçe Örneği

İl Özel İdaresi Dilekçe Örneği il özel idaresine yazılı başvuru yapmak için düzenlenecek il özel idaresi dilekçesi için örnek bir dilekçedir. İl Özel idaresi nin temel görevi Büyükşehir olarak tanımlanmamış ve İl geneline hizmet sunan Büyükşehir belediyeleri ve ilçelere hizmet sunan ilçe belediyeleri nin bulunmadığı illerde mahalle ve köylerdeki belediye hizmetlerinin sunulması il özel idaresinin sorumluluğundadır.

İl Özel İdaresine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

İl Özel İdaresi resmi bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse dilekçe boş temiz çizgisiz beyaz bir A4 kağıda yazılmalıdır, En üstte hitap makamı sonra dilekçe konusu ve dilekçe metnine yer verilmelidir.

Yalnızca Türkçe yazılan dilekçeler işlem görmektedir, farklı dillerdeki dilekçeler işlem görmez, yazım esnasında Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun şekilde dilekçe yazılması gerekmektedir.

Dilekçeler ekinde atıf yapılan belgeler var ise sunulmalıdır.

Dilekçe hitap makamı olarak il özel idaresi makamına sunulan dilekçelerde “Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı …………….. İli Özel İdaresi” hitap makamı doğru bir makamdır.

Daha sonra dilekçe konusu başlığı ile dilekçenin hangi temel istemi sunduğu belirtilmelidir.

Daha sonra serbest metin bölümünde paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinin izahı , gerekçeleri ve sunulması gereken bilgileri , en sonda da istemlerinizin sunulmasını birkaç paragraf biçiminde yazınız.

Dilekçe dilekçeyi sunan kişi tarafından ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmaktadır. Dilekçeler yalnızca veli ve vasiler tarafından küçükler için , kısıtlama kararı olan veya temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri tarafından , tüm tüzel kişiler için temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmektedir, bunun dışındaki başvurular için temsil yetkisini gösterir belge aslı veya noter vekaletnamesinin sunulması zorunludur.

Unutulmamalıdır ki il özel idaresi resmi bir kurumdur ve kanun kararname ve mevzuat hükümlerine göre kabul edilebilir istemlere yanıt vermektedir. Kurumun görev konusu dışında yapılan başvurulara yada mevzuata göre uygun olmayan başvurulara olumlu yanıt verilmesi söz konusu değildir.

İl Özel İdaresi Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir İl Özel İdaresi Dilekçesi bunulmaktadır. Bu örnek dilekçeyi kendi isteminizi sunacak biçimde düzenleyiniz. Sırası ile il özel idaresi makamını yani il adını muntazam yazınız. Dilekçe konusunu yani dilekçe ile müracat etme sebebinizi bir cümle olarak yazınız. Dilekçe metin kısmında başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve dayanakları ve en sonda da istemlerinizi makul mantıklı paragraflar olarak sununuz. Islak imzalı olarak kuruma şahsen teslim ediniz.
	Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı .............. İli Özel İdaresi Başkanlığına,


Dilekçe Konusu : DİLEKÇE KONUSUNU BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ.
İL ÖZEL İDARESİNE BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR PARAGRAF OLARAK SUNUNUZ.


BAŞVURUNUZ İLE İLGİLİ GEREKÇE , DETAY VE BİLGİLERİ , DAYANAKLARI BİR YADA İKİ PARAGRAF OLARAK SUNUNUZ.


SON PARAGRAFTA SUNMAKTA OLDUĞUNUZ İSTEMLERİNİZİ AÇIK ANLAŞILIR NET CÜMLELER İLE İFADE EDİNİZ.								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza :


EKLER : 
DİLEKÇE İLE BERABER SUNDUĞUNUZ TÜM BELGELERİ NUMARALI LİSTE OLARAK YAZINIZ.
1-
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı websitesi İller idaresi sayfası erişim linki : https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Adresi : Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı Numara 191 ÇANKAYA/ANKARA

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı: +90 312 422 42 10 -+90 312 422 42 11 – +90 312 422 42 12

İller İdaresi Daire Başkanlıkları: +90 312 422 42 15 – +90 312 422 42 16

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Fax: +90 312 418 96 89

Scroll to Top