GSS Borcu Sildirme Dilekçesi

GSS Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen ve genel sağlık sigortası isimli bir yükümlülüktür. Yetişkin , sağlıklı ve bakıma muhtaç olmayan işgücüne katılabilir her Türk vatandaşı herhangi bir geçerli gerekçesi yoksa genel sağlık hizmetlerini ücretsiz aldığı için genel sağlık sigortası mükellefi yapılmaktadır. Çalışmasına engel sağlık sorunları olanlar , gaziler , belirli yaşa kadar öğrenciler, belirli hane gelirinin altındaki kişiler GSS den yani genel sağlık sigortasından muaf tutulmaktkadır.

Tüm nüfus belirli aralıklar ile taranarak muaf olma kriterlerinde bulunmayan kişiler GSS mükellefi olarak tespit edildiklerinden sonra GSS tahakuk ettirilir ve ödemedikleri durumda GSS borçları oluşur, bunun farkında olmayan binlerce kişinin GSS borcu oluşmakta ve müdahale etmedikçe de bu borç artmaktadır.

Kişilerin kendi rızaları ile beyan ettikleri borçlar haricinde devlet kurumları tarafından resen tahakuk ettirilen tüm borçlara itiraz etme hakları vardır. Yazımıza konu olan GSS Borcu Sildirme Dilekçesi de bu itiraz anlamına gelmektedir. Resen GSS yükümlülüğü getirilen ama GSS yükümlülüğü olmayan kişiler dilekçe vererek GSS borçlarına itiraz ederek GSS Borcu Sildirme işlemi yaptırabilirler. Bu GSS den sonsuza kadar muaf olunmasına veya bir daha GSS borcu çıkmamasına dayanak olmamaktadır. GSS mükellefi olabilmeye yeter duruma gelen kişiler GSS ödemek durumundadır.

GSS den muaf olan kişiler bakıma muhtaç kişiler , gaziler , engelliler ve düşük gelir sahipleridir. Kişi başına hane geliri brüt asgari ücretin ücte birinden azsa GSS den muaf olunur, Brüt asgari ücretten düşükse GSS primini ücte bir oranında öderler, Asgari ücret üstünde bir kişi başı gelir varsa GSS tam ödemek durumundadır. Sosyal Güvenlik Sistemine dahil olmayıp GSS ödemesi yapanlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

GSS mükellefi olan kişinin öncelikle SGK yada Bağkur veya çiftçi sigortalılığı gibi bir sosyal güvencesi olmaması gerekir, herhangi bir sosyal güvencesi olanlar GSS mükellefi olmazlar. Emekliler veya 1. derece yakın durumundan sosyal güvencesi olanlar da GSS kapsamında değildir, sosyal güvenceleri bulunduğu kabul edilmetkedir. GSS kapsamında olan kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmaması gerekmektedir.

GSS den muaf olunabilmesi için asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olunması , gelir testi yaptırılmış olması gerekmektedir.

GSS borcunun silinmesi için GSS Borcu Sildirme Dilekçesi verilmesi gerekmetkedir. GSS mükellefiyetine itiraz ayrı bir işlemdir o konuya GSS borcuna itiraz dilekçesi yazımızda yer vereceğiz.

GSS Borcu Sildirme Dilekçesinde hangi tarihten itibaren GSS borcunuzun bulunduğunu edevletten veya SGK dan öğrenerek GSS tescil tarihinizi bilmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu tarihten sonra sağlık hizmeti veya ilaç teminini SGK üzerinden yaptıysanız bunlar ile ilgili bir borç tahakuk etme ihtimali de bulunmaktadır. Dilekçenizde işsizseniz ne kadarar süredir işsiz bulunduğunuzu belirtmeniz faydalı olacaktır.

Aşağıda bilginize sunmuş olduğumuz GSS Borcu Sildirme Dilekçesini kişisel bilgileriniz ile düzenleyerek SGK müdürlüklerine şahsen teslim ediniz veya PTT ile taahhütlü olarak gönderiniz. Yazımızın sonunda word pdf ve HTML formatlarında dilekçe indirilebilir durumda da paylaşılmaktadır.

GSS Borcu Sildirme Dilekçesi
	Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına


	Dilekçe Konusu : Genel Sağlık Sigortası borcumun silinmesi talebimin sunulmasından ibarettir.

	Kurumunuz tarafından .................. tarihinde isteğim , iradem , beyanım yada talebim dışında Resen tescil edilerek GSS mükellefi olarak tanımlandığım için tarafıma GSS borçları düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam etmektedir.

	Belirttiğim tarihten sonra herhangi bir devlet hastanesinden sağlık hizmeti almadığım gibi özel sağlık kuruluşlarındaki tüm teşhis , tedavi , laboratuvar hizmetleri ücretlerini kendim karşılamaktayım. Tüm ilaç ihtiyaçlarımı da kendim karşılamaktayım.

	SGK sisteminden de görüleceği gibi ............. süredir işsiz durumdayım ve genel ekonomik koşullar gereği aile olarak büyük maddi zorluklar içerisindeyiz. Bu maddi zorluklar ile mücadele ederken bir de hiçbir şekilde hizmet almadığım sağlık sistemine katılımım için GSS borcu üretilmesi hakkaniyetli değildir.

	Ayrıca sağlık hizmeti almayan kişilerin GSS üzerinden borçlandırmasının anayasal haklara ve hukuğa aykırı olduğuna dair sayısız dava mahkemelerde de görülmektedir. Bu konudaki mağduriyetler ile ilgili sayısız şikayet bulunmaktadır.

	Yukarıda arz ettiğim hususlar dikkate alınarak tarafımın bilgisi , isteği ve beyanı dışında borçlandırılmış olduğum GSS borçlarının tamamının silinmesi için gereğini ve tarafıma yazılı olarak posta yoluyla yanıt verilmesini saygılarım ile arz ederim.

	İsim Soyisim : 

	Tc Kimlik Numarası : 

	SGK Sicil No : 

	İkamet Adresi : 
	
	Telefon : 

	Eposta :


								Tarih : 

								İsim Soyisim :
	
								İmza : Scroll to Top