Tabela Kaldırma Dilekçesi

Tabela Vergisi Nedir?

Tabela vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddesine göre, belediye sınırları içerisinde yapılan reklam ve ilan faaliyetlerinden alınan ücretlerdir. Belediye sınırları içerisinde yapılan her türlü tabela, afiş, ilan, reklam gibi amaçlarla kullanılan görsellerden alınan tabela vergisi, belediyelerin en önemli gelir bütçelerinden biridir.

Tabela vergisi reklam içeriği de taşıdığı için tabela kullanımında bulanan işletmelerin devletin öngördüğü şekilde vergilendirmelerde bulunması gerekir. İşletmelerin reklam amacıyla astığı tabelaların büyüklüğü ve tabelanın cinsinin de etkili olduğu vergilendirme işlemlerinde işletmeler detaylı bilgilendirmelerde bulunmak zorundadır.

Tabela Vergisi Ne Kadar?

Tabela vergisinin ücretleri hakkında net olarak bir şey söylemek doğru değildir. Ücret tablosu veya belirlenmiş bir vergi oranına sahip olmadığı için bu tür vergilerde talep edilecek hizmetin büyüklük ve yapısına göre vergi miktarı belirmektedir. Tabela vergisini ödeyecek olan kuruluşların ödedikleri miktarlar arasında farklılıklar oluşabilir. Verginin daha fazla bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacak en büyük belirleyici iki faktör tabelanın cinsi ve tabelanın büyüklüğü olarak görülmektedir.

Tabela Vergisi Beyannamesi

Tabela vergisi bildirisinde tabela kullanımında bulunan işletmeler tabelanın boyutu ve cinsi hakkında gerekli makamlara detaylı ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Herkes tarafından karşılanması gereken tabela vergisinde yapılacak olan beyan işlemlerinde işletmeler kullanmış oldukları tabelalar hakkında eksiksiz ve detaylı bilgi vermelidir. 

İlgili belediyeden temin edilecek beyanname:

1) Şahıslar için, mükellefin nüfus cüzdan fotokopisi

2) Şirketler için, sözleşme fotokopisi

3) Vergi levhası fotokopisi,

4) Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi,

5) İlan ve reklamın sergilendiği yerin adresi (mahalle, cadde, sokak numarası, bina numarası)

6) Mükellefin ikametgâh adresi,

7) Mükellefin iş yeri adresi,

8) Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası,

9) Yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler

10) Damga Pulu.

Beyanname içerisinde yer alan ve verginin miktarı ile nasıl hesaplanacağı konusunda detaylı işlemlerin yer alacağı bilgilendirme alanlarında yanlış bilgilere yer veren işletmeler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanarak, doğru veriler ışığında gerçek ödemesi gereken vergi miktarını ödemek zorunda kalır.

İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi Ne Zaman?

Yayımlanan takvimlere göre İlan Reklam Vergisi Beyan Dönemi genellikle her yıl 01 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında beyan işlemleri yapılabilmektedir.

Tabela Vergisi Ödeme – Tabela Vergisi Hesaplama

Tabela vergileri ödeme yapılan yerler belediyelerdir. İşletmenizin bağlı bulunduğu konum bu hususta önemlidir. Ana cadde ana harterler büyük şehir statüsünde bulunan illerin büyük şehir belediyelerine, geriye kalan yerler ise ilçe belediyelerin alanına girmektedir. Tabela vergisi ödemesi tabelanın büyüklük ve ışıklı ışıksız olmasına bağlı olarak ücretlendirilmektedir. Tabela vergileri bağlı bulunduğunuz belediyelerin veznelerinden yıllık olarak ödenmektedir.

İlan Reklam Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Tabela vergisi yatırma işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceği konusunda belediyeler tarafından yayınlanan bir takvim aracılığıyla zamanı ve hangi aralıklarda yapılması gerektiği bildirilir.

Tabela Kaldırılması Gerektiğinde Ne Yapılmalı?

Kimi durumlarda işletme sahibi kişi düzenli aralıklarla vergisini ödediği tabelasını kullanmak istemeyebilir veya izinsiz/yanlış tabela kullanımı sonucu belediye işletmecilerden tabelasını kaldırmasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda tabela kaldırma beyanı için yazılması gereken dilekçe örneği aşağıdadır. Aşağıdaki dilekçeyi ister el yazınızla ister word/pdf formatında doldurup bağlı bulunduğunuz belediyeye teslim ediniz.

Tabela Kaldırma Beyanı Dilekçe Örneği:

           ........... BELEDİYE BAŞKANLIĞI
            MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE   Müdürlüğünüzün ................ no.lu siciline kayıtlı İlan ve Reklam Vergisi mükellefiyim. ............... Mahallesi ............. Sokak ......... no.lu yerde bulunan işyerimin tabelasını ........... tarihinde kaldırdım.
   Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                                                 Tarih  
                                Ad Soyad
                                  İmza
Adres:
Cep Tel:
Scroll to Top