Görev Yeri Değişikliği İtiraz Dilekçesi Örneği

Çalışanların görev yerleri değiştirilebilir fakat bu değişikliğin makul bir gerekçesi veya çalışanın rızası olması genel hukuk ilkeleri açısından aranmaktadır.

Makul gerekçeye örnek vermek gerekirse şirketin bir arka sokaktaki adresteki ayrı bir işyerini daha kiralayarak personelin bir kısmını orada görevlendiriyor olması makul bir gerekçedir. Şirket üretiminin bir kısmını makul bir mesafede yer alan yani aynı mahalde kabul edilebilecek kadar yakın bir yerde yapma kararını yönetim hakkı sahibi olarak alabilir ve çalışanlarını bu adreste çalışmak üzere yönlendirebilir. Burada fiziken görev yeri harita üzerinde de değişse bile neredeyse aynı mahalde ve ulaşım ve dönüşte ek bir külfet yaratmayan bir noktada eski görev devam ediyor ise çalışanın görev yerine itiraz ediyor olması hukuk açısından genellikle makul bulunmaz.

Makul olmayan gerekçeye örnek vermek gerekirse istanbul beşiktaşta ikamet eden bir çalışan kadıköy şubesinde işe başlamış ve buraya vapur ile konforlu biçimde ulaşım sağlayabiliyorken, işveren tarafından görev yeri gebze şubesi olarak değiştirilmek istendiğinde bu görev yeri değişikliği çalışan tarafından makul bulunmayabilir ve itiraz etme hakkı vardır. Çalışanların görev yerleri rızaları olmadan değiştirilemez.

Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesinde görev yeri değişikliklerini kabul ettikleri imza altına alınmış olsa dahi çalışanların olağanüstü uzak mesafelere veya farklı şehirlere görev yeri değişiklikleri ile gönderilmeleri karşılıklı menfaatin gözetilmesi ilkesi uyarınca işveren tarafından çalışan rızası aranarak yapılmalıdır, bu konuda açılan birçok davada iş sözleşmesinde çalışanın her görev yerini kabul ettiği beyanı bulunuyor olsa bile, çalışanın yaşam kalitesini düşürecek , kişisel zamanını olumsuz yönde etkileyecek veya çok uzun süreli seyahatler ile ulaşabileceği bir noktaya görevlendirilmesi makul bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda işçinin tek taraflı fesih hakkı ve kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunabilmektedir.

Görev yeri değişikliklerinin kaçınılmaz halleri de bulunabilmektedir, örneğin bir ilçede faaliyet gösteren bir tesis uzak ve farklı bir adrese taşındığı durumda tüm personelin yeni adreste görevlendirilmesini talep etmekten başka bir çaresi yoktur. Bu durumda dahi çalışanların görev yerlerinin değiştirilmesine itiraz etme hakları vardır, bu durumda hukuki olarak işverenin problem yaşamamak adına muaffakatname imzalatması veya çalışanları teşvik edici bir politika izlemesi gerekebilmekedir. Çalışanlar evlerine daha yakın daha az yorularak ve zaman harcayarak ulaşacakları bir yere taşınan şirketten memnun olurken daha uzağa taşınan bir şirkete gitmekten memnuniyetsiz olabilirler. Bu durumda işveren ek yol ücreti veya memnuniyet primi gibi ödüller ve teşvikler ile personelin rızasını talep edebilir.

Hiçbir şekilde uzlaşılamıyorsa işveren maddi haklarını ödeyerek çalışanın görevine son verebilir, işyerinin devamlılığı esası da yöneticinin sorumluluğunda olup işyerinin devamlılığı için yeni adresinde faaliyet sürdürmesi zorunludur, çalışanların birkaçının yeni adreste çalışmayı reddetmesi yüzünden işyerinin faaliyetinin sekteye uğramaması adına işveren çalışanların maddi haklarını eksiksiz ödeyerek durumu belirtir koddan SGK bilgidirimi yaparak işten çıkarma hakkını da kullanabilir. Bu durumda çalışanın maddi hakları ödenmiş olması ve işyerinin faaliyetini yeni adreste sürdürecek olması sebebi ile herhangi bir mağduriyet veya hukuksuzluk bulunmamaktadır.

İşverenlerin çalışanlarından yönetim hakları gereği iş ile ilgili talepleri bulumaktadır, çalışanların iş görme ödevi bulunmaktadır fakat karşılıklı iyi niyet ve karşılıklı menfaatin daima gözetilmesi temel prensiptir, yani hukuk işverenin ve çalışanın birbirine karşı iyi niyetli ve karşı tarafın menfaatlerini azami şekilde gözetmesini beklemektedir. Dürüst adil ve makul davranmak da tabiki beklenmektedir.

İşveren çalışanın görev yerini , ünvanını , görev tanımını değiştirmek istediğinde çalışana bunu yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadır, çalışan bu değişikliği kabul etmez ise bu değişikliğe zorlanamaz. Çalışanlar bu gibi değişikliklere karşı çıkabilir ve itiraz edebilirler.

Genel mevzuatta bu değişikliğin sözlü yapılması ve sözlü yanıtlanmasına yer veirlmemiştir bu gibi önemli değişiklikler yazılı olarak bildirilir ve itiraz varsa yazılı olarak yapılmalıdır. Hukuki sonuçları da olabileceğinden çalışanların bu gibi değişiklik taleplerinin kendilerine yazılı olarak bildirilmesini talep etmeleri önemlidir, yani size görev yeri değişiklik talebinin yazılı olarak sunulmasını talep ediniz ve bu belgenin bir kopyasını alınız.

Görev yeri değişikliğini makul bulmuyorsanız itirazınızı Görev yeri değişikliği itiraz dilekçesi hazırlayarak işverenize teslim ediniz ve bir komyasını da kaşe ve imza ettirerek teslim alınız. Şirket yetkilileri yazılı olarak tebliğ etmiyorlarsa görev yeri değişikliğine uyma zorunluluğunuz yoktur, yazılı olarak tebliğ edilmesini sağlayınız. İtirazınızı da işleme koymamaları halinde noterden ihtar çekerek yazılı olarak teslim ettiğiniz itirazınızın işleme konmaması sebebi ile görev yeri değişikliğini kabul etmediğiniz konusunda ihtar ediniz.

Konunun hukuki boyuta taşınmasına az bir zaman kaldığı durumlarda ihtarname çekmenizi önermekteyiz , çalışan işveren iletişiminin çıkmaza girdiği durumlarda ihtarname çekilmesi önemlidir, ayrıca ihtarnameler de hukuki sorumluluklar getiren belgeler olarak karşımıza gelmektedir. Bu sebeple çalıştığınız şirket ile görev yeri değişikliği konsunda anlaşmazlık yaşıyorsanız konuyu bir avukat ile değerlendirmenizde fayda vardır.

Görev yeri değişikliğine bir hafta süre içerisinde itiraz etmezseniz yeni görev yerini kabul ettiğiniz yorumu işvereniniz tarafından iddaa edilebilir ve hukuken kabul görebilir. Bu sebeple itirazınızı size sunulan görev yerinde göreve başlamadan önce yapınız ve görev yerinizi değiştirmeyiniz.

Görev yeri değişikliği itiraz dilekçesi aşağıda sunmuş olduğumuz Görev yeri değişikliği itiraz dilekçesi örneğine benzer bir dilekçe olarak yazılmalıdır, yazım esnasında çalışılan şirket ünvanı , çalışılan görev , görev yeri net biçimde ifade edilmelidir ve görev yeri değişikliğinin makul bulunmadığı ve makul bulunmama gerekçesi de belirtilerek yazılarak şirket yetkililerine teslim edilerek bir kopyasına kaşe imza alınarak saklanmalıdır, böylelikle çalışanın görev yeri değişikliğine itiraz ettiği resmiyet kazanacaktır.

Görev yeri değişikliği itiraz dilekçesi örneği

(İKİ KOPYA OLARAK DÜZENLEYİNİZ İKİSİNİ DE ŞİRKET YETKİLİSİ KAŞE İMZASI SONRASI 1 KOPYA İŞYERİNE 1 KOPYA ÇALIŞANA OLACAK ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİNİZ)

	...................................... ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE	
	(ŞİRKET ÜNVANINI TAM VE DOĞRU BİÇİMDE YAZINIZ)

	
	Şirketinizde ....................... tarihinden beri .................................................................. adresinde ................................................ görevi ile çalışmaktayım. Tarafıma ........................ tarihli yazınız ile bildirdiğiniz görev yerimin .......................................................................... olarak değiştirilmesi talebinizi ................................................................................... sebebi ile kabul etmediğimi ve şuandaki görev yerimde çalışmaya devam etmek istediğimi bildiririm. Gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

								
							Tarih : 

							İsim Soyisim 

							İmza : Dilekçeyi şirket adına kabul eden :


Yetkili Adı : 

Şirket Kaşesi 
üzerine ıslak imza alınız


						

Scroll to Top