Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi

Evlendikten sonra kadın çalışanların işten ayrılma hakları vardır , bu hakkın kullanılması için çeşitli koşullar vardır. Kısaca bahsetmek gerekirse evlendikten sonra işten ayrılma hakkı yalnızca çalışan kadına ait bir haktır, yani işveren evlenen kişiye evlenmesi sebebi ile işten çıkış işlemi yapamaz. Evlenen kişi kendi hür iradesi ile evlilik sebebi ile işten çıkma kararı alabilir ve bu kararı işverene bildirerek evlilik sebebi ile işten çıkışını yaptırabilir. Bu işlem aslında bir istifadır yani çalışan kendi kararı ile işten ayrılmaktadır.

İş kanununa göre yalnızca kadın çalışanların bu hakkı vardır ve evlilik 1 gün dahi sürse bu hakları bakidir. Yalnız detayları incelendiğinde bu hakkın bir evlilik işlemi ile ilgili yalnızca bir kez kullanılabildiği ve evlendikten sonra yalnızca evlilik tarihinden sonraki bir takvim yılında kullanılabileceği göze çarpmaktadır. Yani bir çalışan evlilik sebebi ile yalnızca bir kez işten ayrılabilir ve bu hakkı evlendiği tarihten bir yıl içinde kullanması zorunludur. Evlendikten 1 yıl ve 1 gün sonra evlilik sebebi ile işten ayrılma imkanı yoktur. Ayrıca evlendikten sonra girişi yapılan işlerden evlilik sebebi ile ayrılma işlemi yapılmamaktadır.

Mevzuatta tanımlanmadığı için boşanıp tekrar bir evlilik yapan kişinin aynı hakkı olacağı kanaatindeyiz.

Evlilik sebebi ile işten ayrılma dilekçesi aslında bir istifa işlemi olduğu için istifa işlemindeki sorumluluklar çalışan açısından geçerlidir, yani usulünce işverene yazılı müracat ederek Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi sunması gerekmektedir. Bu dilekçe sunulduktan sonra ihbar süresi kadar çalışmaya devam etme zorunluluğu olduğunu unutmamalıdır. Kullanmamış olduğu yıllık izinleri varsa bunları da kullanma hakkı bulunmaktadır.

Mevzuata göre ihbar süresi ve yıllık izin kullanımı zorunludur, yani izinleri kullanmayıp yerine maaş ödenmesi veya ihbar süresi ile ilgili maaş ödenmesi gibi uygulamaların mevzuatta yeri yoktur. Genel uygulamada istifa eden kişiye ihbar uygulama uygulamama işverenin insiyatifinde gibi görülmektedir, yani işveren çalışan istifa ettikten sonra zorunlu olarak ihbar süresince çalışmasını zorunlu tutmayabilir. Evlilik sebebi ile işten çıkan kişi artık çalışmayacağı yorumu ile ayrıldığı için mevzuatta yer alan 2 saatlik iş arama hakkı genel olarak sunulmamaktadır.

Evlilik sebebi ile işten ayrılan kişi bir daha çalışmamayı taahhüt etmektedir gibi bir düşüncenin hiçbir dayanağı yoktur. Evlilik sebebi ile işten ayrılan yada istifa eden kişi ayrıldıktan sonraki gün bile başka bir işyerinde işbaşı yapabilir, buna engel hiçbir mevzuat yoktur.

Evlilik sebebi ile işten çıkan kişinin yalnızca kıdem tazminatı hakkı vardır, kendi istifa ettiği için ihbar süresi kadar önce istifasını sunar ve işveren talep ederse ihbar süresi kadar çalışmaya devam eder. Mevzuatın doğru uygulamasında ihbar süresi kadar çalışmaya devam etme zorunluluğu vardır. Ücretli yıllık izinlerini de kullanarak görevden ayrılabilir. Yıllık izinlerde işe gelmeyeceği için yıllık izinlerini ihbar sonunda kullanarak izin sonunda işyerine gelerek ibraname imzalayarak çıkış işlemi tamamlanabilir ve bu esnada da kıdem tazminatının ödenmesi usule uygun bir çıkış işlemi olarak değerlendirilir. İşten çıkışta çalışma belgesi de sunulması yerinde olur.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi aşağıda bilginize sunulmuştur , bu belgeyi kişisel bilgileriniz ile düzenleyip ayrılmak istediğiniz tarihten en az ihbar süreniz kadar önce şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketin bunu kabul etmeme hakkı yoktur, işleme koyulmaz ise noterden ihtarname olarak göndermeniz gerekmektedir. Tebliğ tarihi dilekçe teslim tarihi olarak hukukileşmektedir.

İşverenin kıdem tazminatı ödememe durumunda bir avukata danışarak hukuki haklarınız hakkında bilgi alarak hareket etmeniz menfaatinize olacaktır. Kanunen kıdem tazminatı hakkınız vardır, ihbar tazminatı ve izin parası vb haklarınız yoktur. İhbar süresi kadar çalışmanız ve yıllık izinlerinizi kullanmanız zorunludur. İhbar ve izin süreniz kadar şirketin çalışanı durumunda olmanız gerekmektedir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi aşağıda metin olarak ve hemen altında word pdf html dosya türlerinde paylaşılmıştır. Mevzuatta yer yer her çeşit istifa belgesinin el yazısı ile yazılması gerekliliğinden de bahsedilmektedir, bazı şirketler bunu uygulamakta bazısı uygulamamaktadır, daktilo yada yazıcıdan çıktı alınan istifa belgelerinde imza sahteciliği haricinde herhangi bir hukuki olmayan durum karşımıza gelmemiştir, yani çıktı olarak da tesliminde sakınca genel olarak görülmemektedir. Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesini el yazısı ile yazmanız talep edilirse metne uyarak el yazısı ile yazmanızda bir sakınca yoktur, gereklidir denirse elle yazınız ve imzalayınız.

Tercihen Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi ni iki kopya olarak aşağıdaki metin benzeri olarak düzenlemeniz ve işveren tarafından işveren bilgileri doldurulduktan sonra kaşe imza edilmesini sağlayarak bir kopyasının sizde bir kopyasının işverende muhafaza edilmesini temin ediniz. Bu sayede istifa dilekçenizin teslim edildiği hukuki olarak belgelenmiş olacaktır.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Dilekçesi
	......................................................... Müdürlüğüne

	
	
	Şirketinizde ....................... tarihinden itibaren  ............................. görevi ile çalışmaktayım. Bildiğiniz üzere ............ tarihinde evlenmiş bulunuyorum. ............. tarihi itibarı ile evlilik sebebi ile işten ayılma kararı aldığımı saygı ile tarafınıza bildirmekteyim.

	Evlilik Sebebi ile işten ayrılma kararını (istifa kararını) hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradem ile aldığımı kabul ve beyan ediyorum.

	İstifamın kabulü, işten çıkışımın usulünce yapılması, kıdem tazminatımın işen çıkış günü ödenmesi , ihbar süremin tarafıma bildirilmesi ve yıllık izinimi ihbar süremin sonunda kullanabilmem için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


							Çalışan 

							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza : 
İşveren 

Evlilik bebebi ile işten ayrılma (istifa) dilekçeniz teslim alınmıştır.

Tarih: 

İşveren Ünvanı : 

Yetkili Adı Soyadı  :

Kaşe Üstüne Islak İmza : 

Scroll to Top