Çalışma Belgesi Örneği

Çalışma belgesi isminden de anlaşılacağı gibi bir çalışma hakkında temel bilgileri içeren resmi bir belgedir. Bu belge bir çalışanın bir işverene bağlı çalışması hakkındaki temel bilgileri içermelidir. İş kanunu 28. madde de İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir hükmü vardır, yani çalışanın çalışma belgesi isteme hakkı vardır, hatta tüm mevzuata koşulsuz uyma prensibi olan mükellefler işçi çıkış yazı işleri planlaması içerisinde çalışma belgesi düzenleyerek çalışanlarına sunmaya gayret ederler.

Çalışma belgesi iş kanununda sadece tanımlandığı için belirli bir yapısı yoktur fakat ilgili kişinin kimlik bilgilerini, çalışma geçmişini ve işveren bilgilerini içeren bir belge olması beklenmektedir. Yani herhangi özel veya kamu kurumu yada bir sonraki işveren şirket bu belge üzerindeki bilgiler ile ilgili çalışanın nerede ne süreyle ne görevi icra ettiğini görebilmelidir. Bu bilgileri içeren çalışma belgeleri iş kanunu 28. madde hükmünü karşılar niteliktedir. Hukuki bağlayıcılığı da olduğu için birçok işveren vermeye çekinse de çalışanın resmi çalışmasını belgelemek dışında bir anlamı yoktur. Tabiki tüm belgeler gibi resmi ve hukukidir , bu sebeple doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Hali hazırda çalışmaya devam eden çalışanlara da bu belge düzenlenerek teslim edilebilir. İşten çıkış tarihi boş bırakılmamalıdır, şirketimizde çalışmayı sürdürmektedir gibi bir bilgi yazılabilir. Hatta bu belgeyi genellikle birçok şirket vize randevuları için hazır belge olarak düzenleyerek sunabilmektedir, konsolosluklar da çok yüksek oranda çalışma belgesi olarak kabul etmektedir.

Çalışma belgesinin çalışana verilmesi zorunludur, hatta mevzuata göre işten çıktığında kendisine imza karşılığında teslim edilmesi gereken bir belgedir. Bu sebeple işten çıkış işlemlerinde insan kaynakları görevlileri iş kanunu 28. madde hükmünde de yer alan bu belgeyi iki kopya olarak hazırlayarak çalışan ve şirket yetkilisi imzası ile düzenleyerek bir kopya çalışanda bir kopya işverende kalacak şekilde imza ettirmeli ve 10 yıl boyunca muhafaza etmelidirler.

Çalışma Belgesi Örneği aşağıdaki örnekteki gibi bir belge olarak düzenlenirse mevzuat ve bilgi yeterliliği olarak gereken tüm veriyi sağladığı gibi bir sayfaya sığıyor olması da kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Birçok kıdemli muhasebe görevlisi sosyal güvenlik kaydı için zorunlu olarak beyan etse de çalışma belgesinin hiçbir konuda zorunlu belgeler arasında yer almaz, yani bir çalışanın SGK kaydı yapılabilmesi için çalışma belgesi gerekliliği gibi bir konu hiçbir dönemde olmamıştır ve mevzuatta böyle bir zorunluluk hiçbir zaman da olmamıştır.

Tasfiye olmuş bir şirkette çalışan bir kişi çalışma belgesi isteyecek bir muhatap bulamayabilir hatta bulsa dahi eski çalışılan şirket tasfiye olduktan sonra tüzel kişiliği de bulunmayacağı için güncel tarihe belge düzenleme hakkı da yoktur hukuki dayanağı da yoktur. Çalışma belgesi zorunluluğu olduğuna dair inanışların tamamı yanlıştır. Çalışma belgesi istenebilir ama eski şirketi ile sürtüşmeli ayrılan kişilerden zorunlu olarak talep edilmesi makul bir yaklaşım da değildir. Hiçbir zorunluluğu yoktur, ama iş kanununda yeri vardır.

Çalışma belgesinin istenmesinin esas sebebi kişisel verilerin korunması kanunu ve SGK kişi kayıtlarının yalnızca kamu görevlilerinin ve kişinin kendisinin erişimine açık olamasından kaynaklıdır. Şirketler yeni işe giren kişilerin eski çalışmaları ile ilgili beyanlarının doğruluğunun teyidi için bu belgeyi isteyebilirler, bu belgeyi eski şirket kanunen doğru bilgiler ile düzenlemek ile mükellef olduğu için bir kişinin geçmiş çalışması ile ilgili gerçek dışı beyanda bulunmasının engellenmesinin en net yöntemi çalışma belgesi istenmesi veya SGK hizmet dökümü istenmesidir. Bu bilgilere kişinin kendisi dışında kimse erişemez.

Aşağıda örnek bir Çalışma Belgesi Örneği paylaşıyoruz, bu belgeyi işveren bilgileri , çalışan bilgileri ve görev bilgileri , çalışma süresi bilgileri ile gerçek ve doğru bilgiler ile düzenledikten sonra çalışan ve şirket yetkilisi imza ve kaşesi ile resmiyet kazanabilmektedir. Yazının devamında Çalışma Belgesi Örneği word pdf ve html türlerinde indirilebilir dosyalar olarak sizinle paylaşılacaktır.

Çalışma Belgesi Örneğiİlgili Makama ,


	Aşağıda kimlik bilgileri ve çalışma bilgileri sunulan kişi şirketimizde belirtilen görev ile çalışmıştır ve çalışması sonlanmıştır.  İş bu belge eski çalışanımızın talebi üzerine iş kanunu 28. madde hükümlerince hazırlanarak kendisine teslim edilmiştir. 

	

İşveren Bilgileri : 

İşyeri Ünvanı :	

SGK İşyeri Sicil No :

Vergi Dairesi : 

Vergi Numarası :

Çalışan Kimlik ve Çalışma Bilgileri :

İsim Soyisim :

Tc Kimlik No :

Doğum Tarihi : 

Doğum Yeri : 

Baba Adı : 

Anne Adı : 

Görevi : 

İşe Başlama Tarihi : 

İşten Ayrılış Tarihi : 

İşten Ayrılma Sebebi : 


	Bilgilerinize saygı ile sunarız.

								Tarih : 

	Çalışan İsim Soyisim 				Şirket Ünvanı
	Çalışan İmzası					Yetkili İmzası
								Kaşe
Scroll to Top