Öğrenci İşleri Dilekçe Örneği

Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları Üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler ile ilgili tüm resmi yazışmaların ilk kaynak noktasıdır, bir anlamda ünversitelerin öğrenciler ile ilgili tüm yazı işleri öğrenci işlerinde başlamakta veya sonlanmaktadır. Üniversitelerin en kalabalık nüfüsu öğrencilerdir ve öğrenci işleri daire başkanlıkları neredeyse her zaman ilgili üniversitenin akademik yayınlarından onlarca kat fazla yazılı belge üretmektedir. Tüm işlemler resmi belgelere dayanmak zorunda olduğu için kamu adına akademik eğitim veren ve bunu belgeleyen üniversitelerin en yoğun birimlerinden biri öğrenci işleri birimleridir.

Öğrenci işlerinin görevleri nelerdir ? Hani konularda öğrenci işlerine dilekçe verilir ?

Öğrenci işleri adı üstünde öğrencilerin neredeyse tüm işlerini takip eden bölümdür, kayıt kayıt silme ders ekleme vb neredeyse tüm öğrenci başvuruları öğrenci işlerine yapılmakta, öğrenci işleri gerekli birimler ile yazışmalar yaparak veya dilekçeyi transfer ederek öğrenci taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.

Birçok üniversitede öğrenci dilekçelerinin doğru yazılması , doğru biçimde yönetilmesi , arşivlenmesi ve döküman takibinin yapılabilmesi için rektörlüğe bile sunulacak olsa öğrenci işlerinden geçmesini isteyebilmektedir. Bu üniversitelerin tercihine göre düzenlenen bir müracat işleme yöntemidir.

Genel olarak öğrenci işlerinin görevleri ünivesiteye kaydolan öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenci dosyalarının oluşturulması , yök kayıtları ile kaydolan öğrencilerin kimliklerinin eşitliğinin kontrolü (usulsüz kayıtların kayıttan önce engellenmesi) , Öğrencilerin Mernis üzerindeki öğrencilik kayıtlarının , YÖK sistemindeki öğrencilik kayıtlarının düzenlenmesi , Askerlik tecil işlemlerinin yapılması , Öğrenci Kimliklerinin oluşturulması , Yurt İşlemlerinin yapılması , Sınav sonuçlarının ve ders notlarının tescili , YÖKSİS işlemleri , Harç Katkı Payı Öğretim bedellerinin izlenmesi , Ders Kaydı Ders EKleme Ders çıkarma dersten çekilme , Muafiyet işlemleri , Disiplin işlevleri , Af Başvuruları , Lisans Tamamlama İşlemleri , Mezuniyet işlemleri , Erasmus vb Değişim programları ile gelen ve giden öğrencilerin özel işleri , eğitim transferleri , kredi transferleri , özel öğrenci misafir öğrenci işlemleri , Yurtdışından kalıcı gelen öğrenciler, Yatay geçiş ile gelen öğrenciler , Yatay geçiş ile giden öğrenciler ,Öğrenci İşleri Dilekçe kabulü , belge hazırlanması , Pasaport işlemleri , Diploma ve Mezun belgeleri düzenlenmesi , Transkript düzenlenmesi, Yabancı dilde belge düzenlenmesi , Kurum içi yazışmalar ve döküman yönetimi , YÖK ile yazışmalar raporlamalar , Öğrenci Bilgi Sistemi kullanıcı hesaplarının tanımlanması , Öğrenci Belgesi , Paso , Tüm öğrenci işleri dilekçe lerinin işlenmesi , öğrencileri ilgilendiren emniyet hukuki brokratik işlemlerde ilgili kurumlara yanıtlar verilmesi , Çift Anadal Yandal programlarının yeterliliklerinin takibi , ön şartlı derslerin planlanması , eğitim planına göre sorumlu derslerin ders programlarının oluşturulması güncellenmesi , Öğrenci özel taleplerinin işlenmesi , Burs başvuruları , Yurt Başvuruları , Kütüphane kartı başvuruları gibi birçok görev öğrenci işleri tarafından yürütülmektedir.

Bu işlemlerin en az yarısı için öğrencilerin öğrenci işlerine şahsen Öğrenci İşleri Dilekçesi ile başvuru yapması gerekmetkedir. Bu işlemlerin her biri farklı bir işlemdir ve farklı talepler gerektirmektedir, bu makalemizde sizlere genel amaçlı Öğrenci İşleri Dilekçe Örneği sunacağız burada öğrencinin tanımlanması ve en sonunda imza alanı bulunacaktır, açıklamanın yapıldığı paragrafı siz ihtiyacınıza göre değiştirerek öğrenci işlerine müracatınızı yapabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Dilekçesi Nasıl Yazır ?

Öğrenci işleri daire başkanlığına hitaben yazılan dilekçe tüm Türkçe Dilekçe yazımı temel kurallarına uymalıdır, yani hitap makamı en üste yazılır ve üniversite ünvanı öğrenci işleri başkanlığı makamına yazılır. Daha sonra öğrenci işlerinin dilekçeyi kolay okuması için öğrenci özlük bilgileri maddeler halinde sunulur. Sonra kısa bir açıklama paragrafı ve istem paragrafı olarak arz ve talebiniz iletilir. En sonunda tarih isim soyisminiz ve ıslak imzanız ile şahsen öğrenci işlerine tesim edebileceğiniz Öğrenci İşleri Dilekçeniz yazılmış olur. Dilekçenizi okunur bir elyazısı ile yada bilgisayar çıktısı yada daktilo ile yazabilirsiniz. Anlaşılır bir türkçe ile 15 kelimeden daha kısa cümleler kurarak, anlamlı ve kısa paragraflar halinde isteminizi açıklamanız doğru anlaşılmanıza ve işleminizin öğrenci işlerinde hızlıca alledilmesine olanak sağlayacaktır. Eklenmesi gereken belgeleri dosya ekine koymayı unutmayınız.

Öğrenci İşleri Dilekçe Örneğimizde sizlere 4 farklı dilekçe sunacağız bunlar sırası ile inglizce öğrenci belgesi talebi, Öğrenci Bilgi Sistemi kullanıcı adı şifresi talebi , Af Başvurusu , Ders Ekleme Başvurusu dilekçeleri olacaktır. Siz kendi ihtiyacınıza göre dilekçelerde değişiklik yaparak bu dilekçelerden yalnızca birini öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen sunmanız halinde işlemleriniz yapılabilecektir.

Öğrenci İşleri Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak bilginize 4 farklı dilekçe olarak sunulmuştur, yazımızın sonunda word pdf ve html olarak indirilebilir durumdadır.

Öğrenci İşleri Dilekçe Örneği

(!!!!
Öğrenci İşleri Dilekçe Örneği 4 farklı dilekçe olarak yazılmıştır, ihtiyacınıza göre yalnız bir dilekçeyi düzenleyerek şahsen teslim ediniz
!!!!)		.................... Üniversitesi
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

	

	İsim Soyisim :

	Tc Kimlik No :

	Öğrenci No : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 		
		Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum fakülte ve bölümde kayıtlı öğrencinizim. Yurtdışı yataygeçiş başvurularında kullanmak üzere 3 adet ingilizce öğenci belgesi ve transkript belgesine ihtiyaç duymaktayım.

		İlgili belgelerin düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.


						Tarih : 

						İsim Soyisim :
	
						İmza :
	

		----------------------------------------------


		.................... Üniversitesi
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

	

	İsim Soyisim :

	Tc Kimlik No :

	Öğrenci No : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 

	OBS Kullanıcı Adı : 

	Eposta adresi : 

	Cep Telefonu Numarası : 


		
		
	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum fakülte ve bölümde kayıtlı öğrencinizim. 
	
	Öğrenci Bilgi Sistemi kullanıcı adım ve kullanıcı şifrem bloke olmuştur. Öğrenci otomasyonlarını kullanabilmem için kullanıcı adı ve şifremin kullanılabilir hale getirilmesini, yeni kullanıcı adı ve şifremin tarafıma bildirilmesini saygılarım ile arz ederim.
						Tarih : 

						İsim Soyisim :
	
						İmza :
	
----------------------------------------------


		.................... Üniversitesi
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

	

	İsim Soyisim :

	Tc Kimlik No :

	Öğrenci No : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 

	EKLENMESİ İSTENEN DERS :
	
	Fakülte : 		Mühendislik Fakültesi
	Bölüm : 		Makina Mühendisliği Bölümü
	Ders : 			MAT202 – LİNEER CEBİR – 4 KREDİ
	Öğretim Üyesi : 	PROF DR ...........................
	Ders Saatleri : 	SALI 09:00 – 11:00 / PERŞEMBE 09:00 – 11:00

	
		
	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum fakülte ve bölümde kayıtlı öğrencinizim. Öğrenci Bilgi Sistemi kullanarak ders ekleme yapamamaktayım. 
	
	Konuyu Akademik Danışmanım Sn ........................................ 'a danışmam neticesinde dersi almamda herhangi bir engel olmadığını fakat sistemsel bir durumdan ders ekleme işleminin yapılamadığını kendisi de belirtmektedir.

	“(MAKINA MUHENDISLIĞI BOLUMU) - MAT202 LINEER CEBİR – PROF DR ...................... ” Dersinin bu dönemki ders programıma eklenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 

						İsim Soyisim :
	
						İmza :-----------------------
				.................... Üniversitesi
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına	İsim Soyisim : 
	
	Tc Kimlik No:
	
	Öğrenci No (Eski) : 

	Fakülte : 

	Bölüm : 

	Kayıt Yılı : 

	Kayıt Silinme Yılı :

	Cep Telefonu : 

	Eposta Adresi : 

	İkamet Adresi :
	
		Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum eski öğrencinizim. ........ yılında ......................... sebebi ile üniversiteniz ile ilişiğim kesilmiş ve mezuniyet hakkı kazanamamış durumdayım. 

		.................. Bakanlığının ............... tarihli ............ numaralı kararı / kanunu / kararnamesi ile işleme koyulan .................. numaralı öğrenci affı yasası mevzuatına göre durumum affedilebilir öğrenci şartlarını karşılamaktadır. İlgili öğrenci affından faydalanarak yeniden öğrenci kaydımın yapılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

		Yeni öğrenci için talep edilen tüm belgeleri ve eski öğrenciliğim ile ilgili belgeleri dilekçe ekinde bilgilerinize saygı ile sunarım. 

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
Scroll to Top