Erişim Sağlayıcıları Birliği Şikayet Dilekçesi

Erişim Sağlayıcıları Birliği Şikayet Dilekçesi sakıncalı içeriklerin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması taleplerinin sunulması için düzenlenmektedir. Erişim Sağlayıcıları Birliği Türkiye sınırları içerisinde internet erişimi hizmeti sağlayan internet servisi sağlayıcı kuruluşların sakıncalı içeriklere erişimin kısıtlanması için yönetim denetim ve bildirim görevini üstlenen bir kuruluştur.

Kamu kurumları tarafından verilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının tüm internet servisi sağlayıcı kuruluşlara iletilmesi ve bu süreçlerin denetlenmesi ve yönetilmesi görevi vardır.

Ayrıca belirli kanunlara göre suç olduğu şüphe götürmeyen konularda başkanlık makamının erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi de vardır , bu suçlar intihara teşvik etme , Müstehcen yayınlar , Fuhuş ve Fuhuşa yardımcı olan içerikler , Çocukların cinsel istismarı , Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme kullanımını kolaylaştırma ulaşımını kolaylaştırma , Sağlık için tehlikeli her çeşit maddenin temini , Kumar ve Yasadışı bahis oynanması oynatılması oynatılmasının kolaylaştırılması ve imkan sağlanması gibi konularda Erişim Sağlayıcıları Birliğinin erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi vardır.

Şikayet konusunun belirlenmesinin önemi

Şikayet etmek bir özgürlük ve haktır fakat her şikayetin haklı bir şikayet olduğu düşünülmemelidir. Yani uyuşturucu kullanımını özendiren bir video nun yayınlanması haklı bir şikayetken, bir kişinin kendi memleketinin dünyanın en güzel yeri olduğunu iddaa ettiği bir içerikten şikayet etmek haklı bir şikayet olarak kabul görmez.

Şikayetin haklı görülmesi için herhangi bir kanun yada yönetmeliğe göre suç yada kabahat olarak belirlenmiş bir kusur olması yada bir kişi yada sınıfa yani bir topluluğa karşı rahatsız ediçi küçük düşürücü bir içerik yada fiil içermesi gerekmektedir.

Yani kanunlara göre belirlenmiş suç ve kabahatler yada bir grubu gerçek anlamda rahatsız edici içerikler için erişmin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması konusundaki şikayet ve talepler makul karşılanabilmektedir.

Herhangi bir rahatsız edici içerik olmayan ve kanuna göre bir suç olmayan bir içeriğe dair yapılacak şikayetler makul karşılanmayacaktır.

Genel Kanunlara göre suç olan içerikler ile ilgili ne yapılmalıdır ?

Mevzuatta ilgili kanunlara göre suç olarak kabul edilen konularda erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması gibi talepler için Erişim Sağlayıcıları Birliğine müracat edilmesi mümkündür.

Bu başvuru kuruma Erişim Sağlayıcıları Birliği Şikayet Dilekçesi sunularak olduğu gibi vatandas@esb.org.tr adresine eposta atılarak da gerçekleştirilebilir.

Kişi haklarına karşı gelen içeriker ile ilgili şikayetler nasıl işleme konur ?

Genel olarak kişi yada grupların rahatsızlık duyduğu içerikler ile ilgili erişim engellenmesi tedbirinin uygulanabilmesi için Kamu kurumlarının vereceği kararların işleme alınacağı unutulmamalıdır.

Örneğin bir kişi hakkındaki asılsız bilgiler içeren içeriklerin kaldırılması için Erişim sağlayıcıları birliğine direk müracat etmemelidir, mevzuata göre bu gibi konularda Mahkemelere müracat edilmesi gerekmektedir.

Mahkeme kararı veya önleyici tedbir olarak Savcılık kararı ile bu gibi durumlarda karar vererek Erişim sağlayıcıları birliğine bildirim yapmakta ve bu kararlar Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından uygulamaya koyulmaktadır.

Erişim Sağlayıcıları Birliği İletişim bilgileri ve Adresi

ESB Adresi :Koru Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi North Star Plaza No:4 Kat:8 Çankaya Ankara

Telefonu : +90 312 2662840

Web Sitesi : https://www.esb.org.tr/

Erişim Engeli Bildirimi Eposta Adresi : vatandas@esb.org.tr

İletişim eposta adresi : info@esb.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : esb@hs01.kep.tr

Erişim Sağlayıcıları Birliği Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Erişim Sağlayıcıları Birliği bir kamu kurumu statüsünde meslek örgütüdür, bu sebeple resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun şekilde dilekçe yazılması beklenmektedir. Türkçe yazılacak dilekçelerin Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun şekilde yazılması gerekmektedir.

Dilekçe hitap makamı Erişim Sağlayıcıları Birliği Başkanlığı olarak yazılması uygundur, Dilekçe konusunda erişim engellenmesi veya içeriğin kaldırılması ile ilgili isteminizi bir cümle ifade etmeniz beklenmektedir. Aşağıdaki paylaşacağımız dilekçe örneğine benzer bir ifade ile isteminizi kısaca açıklamanız yeterlidir.

Açıklama kısmında erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması talebinizi ne sebeple sunduğunuzu izah etmeniz gerekmektedir. Son paragrafta isteminizi makul ifadeler ile saygılı biçimde sunmanız yeterlidir.

Erişim Sağlayıcıları Birliği Şikayet Dilekçesi

		Erişim Sağlayıcıları Birliği Başkanlığına	Dilekçe Konusu : Kanunen suç kapsamında bulunan internet üzerinden erişilebilir içeriğe erişim engeli tedbiri koyulması istemimin sunulmasından ibarettir.
	Şikayet edilen içeriğin erişim adresi (URL) : 
	
	................................................................................................................................................


	Yukarıda belirttiğim adres üzerinden erişilebilir içerik aşağıdaki kanun ve yönetmeliklere göre suç unsuru oluşturmaktadır.

	................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................


	İş bu sebeple kurumunuza yazılı olarak müracat ederek erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılması istemimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve kurumunuzca res'en takdir olunacak sebepler ile ; 

	Yukarıda belirttiğim içeriğe içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması ve Suç / Kabahat ile ilgili Savcılık / Mahkemelere mevzuata uygun şekilde suç ve/veya kabahatin bildirilerek suç duyurusunda bulunulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta : 
							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Edevlet Üzerinden Erişim Sağlayıcı Birliği Hizmetleri olan erişim engeli başvurusu ve Web Sitesi Erişim Engeli sorgulama hizmetlerine erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/erisim-saglayicilari-birligi

Scroll to Top