Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakalnlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiyenin enerji ihtiyacını ve yerüstü ve yeraltı kaynaklarının yönetim ve denetiminden sorumlu Bakanlıktır ve teşkilat yapısı oldukça geniş olan bir bakanlıktır. Enerji ve doğal kaynak konusundaki tüm alanlarda yetkili olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı üzerinden hizmetlerini sürdürmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği sayfamız içerisinde metin word ve pdf dosya türlerinde mevcuttur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

ETKB Merkez Adresi :Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cadddesi No:2 06520 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Telefonu : +90 312 546 46 46

Kayıtlı Eposta Adresi : enerjivetabiikaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr

Eposta Adresi : bilgi@enerji.gov.tr

Websitesi : https://enerji.gov.tr/

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluşlar

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına dilekçe nasıl yazılır ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir kamu kurumudur ve Bakanlığa yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe yazımı için öncelikle hitap makamının doğru belirlenmesi gerekmektedir, yalnızca bakanlık makamınca değerlendirilecek konularda hitap makamı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına” olarak kullanılmalıdır, merkez yada taşra teşkilatındaki bir birime başvuru yapılıyorsa ve işlem ilgili birim tarafından işlem görecekse ilgili makama hitaben dilekçe yazılması tavsiye edilmektedir “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ………….. Müdürlüğüne” doğru bir hitap makamıdır.

Bu sayede yazılan dilekçe Bakanlık kaleminde değerlendirilerek ve incelenerek ilgili makama sevk edilmesi yerine, makama sunulabilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına dilekçe yazılırken başvuru makamının ilgili bakanlık olduğundan emin olunuz, başka bir kamu yada özel kurumun sorumlu olduğu bir konuda bakanlığa sunulan dilekçe işlem görmez. Ayrıca yalnızca mevzuata uygun şekilde kaleme alınan dilekçeler işlem görebilmektedir, mevzuata uygun olmayan dilekçeler işlem görmezler.

Yani yalnızca bakanlığa görev konusu ile alakalı ve mevzuata uygun konular ile ilgili başvuru yapınız, bu konular dışında yapılacak başvurular işlem görmemektedir.

Dilekçe yazımından kısaca bahsetmek gerekirse yukarıda izah edildiği gibi doğru hitap makamına hitaben yazıma başlanan dilekçe üzerinde bir sonraki bilgi dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin tek bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Sonraki kısım ise serbest metin bölümdür, burada ise dilekçe ile sunulan istemlerin önce açıklanması , sonra gerekli bilgilerin sunulması , istemlerin izah edilmesi ve istemlerin sunulması ile dilekçe yazımı tamamlanır. Tarih , dilekçeyi sunan kişinin ismi ve kişisel bilgileri ve ıslak imzası ile dilekçe tamamlanır ve kuruma şahsen sunulur.

Dilekçeyi yalnızca yazan kişi sunabilir, başkası adına dilekçe sunulması mümkün değildir, yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci ataması yapılmış kişiler için temsilcileri, tüm tüzel kişiler için temsil yetkilileri yada müdürleri başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge yada vekaletname gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dilekçe Örneği yer almaktadır, sırası ile hitap makamı , dilekçe konusu ve serbest metin bölümde yer alan dilekçe açıklamaları , gerekli bilgilerin sunulması , istemlerin izahı ve gerekçeleri ve istemlerinizi içeren paragraflar halinde düznelenmiş yazımı tamamladıktan sonra ıslak imzalı olarak resmi iş günlerinde ilgili makama şahsen teslim ediniz.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

Dilekçe Konusu : 
Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : 

İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta Adresi : 


EKLER : 
1-
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Edevlet üzerinden sunmakta olduğu çevrimiçi hizmetlere erişim için https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi sayfasını ziyaret ediniz.

Scroll to Top