Emniyet Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Emniyet Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görevini sürdürmekte olan , kolluk gücü hizmetlerini sağlayan Polis Teşkilatından sorumlu bir kamu kurumudur.

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sınırları içerisindeki toplum güvenliği , adli kolluk hizmetleri ve önleyici hizmetleri sağlayan Polis Teşkilatının yani yurtiçi emniyeti ve emniyet teşkilatını yöneten kamu kurumudur. Devletin ve Milletin yurtiçindeki güvenliğinden şehir alanlarından sorumlu teşkilat Emniyet Teşkilatıdır, Meskun mahal alanı dışındaki güvenlik de Jandarma Teşkilatının sorumluluğundadır.

EGM Emniyet Genel Müdürlüğü yurtiçi emniyettten sorumlu olduğu için yurda giriş noktaları da dahil olmak üzere birçok alanda görev alan kıymetli emniyet mensuplarının idare kurumudur. Mahalle karakollarından , ilçe emniyet müdürlüklerine , İl emniyet müdürlüklerinden , merkez taşkilatındaki başkanlık ve müdürlüklere kadar binlerce polis memuru , amiri , komiseri ve emniyet müdürlerinden oluşan dev bir güvenlik ordusudur ve yurtiçi emniyeti Türk Emniyet Teşkilatı sağlamaktadır.

EGM Merkez ve Taşra Teşkilatı üzerinden emniyet hizmetlerini yürütür, merkez teşkiları daha çok yönetim ve denetim görevleri yürütürken , Taşra teşkilatı tüm yurdu bir emniyet ve güven ağı ile kapsayacak il emniyet müdürlükleri , ilçe emniyet müdürlükleri , ilçe emniyet amirlikleri ve karakollardan oluşan bir teşkilat yapısına sahiptir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur, taşra teşkilatı ise İl Emniyet Müdürlükleri , İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Amirlikleri ve Karakollardan teşkil edilmiş durumdadır.

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Polis Akademisi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
 • Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü
 • İstihbarat Başkanlığı
 • Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri
 • Özel Harekat Başkanlığı
 • Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Daire Başkanlıkları
 • Polis Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Trafik Araştırma Merkezi Müdürlükleri
 • Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlükleri
 • Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı
 • İl Emiyet Müdürlükleri
 • İlçe Emniyet Müdürlükleri
 • İlçe Emniyet Amirlikleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06100 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon: +90 312 462 04 62
EMail Adresi : bhim@egm.gov.tr (İhbar maili değildir)

Websitesi : https://www.egm.gov.tr/

EGM Online İhbar Uygulaması : https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.aspx

Emniyet Genel Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve Polis Teşkilatı ve Kolluk hizmetlerini gerçekleştiren Emniyet Teşkilatının üst idari birimi olan Emniyet Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılacak dilekçelerin EGM görev konusu ile alakalı ve mevzuata uygun istekler içeriyor olması gerekmektedir, Emniyet Genel Müdürlüğünün görev alanı dışında kalan veya mevzuata göre uygun olmayan dilekçelerin kabul edilme şansı yoktur.

Örneğin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından emniyeti sağlanan bir bölgede olan bir konu ile alakalı EGM ne başvuru yapılmasının makul olmayacağı gibi mevzuata uygun olmayan bir istemi sunan bir dilekçe de EGM tarafından makul yanıt almayacaktır.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü üst idare makamıdır, herhangi bir polis merkezine , ilçe emniyet müdürlüğüne veya il emniyet müdürlüğüne başvurulması gereken konularda bu birimler yerine Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmamalıdır, normal kamu müracat yolu yetkili en alt birimden başlamaktadır, bu sebeple yerel bir işlem ile ilgili başvurular öncelikle yetkili polis merkezi yani karakola, ilçe emniyeti ile ilgili konular ilçe emniyet müdürlüklerine , İl emniyet müdürlüğünün yetkili olduğu konularda ise il emniyet müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Pasaport , Ehliyet , Kimlik gibi belge başvuruları artık Emniyet değil Nüfus Vatandaşlık İşleri tarafından sağlanmaktadır bu sebeple bu tip başvurular için EGM ve İl İlçe Emniyet Müdürlükleri ve polis merkezlerine müracat etmeyiniz, Nüfus Müdürlükleri veya Edevlet üzerinden başvuru yapınız.

Dilekçe yazımından kısaca bahsetmek gerekirse tüm resmi dilekçeler gibi Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılacak dilekçe de hitap makamı ile başlar, Genel Müdürlük makamına yazılacak dilekçeler “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne “makamı ile başlamalıdır, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine yazılacak dilekçeler ise “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ……… İli ……………. İlçesi Emniyet Müdürlüğüne ” Hitabı ile başlamaktadır, Polis Merkezi yada karakollara yapılan başvurular da ilgili karakol amirliği makamına yazılmalıdır.

Sonraki bilgi ise dilekçe konusudur ilgili emniyet müdürlüğüne hangi konuda başvuru yapıyorsanız bunu bir cümle ile özetlemeniz yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada paragraflara bölünmüş , kısa , açık ve net ifadeler ile istemlerinizi sunmanız beklenmektedir. Makul yaklaşım önce istemlerinizi açıklamanız , sonra gerekli bilgileri sunmanız , sonra gerekçe ve izahını yaptıktan sonra istemlerinizi sunmanız biçimindedir.

Tüm kamu kurumlarına dilekçeler tarih , düzenleyen kişinin ismi ve soyismi ve ıslak imzası ile şahsen sunulmalıdır, başkası adına dilekçe sunulması belirli şartlar ile mümkündür.

18 yaşından küçükler için velileri, Vasi Kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri, tüm tüzel kişiler için yetkili yöneticileri başvuru yapabilirler. Bunun dışında başvurular için ilgili müracat yetkisi verilmiş vekaletname veya temsil yetkisini gösterir resmi belge ile başvuru yapılması mümkündür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda Emniyet Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği metin word ve pdf dosya türlerinde paylaşılmış durumdadır. Gerekli açıklamalar parantez içerisinde ünlem ile belirtilmiştir, açıklamaları dikkatle okuduktan sonra açıklamaları silerek ilgili yere gerekli düzenlemeleri ve metinleri yazınız.

Kısaca hitap makamını, dilekçe konusunu , açıklamalar , bilgiler, gerekçeler ve istemler paragraflarını düzenledikten sonra kişisel bilgilerinizi tarihi ve ıslak imzanızı atarak ilgili makama şahsen teslim ediniz.
		Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
		......... İli ................ İlçesi Emniyet Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu : (!!DİLEKÇENİZİ SUNMA SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ!!)


(!!DİLEKÇE AÇIKLAMALARI: PARAGRAF HALİNDE BAŞVURU SEBEBİNİZİ AÇIKLAYINIZ!!)


(!!DİLEKÇE AÇIKLAMALARI: PARAGRAF HALİNDE BAŞVURUNUZ İLE İLGİŞKİLİ BİLGİLERİ VE DETAYLARI İFADE EDİNİZ.!!)


(!!DİLEKÇE AÇIKLAMALARI: PARAGRAF HALİNDE BAŞVURU GEREKÇENİZİ VE BAŞVURUNUZUN GEREKLİ İZAHINI YAPINIZ!!)


(!!DİLEKÇE AÇIKLAMALARI: PARAGRAF HALİNDE İSTEMLERİNİZİ SUNUNUZ!!)
	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Anne Adı :
Baba Adı : 
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi :
Telefon :
Eposta Adresi : 
							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Ekler : 
1-
2-
3-
4-
5-
				

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan Elektronik hizmetlere https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-genel-mudurlugu sayfası üzerinden erişim yapabilirsiniz. EGM tarafından Araç Plakasına yazılan ceza, Maddi hasarlı kaza tutanağı , Sürücü Ceza Bilgileri , Çekilen araç otopark bilgisi , Özel Güvenlik İzin başvurusu , Kamu İşe Alım Kariyer Kapısı , Patlayıcı madde izin başvurusu , Silah Ruhsatı ön başvurusu , Yurda giriş çıkış sorgulama , Özel Güvenlik Kimlik Başvurusu , Toplu Destekli Polislik Mahalle Polisi gibi hizmetlere erişim sağlanabilmektedir.

Scroll to Top