Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

“Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimizde, disiplin soruşturması sonucunda aldığınız cezaya nasıl itiraz edilebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Ek olarak, internette arama yaparken bu durum ile ilgili karşınıza; “disiplin cezasına nasıl itiraz edilir, disiplin cezası iptal dilekçesi, üniversite disiplin cezasına itiraz” gibi ifadeler çıkabilir. Bilmenizi isteriz ki, aslında tüm bu ifadeler aynı kapıya çıkmaktadır. Farklılık yaratabilecek tek şey ise çalıştığınız kurumdan kaynaklanabilir. Yazımızın sonunda paylaştığımız dilekçe örneği; esasen üniversite personelleri, idari personeller ve öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır. Öte yandan, dilerseniz dilekçe üzerinde ilgili değişiklikleri yaparak farklı kurumlar için de uygun hale getirebilirsiniz.

Disiplin Soruşturması Süreci

Disiplinden çıkacak karar kesinleşmeden önce belli bir soruşturma süreci gerçekleşmektedir. Tarafınız için yapılan şikayet ile disipline verilmiş olursunuz ve böylece disiplin süreci başlamış olur. Soruşturma süresince tarafınıza yapacağınız savunmayı incelemek adına bir tarafsız olacak bir soruşturmacı atanacaktır. Soruşturmacı da yaptığınız savunmaya dair fikirlerini belirten dilekçesini üst birime iletir ve üst birim en geç 2 hafta içerisinde kararını açıklayacaktır.

Aşağıdaki alt başlıklarda konuya ilişkin daha detaylı bilgileri de sizlerle paylaştık. Ayrıca, zihninize takılacak herhangi bir sorunda savunmanız incelemek için atanmış soruşturmacıdan veya üst birimlerden bilgi alabilirsiniz.

Disiplin Soruşturmasında Savunma Süresi Ne Kadardır?

Ceza verilmeden önce memura veya öğrenciye en az 7 gün verilip savunma hakkı tanınması zorunludur. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur/öğrenci, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Diğer taraftan, disiplin cezası alan kişi öğrenci ise okulun yönetmeliğine göre sürelerde farklılıklar olabilir. Öğrencisi olduğunuz okulun internet sitesinden ilgili disiplin yönetmeliğini indirebilir ve ayrıntıları okuyabilirsiniz.

Disiplin Cezasına İtiraz Süresi Kaç Gündür?

Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. Süresi içinde itiraz edilmeyen kararlar ise 7 sonunda direkt olarak onanır.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Ne Zaman Başlar?

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin Cezalarına Karşı Nereye İtiraz Edilir?

MADDE 35- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. (2) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.

Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Disiplin cezasına itirazınız ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz.

Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği
.... FAKÜLTESİ/.... YÜKSEKOKULU DİSİPLİN KURULUNA İLETİLMEK ÜZERE
         .... DEKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜNE


Konu: Disiplin cezasına itirazımın sunulmasından ibarettir.
   
    .... Fakültesi Dekanlığının/.... Müdürlüğünün ../../.... tarih ve sayılı yazısı ile ............ eyleminde bulunduğum gerekçesiyle tarafıma 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
    Belirtilen kabahati işlemediğim ve kabahati işlediğime dair herhangi bir delil bulunmadığı halde tarafıma ceza verilmiştir. Savunmamda da belirtmeme rağmen bu hususlar dikkate alınmamıştır. Ayrıca, daha önce ceza almamış ve geçmiş çalışmalarımda başarılı olmuş olmama rağmen cezada indirime dahi gidilmemiştir. İzah edilen nedenlerle, cezaya itiraz ediyorum.
    Tarafıma verilen cezanın kaldırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. ../../....


                               İmza
                             Ad Soyad

Görevi  :
Görev Yeri:
Tel No  :
Adres   :
Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği
Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği JPG İndir

Yararlı Olabilecek Diğer Kaynaklar:

Scroll to Top