yatay geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir? İlgili üniversitenin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, başvuruda bulunduğu üniversitenin yönetmeliğinde yer alan kurumlar arası yatay geçiş için belirlenen şartları sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde başka bir bölüme veya yükseköğretim kurumuna geçiş yapabilmesine yatay geçiş denir. Kurum içi yatay geçişe ilişkin bilgi almak için […]

Kurum İçi Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir? İlgili üniversitenin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, başvuruda bulunduğu üniversitenin yönetmeliğinde yer alan kurum içi yatay geçiş için belirlenen şartları sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde eşdeğer düzeyde başka bir bölüme geçiş yapabilmesine yatay geçiş denir. Kurumlar arası yatay geçişe ilişkin bilgi almak için ise

Scroll to Top