yaş büyütme

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Yaş düzeltme davası açmak için düzenlenmesi gereken dilekçe dir. Yaş Düzeltme Davaları basit davalardır fakat yaş düzeltme davası açılabilmesi için Devlet kaydındaki yaşın tıbbi doğum anındaki yaş olmadığı durumlarda yada insan hatası ile yaşın yanlış yazıldığı durumlarda açılabildiği unutulmamalıdır. Yani bir kişinin yaşı bir sebep ile doğru değil ise doğru yaşın […]

Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği

Yaş Düzeltme Davası Dilekçe Örneği

Yaş Düzeltme Davası Nedir? Yaş düzeltme davaları, nüfus cüzdanında görünen yaşı bir sebeple küçültmek veya büyütmek için açılan davalardır. Yaş düzeltme davası isminden de anlaşılacağı üzerine “Nüfus Kaydının Düzeltilmesi” olduğundan davayı açan kişi; mahkemeden, yaşın büyütülmesini isteyebileceği gibi küçültülmesini de isteyebilir. Her ikisi içinde uygulanacak prosedür ve hukuki yol aynıdır. Mahkeme gerekli koşulların bulunması halinde

Scroll to Top