ticaret sicil müdürlüğü

Ankara Ticaret Odası

Ankara Ticaret Odası Dilekçe Örneği

Ankara Ticaret Odası dilekçe örneği Ankara Ticaret Odasına yazılı müracatlarda kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Tüm ticari işletmeler Meslek odalarına veya Ticaret Odalarına kayıtlı olarak ticari faaliyette bulunabilmektedir bu sebeple Ankara ilinde faaliyette olan tüm ticari işletmelerin bir oda kaydı bulunmaktadır. Bazı meslek dalları hem ilgili meslek odasına hemde ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir , […]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Müdürlüğü Adres Değişikliği Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Müdürlüğünün Görevi Nedir? Ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır. Ticaret Sicil Müdürü ilgili oda yönetim kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve oda meclisinin onayı ile atanır. İş Yeri Adres Değişikliği Nereye Yapılır? Yazılacak bir

Scroll to Top