sabıka kaydı belgesi

İşe İade Dava Dilekçesi

Yabancı Dilde Adli Sicil Belgesi Talep Dilekçesi

Adli Sicil Belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yürütmesinde bulunan tüm adliyelerden alınabilmektedir. Adliyeye şahsen müracat edilerek dilekçe sunulması gerekmektedir. Ayrıca bu belge edevlet hizmetleri arasında da yer almaktadır fakat birçok kurum mühür ve ıslak imzalı belge talep edebilmektedir. Resmi devlet mührü bulunan belge isteniyorsa adliyeden , elektronik belge isteniyorsa edevletten alınabilmektedir. Ayrıca edevletten alınan belgeler […]

Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Talep Dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Talep Dilekçesi kişinin kendine ait sabıka kaydının bulunup bulunmadığına dair resmi yazının kendisine sunulması için şahsen yazdığı ve Cumhuriyet Savcılıklarına sahsen teslim ettiği dilekçelerdir. Bu dilekçeler adliye kalemince işleme konularak kişinin sabıka kaydı durumunu bildirir belgenin kişiye verilmesi ile tamamlanır. Adli Sabıka kaydı talebi tüm adliyelerden yapılabilmektedir, sembolik bir ücretlendirmesi bulunmaktadır.

Scroll to Top