ruhsat alımı

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi inşası tamamlanan ve kullanımına başlanacak mesken ve ticari türdeki yapılar için il veya ilçe belediyeleri tarafından verilmektedir. Ruhsatı bulunmayan yapının amacı ile kullanılması sakıncalıdır. Ruhsatsız yapının kullanımdan men edilmesi ve mühürlenmesi gibi sonuçları olabilmektedir. Ayrıca yapı ruhsatı bulunmadan elektrik doğalgaz su atık su ve telekomünikasyon bağlantılarının yapılmasında problemler çıkabilmektedir. Bina ile […]

İmar Affı Dilekçe Örneği

İmar Affı Nedir? İmar affı ya da imar barışı; imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulama ve mülkiyet sorunlarını düzenleyen kanunu ifade eder. Bunun için edinilmesi gereken belge ise yapı kayıt belgesidir. Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı İmar Hakkı Sağlar mı? Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen

Scroll to Top