Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi inşası tamamlanan ve kullanımına başlanacak mesken ve ticari türdeki yapılar için il veya ilçe belediyeleri tarafından verilmektedir. Ruhsatı bulunmayan yapının amacı ile kullanılması sakıncalıdır. Ruhsatsız yapının kullanımdan men edilmesi ve mühürlenmesi gibi sonuçları olabilmektedir.

Ayrıca yapı ruhsatı bulunmadan elektrik doğalgaz su atık su ve telekomünikasyon bağlantılarının yapılmasında problemler çıkabilmektedir. Bina ile ilgili kredi iptek vb işlemlerde de ruhsatsız olması problemlere sebep olabilmektedir.

Bu gibi sebepler ile inşası biten yapıların fiziki yapı gereksinimleri ve mevzuat gereksinimleri karşılandıktan sonra Belediyeye Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi ile müracat edilerek Yapı Ruhsatı Başvurusu yapılması ve takip edilerek ruhsatlı yapı sahibi olunması gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı Nedir ?

Yapı Ruhsatı bir yapıya kamu adına belediyeler tarafından verilen inşa izini belgesidir. Aslında ruhsatlar inşa öncesinde alınarak yapılar inşa edilir fakat halen eski alışkanlıkları üzerinden atamamış olan inşaat sektörü ve kendi arazisine inşaat yapan kişiler mevzuat adımlarını tam tamamlamadan inşaata başlayabilmetkedir.

Hatta tüm inşaatı bitirip oturulacak vaziyetteyken mevzuat ve müracat işlemlerini yapma eğiliminde olan kişiler bu konuyu önemsememektedir. Fakat çıkacak ruhsata uyumlu olmayan yapılar yapı denetiminde tespit edilerek yıkılmasına varan yaptırımlar ile karşılaşabilmektedir.

Bu sebeple ruhsat alınmadan kesinlikle inşaata başlanmamalıdır.

İskan Nedir ?

İskan ruhsat alınarak yapımına başlanan inşaatın bitmesi sonucunda kamu adına onaylanmış bir yapının kullanımına izin veren belgedir.

Bir yapı inşaatı öncesi inşaat ruhsatı alınarak yapımı tamamlanır ve denetlenmesi ve yapının onaylanması ile iskan başvurusu da tamamlanarak iskanlı bir yapı haline gelir.

İskanı bulunmayan yapılar kullanılmamalıdır. İskanı bulunmayan yapılar için kredi de kullanımı mümkün değildir.

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Yapı ruhsatı talep dilekçesi inşaatı yapacak mülk sahibi veya sözleşme yapılan müteahitlik firması tarafından Belediye makamına hitaben yazılır, Ekinde belediye tarafından talep edilen tüm belgeler sunulur.

Mimarlık Müteahitlik ve Müşavirlik şirketlerinin bu başvuruyu yapabilmeleri için kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya benzeri bir sözleşme ile toprak sahibini belediye işlemlerinde temsil edebilme yetkisi verilmiş olmalıdır.

Belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü makamına inşaatı temsil edebilecek yetkiye haiz kişilerce verilecek dilekçe ile ruhsat başvurusu yapılmaktadır.

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi Türkçe ve resmi dilekçe kurallarına uygun biçimde düzenlenerek şahsen teslim edilmelidir.

Ruhsat mevzuatı Belediyelerden belediyelere değişkenlikler gösterebilmektedir, bu sebeple ruhsat başvurusu öncesinde belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğüne müracat edilecek başvuru belgeleri ve mevzuat hakkında bilgi alınması faydalı olacaktır.

Yapı Ruhsatı Talep Dilekçesi

		Türkiye Cumhuriyeti ........................................ Belediye Başkanlığı
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Yapı Ruhsatı başvurumun sunulmasından ibarettir.


	Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğumuz adresteki arsa türü gayrımenkulüm üzerine mesken ve işyerlerinden oluşan bir inşaat yapmayı dilemekteyim.

	Projesi anlaşmış olduğum müteahitlik firması tarafından yetkili bir mimarlık ofisine hazırlatılmış olup dilekçemin ekinde sunulacak belgeler arasında yer almaktadır.

	Başvurumun kabulünü , inşaat projesinin ve inşaat ile ilgili düzenlenen belgelerin kurumunuzca değerlendirilmesini , herhangi bir noksanlık yada hata yok ise onaylanmasını ve yapı ruhsatının düzenlenerek tarafıma teslimini , hatalar bulunuyor ise hataların yazılı olarak tarafıma iletilmesini saygılarım ile arz ederim.

Arsaya İlişkin Bilgiler : 
Tapu Numarası  :
İl : 
İlçe :
Mahalle : 
Pafta : 
Ada : 
Parsel : 

Mal Sahibine ilişkin bilgiler :
TC Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta Adresi  :								Tarih : 

								İsim Soyisim :

								İmza : 

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web Sitesi : https://www.tkgm.gov.tr/

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Edevlet üzerinden sunmakta olduğu elektronik hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

Scroll to Top