pandemi

Covid Aşılama Talebi Dilekçesi

Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelerde görev yapan Doktorlar , Sağlık çalışanları ve idari personel pandemi şartlarında ön saflarda mücadele eden kahramanlarımız olarak çok büyük risk altındadır. Bunun aksini kimse iddaa edemez ve Sağlık Bakanlığı aşılamada en öncelikli seviyeye bu kişileri almıştır ve aşılama çalışmaları devam etmektedir. Kadrolu çalışmayan veya muayenehanesinde tabliplik görevini icra eden Doktorların […]

Evrak Teslim Tutanağı Örneği

İdari İzin Talebi Dilekçe Örneği

İdari İzin Nedir? İdari izin, başka bir deyişle idari tatil 657 sayılı kanun uyarınca sadece devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izinden özel sektör çalışanları faydalanamamaktadır. Burada memurlardan kasıt belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları, sağlık çalışanları dahil kamu kurumuna bağlı herhangi bir yerde çalışan tüm personelleri kapsamaktadır ve tüm bu kişiler, çalıştıkları kuruma yazacakları

Scroll to Top