Mezuniyet Sınavı

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi tek ders sınavı hakkı başvurusu için öğrencilerin sunmaları gereken dilekçedir. Tek Ders Sınavı farklı isimler ile de anılıyor olsa da mezuniyetine tek bir ders kalmış olan öğrencinin eğitim yılı ve dönemden bağımsız olarak mezun olabilmesi için tanınan ek bir sınav hakkı olarak değerlendirilmelidir. Tek Ders Sınavı normal bir dönem ve […]

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi yüksek eğitim kurumlarında uygulanan azami eğitim süresini dolduracak yada doldurmuş olan öğrencilerin mezuniyet hakkına ulaşmak için azami süre sınavı başvurusu yapmak için düzenledikleri dilekçelerdir. Önlisans , Lisans ve Lisansüstü eğitimde YÖK tarafından belirlenen azami eğitim süreleri vardır ve bu süreleri dolduran öğrencilerin yalnızca bir kez girebilecekleri bir azami süre sınavı bulunur.

Scroll to Top