mezuniyet belgesi

Geçici Mezuniyet Belgesi Talebi Dilekçe Örneği

Geçici Mezuniyet Belgesi Nedir? Öğrenciler, öğrenim gördüğü kurumun mezuniyet şartı olarak belirlediği yeterli sayıda dersi başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından diploma almaya hak kazanırlar. Diploma almak için öğrenci işleri birimine veya müdürlüklere başvuru yapan öğrencilerin diplomalarının aslı hazır olmadığı durumlarda, kurumlar tarafından 6 aylığına diploma yerine geçen ve resmi onaylı geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici […]

Üniversite Kayıp Diploma Dilekçe Örneği

Üniversite öğrencileri bölümüne göre 2 4 5 hatta 6 yıl emek verirler ve gerekli başarıyı sağlayabilmeleri koşuluna bağlı olarak mezuniyetlerini yani almış oldukları akademik eğitimi belgeleyen diploma alırlar. Birçok eğitimde diploma günümüz için pek bir önem taşıyor olmasa da belirli meslekler için diploma aslında mesleği icra edebilmenin en temel gerekliliği durumundadır. Tıp Doktorluğu , Diş

Scroll to Top