Geçici Mezuniyet Belgesi Talebi Dilekçe Örneği

Geçici Mezuniyet Belgesi Nedir?

Öğrenciler, öğrenim gördüğü kurumun mezuniyet şartı olarak belirlediği yeterli sayıda dersi başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından diploma almaya hak kazanırlar. Diploma almak için öğrenci işleri birimine veya müdürlüklere başvuru yapan öğrencilerin diplomalarının aslı hazır olmadığı durumlarda, kurumlar tarafından 6 aylığına diploma yerine geçen ve resmi onaylı geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesi artık e-Devlet üzerinden de temin edilebilmektedir.

Geçisi Mezuniyet Belgesi Diploma Yerine Geçer mi?

Geçici Mezuniyet Belgesi 6 ay geçerlidir. Bu belge 6 ay süreyle diploma yerine kullanılabilir. Akademik birimler her eğitim – öğretim yarıyılı sonunda mezun öğrenciler için Yönetim Kurulu Kararı alarak diploma basımı için mezun öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirirler.

Geçici Mezuniyet Belgesi Ne Kadar Sürede Çıkar?

Geçici Mezuniyet belgesi, bu evrakların kayda girdiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde teslim alınabilecektir.

Geçici Mezuniyet Belgesi E-Devlet’ten Alınabilir mi?

Son yıllarda hızla artan öğrenci sayısıyla doğru orantılı şekilde artan çalışmalar sayesinde, üniversitelerde diploma yerine geçen “geçici mezuniyet belgesi” artık e-devlet üzerinden alınabilmektedir. İlgili web sayfasına ulaşmak için yazımızın sonunda yer alan “e-Devlet – Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” adlı bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Geçici Mezuniyet Belgesini Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Geçici mezuniyet belgenizi teslim alabilmek için okula sunmanız gereken bazı evraklar bulunmaktadır. Bu evraklar üniversiteden üniversiteye, hatta fakülteden fakülteye farklılık gösterebilmektedir. Yanlış veya eksik evrak sunmamak adına Öğrenci İşleri biriminizden veya Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığı’nızdan ilgili evrakları teyit edebilirsiniz.

Her üniversitede belli başlı istenilen belgeler ise şunlardır:

 1. Dilekçe ile başvuru
 2. Kütüphaneden alınacak borcunuzun bulunmadiğina dair belge
 3. Cüppeyi teslim ettiğinize dair belge
 4. Öğrenci kimlik karti
 5. Fakülte takimlarinda yer alan mezun öğrencilerin takim formalari
 6. Mezun Öğrenci Bilgi Formu

Not 1: Geçici mezuniyet belgesi bir defaya mahsus verilir. Diploma tesliminde geçici mezuniyet belgesinin aslı iade edilmelidir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede kayıp ilanı ya da emniyet birimlerince düzenlenmiş kayıp veya çalıntı tutanağının bir nüshası ile başvuru yapılması gerekir.

Not 2: Mezuniyet belgesi günümüz itibarıyla artık e-Devlet sistemi üzerinden de temin edilebilmektedir. İlgili internet sayfasına ulaşmak için yazımızın sonunda yer alan “e-Devlet – Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” adlı bağlantıya tıklayınız.

Geçici Mezuniyet Belgesinin Ardından Diploma Nasıl Alınır?

Geçici mezuniyet belgesini aldıktan sonraki süreçte, diplomanızı almak için geçici mezuniyet belgesinin aslını iade etmek zorundasınız.

Diplomam veya Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp İlanı Nasıl Verilir?

Kayıp ilanları, Türkiye geneli baskı yapan ulusal gazetelere (Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet vs.) verilebilir. İlanınızı ajanslara telefon ederek, SMS veya WhatsApp mesajı göndererek ya da e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Diplomamı veya Geçici Mezuniyet Belgemi Benim Yerime Biri Alabilir mi?

Diploma, diploma eki ve geçici mezuniyet belgesi, yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir; posta yolu ile gönderilmez. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekaletnamenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

Vefat eden kişinin diploması ise “vukuatli nüfus kayıt örneği”nin teslim edilmesi şartıyla isteği halinde birinci derece yakınına verilebilir.

Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Geçici mezuniyet belgesi talep dilekçesinde, öğrencisi olduğunuz üniversitenin Anabilim Dalı Başkanlığına hitap ederek başlamalısınız. Sonrasında konuya ilişkin birkaç tümce yazmalı, kişisel bilgilerinizi belirtmeli ve atılacak bir imzayla dilekçe hazır hale getirilmelidir. Ayrıca okulunuzun geçici mezuniyet belgesini teslim edebilmesi adına sizden istediği evrakları ekler kısmında sunmalısınız. Yanlış veya eksik evrak bulunmamasına özen gösterilmelidir. İlgili dilekçe örneğine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Geçici Mezuniyet Belgesi Talebi Dilekçe Örneği
           ......... ÜNİVERSİTESİ
      ......... Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığına

                             
   ........ Fakültesi, ........ Bölümü’nden .../.../.... tarihinde mezun oldum. 
   Mezuniyet Belgesini alabilmem için istenilen evraklar ekte sunulmuş olup gereğinin yapılmasını arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

T.C. Kimlik No	    :
Cep Telefonu	    :
E-posta		    :
Ev Adresi ve Telefon No:
İş Adresi ve Telefon No:

Ekler
  1. Öğrenci kimlik kartı
  2. İlişik Kesme Formu
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Mezun Öğrenci Bilgi Formu
  5. Kütüphaneden Başkanlığından borcunuz bulunmadığına dair belge
  6. Okulunuzun geçici mezuniyet belgesini verebilmek için sizden istediği diğer tüm evrakları da ekleyeniz. Yukarıda çıkarılacak bir evrak varsa gerekli değişiklikleri yapmayı unutmayınız.

Geçici Mezuniyet Belgesi Konusunda Yararlı Olabilecek Kaynaklar:

Scroll to Top