mezuniyet

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi yüksek eğitim kurumlarında uygulanan azami eğitim süresini dolduracak yada doldurmuş olan öğrencilerin mezuniyet hakkına ulaşmak için azami süre sınavı başvurusu yapmak için düzenledikleri dilekçelerdir. Önlisans , Lisans ve Lisansüstü eğitimde YÖK tarafından belirlenen azami eğitim süreleri vardır ve bu süreleri dolduran öğrencilerin yalnızca bir kez girebilecekleri bir azami süre sınavı bulunur. […]

Yaz Okulu Ders Eşdeğerlik Başvurusu Dilekçe Örneği

Yaz Okulu Nedir? Zayıf olan dersleri yeniden almak, üstten ders almak veya yükseltmek için dersi yeniden almak gibi durumlarda göz önünde bulundurulabilecek isteğe bağlı, hızlandırılmış bir eğitim dönemidir. Geçmiş dönemlerde neredeyse her üniversite yaz okulu açarken günümüzde bu durum değişti. Dolayısıyla öğrenciler artık başka üniversitelerde de yaz okuluna başvurmayı dikkate almaktadır. 2020’de Yaz Okulu Açan

Scroll to Top