Yaz Okulu Ders Eşdeğerlik Başvurusu Dilekçe Örneği

Yaz Okulu Nedir?

Zayıf olan dersleri yeniden almak, üstten ders almak veya yükseltmek için dersi yeniden almak gibi durumlarda göz önünde bulundurulabilecek isteğe bağlı, hızlandırılmış bir eğitim dönemidir. Geçmiş dönemlerde neredeyse her üniversite yaz okulu açarken günümüzde bu durum değişti. Dolayısıyla öğrenciler artık başka üniversitelerde de yaz okuluna başvurmayı dikkate almaktadır.

2020’de Yaz Okulu Açan Üniversiteler Hangileridir?

2020’de yaz okulu açan üniversitelerden bazıları şunlardır: Balıkesir Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. Bu örnekler haricinde 90 küsur üniversitemizde yaz okulu açmaktadır. Bulunduğunuz üniversitenin yaz okulu açıp açmadığı ve tarihlerini öğrenmek için ilgili üniversitenin internet adresini kontrol ediniz veya Öğrenci İşleri birimine danışınız.

Yaz Okulu Ücretli mi?

Yaz okulu için belli bir miktar ücret alınmaktadır. Başka üniversiteye veya kendi üniversiteniz fark etmeksizin yaz okuluna katılım durumunda ücret alınmaktadır. Ücret miktarı ise okuldan okula değişmektedir. Örneğin açıköğretimlerde genel itibariyle alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti şöyledir: Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam 160 TL; 2 Ders alan öğrenci toplam 175,00 TL; 3 Ders alan öğrenci ise toplam 190,00 TL ücret ödemek durumundadır.

Yaz Okulunda Hangi Dersler Alınır?

Yaz okulunda bir ders sınırı olmamakla birlikte bazı üniversiteler önceden tanımlanmış dersleri öğrencilere sunmaktadır. Öğrenci, uygun olan dersleri önceden belirlenenler arasından seçebilir. Yaz okulunun açılması için genelde 20 öğrenci, bazı üniversitelerde ise 10 öğrenci yeterli olmaktadır.

Yaz Okulu Öğretiminde Değerlendirme Esasları Nelerdir?

Yaz öğretiminde açılan derslerin devam, ara sınav, dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı ve başarı değerlendirmesi, ilgili üniversitenin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Öğrencilerin başarı sıralaması güz ve bahar dönemlerinde alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalamasına dahil edilir, ancak başarı sıralamasının tespitinde dikkate alınmaz. Daha ayrıntılı bilgi için üniversiteniz internet adresine bakabilirsiniz.

Not: Çoğu üniversitede geçerli olmak üzere yaz döneminde diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler, başarı notlarını ilgili üniversitenin akademik takviminde belirtilen ders kayıt-ekle sil döneminden önce ilgili bölüm başkanlıklarına iletilmesinden sorumludurlar.                T.C.
            ...........ÜNİVERSİTESİ
      .........Fakültesi .........Bölüm Başkanlığına


  Bölümünüz ......sınıf ......no’lu öğrencisiyim. 20...-20.. Yaz Öğretimi döneminde .......Üniversitesi ...........Fakültesi .......... bölümünden, aşağıda belirttiğim dersi/dersleri almak istiyorum. İlgili derslere ait içerikler ekte sunulmuş olup, bu dersi/dersleri alabilmem için gerekli iznin verilmesi hususunda
  Gereğini arz ederim.

				          Adı Soyadı / İmza
				           .../.../20... 

  									 

Tel No:.................

EKLER: Ders İçerikleri (... sayfa)

.....ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ve DERS ALACAĞI ÜNİVERSİTEDEKİ;

Dersin Kodu ve Adı	T	U	K		
  ......       ...   ...   ...
									

Danışman Onayı: 
Scroll to Top