iş akdi feshi

İş Sözleşmesi Anlaşma İkale ile Sonlandırılması Protokol Örneği

İş Sözleşmesi Anlaşma İkale ile Sonlandırılması Protokol Örneği

İş Sözleşmesi Anlaşma İkale ile Sonlandırılması Protokol Örneği iş anlaşmasının yani iş akdinin karşılıklı uzlaşma ile sonlandırılması için düzenlenen protokole örnek olarak paylaşılmıştır. Yazımızda çalışan ve işveen arasınada düzenlenen bir iş sözleşmesinin anlaşma ile sonlandırılması için düzenlenecek ikale sözleşmesi açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Şirketler arası iş sözleşmelerinin , bayilik sözleşmelerinin ,franchise sözleşmelerininin , bayilik mümessillik temsilcilik […]

İş Sözleşmesi Anlaşma İkale ile Sonlandırılması Protokol Örneği

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi

İş Sözleşmesinin Anlaşma İkale İle Sonlandırılması Dilekçesi bir çalışanın çalıştığı işyeri ile yapmış olduğu süreli yada süresiz iş sözleşmesinin anlaşma yolu ile sona erdirilmesi için ilgili şirkete sunması gerekli olan dilekçedir. Anlaşmalı sözleşme fesihleri her iki tarafın da memnun olacağı bir noktada uzlaşılarak yapılmalıdır. Yani her iki tarafın da rıza göstereceği bir anlaşma var ise

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi

İşe İade Dava Dilekçesi çalışan kişinin herhangi bir sebep ile işveren tarafından işten çıkarılması halinde işine mahkeme kararı ile dönmek için açması gereken işe iade davası için başvuru dilekçesidir. İşe iade davaları İş Mahkemelerinde görülmektedir ve İşe İade Dava Dilekçesi İş Mahkemesi Hakimliğine sunularak dava müracatı yapılabilmektedir. İşe iade davası şahsen de açılabilirken , iş

Deneme Süresi içinde İş Akdi Feshi Bildirimi

Ticari işletmelerde yani özel kurumlarda iş kanunu 15. maddesinde tanımlandığı üzere işverenin talebi ile uygulanabilen 2 aylık deneme süresi vardır, bu iki aylık süre işe girildiği günden başlayarak 60 günlük süreyi kapsamaktadır. Deneme süresi bir anlamda çalışanın niteliklerinin , verimliliğinin , başarısının ve kişiliğinin gözlemlendiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Yeterli nitelikleri olan , verimli çalışan

İş Arama İzni Toplu Kullanma Dilekçesi

İş Kanunu hükümlerine göre görevine işveren tarafından son verilen bir çalışanın ihbar süresi bulunmaktadır, ihbar süresine dahil olan her iş gününün iki saati çalışana iş arama izini olarak sağlanmalıdır. Bu çalışanın iş kanuna göre hakkıdır. İş arama izini işveren tarafından onaylanmalıdır, işverenin iş arama izini vermeme hakkı vardır. işveren iş arama izinini onaylamaz ise çalışana

Scroll to Top