idari izin

Hastalık İzni Dilekçe Örneği

Hastalık İzni Dilekçe Örneği

“Hastalık İzni Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimizde, hastalanmanız durumunda nasıl izin alınabileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Ek olarak, internette arama yaparken bu durum ile ilgili karşınıza; “idari izin, mazeret izni, hastalık izin dilekçesi, doğum izni” gibi ifadeler çıkabilir. Bilmenizi isteriz ki, aslında tüm bu ifadeler aynı kapıya çıkmaktadır. Tek farklılık, izin talebinizi oluşturan […]

Sağlık Bakanlığı Dilekçe Örneği

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi

Koronavirüs İdari İzin Dilekçesi Kronik Rahatsızlığı bulunan yada Hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılma haklarını kullanabilmek için görevli oldukları kamu kurumlarının müdüriyet makamlarına sunmaları gereken bir Resmi dilekçedir, Bu dilekçe ekinde Enabız sisteminden alacakları Kronik Hastalık Durum belgesini eklemeleri beklenmektedir. Başvuru yapan kamu görevlileri idari izinli kabul edilmektedir. Özel sektörde ise günümüz itibarı ile

Evrak Teslim Tutanağı Örneği

İdari İzin Talebi Dilekçe Örneği

İdari İzin Nedir? İdari izin, başka bir deyişle idari tatil 657 sayılı kanun uyarınca sadece devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izinden özel sektör çalışanları faydalanamamaktadır. Burada memurlardan kasıt belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları, sağlık çalışanları dahil kamu kurumuna bağlı herhangi bir yerde çalışan tüm personelleri kapsamaktadır ve tüm bu kişiler, çalıştıkları kuruma yazacakları

Scroll to Top