diploma

Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçe Örneği

Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçesi normal şartlar altında eğitim müfredatını yıl ve döneminde okuyarak tüm derslerinden başarılı olan ve genel not ortalaması 4 lük sistemde 2,00 üstünde olan öğrenciler için gerekli olmamaktadır. Okudukları fakülte ve bölüme göre 2 , 4 , 5 , 6 yıl veya 4 , 8,10 veya 12 dönem sonunda eğitim müfredatının tamamını […]

Üniversite Kayıp Diploma Dilekçe Örneği

Üniversite öğrencileri bölümüne göre 2 4 5 hatta 6 yıl emek verirler ve gerekli başarıyı sağlayabilmeleri koşuluna bağlı olarak mezuniyetlerini yani almış oldukları akademik eğitimi belgeleyen diploma alırlar. Birçok eğitimde diploma günümüz için pek bir önem taşıyor olmasa da belirli meslekler için diploma aslında mesleği icra edebilmenin en temel gerekliliği durumundadır. Tıp Doktorluğu , Diş

Scroll to Top