Defterdarlık

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. GİB Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan temel görevi Kamu Gelirleri olan vergilendirme hizmetlerinin yönetim ve denetimi olan bir Kamu Kurumudur. Kendi merkez yapılanması dışında taşka yapılanması da bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine il […]

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe dir. Osmanlı Geleneğini de ruhunda taşıyan Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Maliye Nezareti ile temel bulmuştur. 1838 yılında Avarız ve Bedeli Nuzil Dairesi olarak kurulan Gelir İdaresi Cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda yeniden teşkilatlandırılmış ve 1942 yılında Varidat Umum Müdürlüğü olarak yapılanmıştır.

Scroll to Top