davadan vazgeçme

Davadan Feragat Dilekçe Örneği

Davadan Feragat Dilekçe Örneği

Davadan Feragat Dilekçe Örneği bir kişi tarafından açılmış bir davadan feragat etmek için sunması gereken dilekçedir. Feragat etmek kelime ve hukuki anlamı ile hakkından kendi rızası ile vazgeçmek anlamına gelmektedir. Davadan feragat etmek de hukuki olarak kendi isteği ile açmış olduğu davadan kendi isteği ile vazgeçmesi yani dava sonucunda kazanabileceği haklarından vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Ceza […]

İşe İade Dava Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi davacı olduğunuz bir davadan çekilmek yani şikayetinizden caymak istediğinizde sunmanız gereken dilekçedir. Tek davacı olduğunuz bir davadan feragat ederseniz davanın kapanacağı ve sonuca göre davanız kabul edilirse kazanacağınız haklarınızı da reddedeceğinizi unutmamalısınız. Bu sebeple davadan feragat etme konusunu etraflıca düşünerek ve varsa avukatınız ile değerlendirerek karara bağlamanız yerinde olur. Önemli bir ceza

Scroll to Top