Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi davacı olduğunuz bir davadan çekilmek yani şikayetinizden caymak istediğinizde sunmanız gereken dilekçedir. Tek davacı olduğunuz bir davadan feragat ederseniz davanın kapanacağı ve sonuca göre davanız kabul edilirse kazanacağınız haklarınızı da reddedeceğinizi unutmamalısınız.

Bu sebeple davadan feragat etme konusunu etraflıca düşünerek ve varsa avukatınız ile değerlendirerek karara bağlamanız yerinde olur. Önemli bir ceza davası yada maddi dava ise avukatınız yok ise davanız ile alakalı hukuki danışmanlık almanız ve bir avukat ile davanızı sürdürmeniz çok daha sağlıklı olabilir.

Davadan Feragat Dilekçesi yazımızın devamında örnek olarak sizlere sunulacaktır ayrıca word ve pdf dosyaları olarak da indirilebilir halde mevcuttur. Bilgisayarınıza indirip düzenlemeniz mümkündür.

Davadan Feragat Etmek Ne anlama gelmekedir ?

Feragat kelimesinins özlük anlamı kendi hakkından isteği ile vazgeçmek anlamına gelmektedir, hukuken de anlamı aynıdır.

Bir kişi kendi hakkından vazgeçmek istediğinde yani dava konusunda davalıdan isteminden vazgeçtiyse feragat edebilir, bu sayede dosya kapanmış olur.

Fakat unutulmamalıdırki davadan feragat yalnızca bir defa edilebilir ve feragat ettiğiniz konuda tekrar bir dava açma hakkınız bulunmamaktadır. Bu sebeple feragat etmeden önce dava neticesinde olası kazanımlarınızdan da vazgeçtiğinizi unutmamalısınız.

Davadan Feragat Dilekçesi
Davadan Feragat Dilekçesi

Feragat etmenin hukuki sonuçları nelerdir ?

Birinci sonuç kabul edilerek açılmış olan davada olası kazanımlarınız ve haklarınızdan feragat etmiş yani vazgeçmiş olursunuz, davayı bu kazanımlar ve haklar için açmıştınız ve bunlardan kendi isteğiniz ile caymış olduğunuzun bilincinde olmalısınız.

Ayrıca bir ceza davası ise ve kamu menfaati bulunmayan şahsi bir dava ise davalının ceza alma sonucu ile sonuçlanabilecek dava da kapatılacağı için davalı ilgili dava dosyasından bir ceza almayacaktır. Kamu adına yürütülen veya resen mahkemenin ayrıca suç unsuru gördüğü maddeler ile feragat etseniz de dava sürer fakat sizin suçlamalarınız başka bir hukuki bağ yada mağdur yoksa dava konusundan çıkacaktır ve davalı bu hususlar ile yargılanmayacaktır.

Dava giderleri ve karşı tarafın avukatlık masrafları feragat ettiğiniz için sizin tarafınızda kalacaktır, yani davayı açarken yatırmış olduğunuz dava harçları geri ödenmeyeceği gibi karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemek durumunda kalmanız söz konusudur, bu sebeple karşı tarafın avukatlarının bulunduğu davalarda , bilirkişi incelemesi ve diğer hukuki süreçleri bulunan davalarda feragat eden taraf karşı tarafın avukatlık ücretlerini ve yasal giderleri üstlenmek durumundadır. Bu sebeple feragat etmenin maddi sonuçları hakkında da değerlendirme yapmadan davadan feragat edilmemelidir.

Feragat eden davacı ile ilgili davalı karşı dava açabilme hakkına sahiptir, davadan feragat edildiğinde davalının kabahati ispat edilmemişse veya dava sürecinde ispatında tereddüt bulunuyorsa , iddaa ispatı yapılmadan ve mahkemece ispat edilmemiş biçimde yorumlanacak durumdayken feragat edilirse, davalı taraf suçlamanız ile ilgili size dava açabilecektir. Bu sebeple de feragat konusu iyi değerlendirilmesi gereken bir konu olarak düşünülmelidir.

Ayrıca feragat aynı zamanda bir vazgeçme olarak da düşünülmelidir, davayı açtığınız dönemden sonra ortaya çıkan deliller, davalının yaklaşımı ve yeni durumlar karşısında şikayetinizden vazgeçmeniz olası bir durumdur, sürecek bir dava sürecinin yaşanmaması ve konunun kapanması adına da davadan feragat edilebilmektedir.

Ayrıca davalı tarafla dava konusunda uzlaşmanız ve karşılıklı mutabakat sonucunda davalının sorunu sizi memnun edecek şekilde çözümlendirmesi karşılığında davadan feragat etmenizi istemesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Hukuken talep ettiğiniz netice veya kabul edilebilir bir neticeye ulaşmış olduğunuz anlaşmazlıklarda , sorun davalı tarafından kesin olarak çözümlendiğinde davadan feragat etmenizde herhangi bir mahsur yoktur.

Hem davacı hemde davalı tarafın yeni duruşmalara katılması gerekliliği ortadan kalkacağı gibi mahkemelerde de sonuçlanmış bir mesele için duruşmalar düzenlenmeyeceği için hem davanın tarafları hemde davayı görecek mahkeme uzlaşma ile konunun kapandığı durumlarda feragat ile davanın kapatılmasından memnuniyet duyacaktır.

Sizin için önemli davalardan feragat etme kararı vermeden önce hukuki danışmanlık almanızın zaruri olduğunu kesinlikle unutmayınız.

Feragat ne zaman yapılabilir ?

Davadan feragat dava dosyası açıkken yapılabilmektedir. Yani savcılık değerlendirmesi sonucunda hakimlik tarafından esas numarası verilerek açılmış olan dava ile ilgili feragat etme hakkınız vardır, savcılık tarafından kovuşturmaya gerek olmadığı yada suç unsuru olarak değerlendirilmediği için açılmamış olan davalardan feragat edilemez, çünki bir dava yoktur.

Mahkeme tarafından esas numarası verilerek açılmış olan davalardan karar açıklanana kadar feragat edilmesi mümkündür, Karar açıklandıktan sonra kesinleşme şerhi verildikten sonra davadan feragat edilmesi mümkün değilidir.

Bir karar kesinleştikten sonra yine de feragat edilmesi gerekiyorsa üst mahkemeye itiraz edilerek üst mahkemeye feragat sunulması gerekli olabilir.

Kesinleşme şerhi olan davalarda yada karar açıklanan davalarda müracat usulü değişkenlikler gösterebilmektedir, bu gibi durumlarda feragat edilmek isteniyorsa avukat ile görüşülmesinde fayda vardır.

Bir davadan feragat edilecekse karar açıklanmadan feragat edilmesi en makul olan zamandır.

Davadan kim feragat edebilir ?

Davadan yalnızca davacı veya vekili feragat edebilir. Feragat edilmesi davanın %100 kapanacağı anlamına gelmez, kamu adına resen yürütülen maddeler varsa dosya açık kalır ve davacı tarafı değil kamu tarafı ile dava sürdürülür.

Ayrıca bir davada çok davacı veya çok mağdur varsa bir davacının çekilmesi sadece kendini bağlar, diğer davacılar hakkındaki mahkeme süreci devam eder.

Bazı davalarda bir davacı birden çok kişiyi dava edebilir, feragat edilme durumunda davacı davalılardan yalnızca bir tanesinden yada hepsinden veya birkaç tanesine yönettiği suçlamalardan feragat ederek yalnızca belirli davalılar ile alakalı suçlamalarını sürdürebilir. Bu durum Davadan Feragat Dilekçesinde açık biçimde belirtilmelidir.

Davadan Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Davadan feragat dilekçesi dava dosyasının bulunduğu mahkeme makamına yazılmalıdır. Dilekçe konusunda davadan feragat edildiğinin beyan edilmesi makuldür.

Dava dosya numarası , davacı bilgileri ile başlayan dilekçe açıklamalar kısmında davadan feragat etme sebebi ve feragat edildiğinin beyan edilmesi yerinde olur.

Sunuç ve İstem kısmında ise sunulan feragat dikkate alınarak karar verilmesi saygı ile arz edilerek dilekçe tamamlanabilir.

İsim soyisim ve dilekçenin teslim tarihi yazılması unutulmamalıdır.

Davadan Feragat Dilekçesi

Örnek dilekçemiz maddi zararının karşılanması sonucunda açtığı davadan feragat etmek isteyen hayali bir kişi adına düzenlenmiştir.

Sizde Feragat Dilekçesi yazımı yaparken davalı taraf olarak kendi bilgilerinizi , davalı olarak dava ettiğiniz kişi bilgilerini yazmalısınız. Açıklamalar kısmında neden feragat ettiğinizi açık bir şekilde izah etmeniz gerekmektedir. Sonuç ve istem kısmında da feragatınız dikkate alarak karar verilmesini talep etmektesiniz.

Ortalama olarak en geç ilk duruşmada feragatınız işleme koyulacaktır. Sonraki süreç kararın yazılması , karar verilmesi , itiraz süresinin geçmesi ve kesinleşme şerhidir. Karar kesinleştikten sonra mahkeme kararı mahkeme kaleminden alınarak gerekli işlemler varsa kullanılabilecektir.

Feragat dilekçesinin sunulması dava dosyasının hemen kapanmasına sebep olmaz, yukarıda belirttiğimiz gibi feragatiniz dikkate alınarak dosya karara çıkacaktır, karar yazılacak açıklanacaktır ve itiraz süresi geçtikten sonra kesinleşme şerhi gelecektir. Bu süreç en hızlı durumda 20 30 gün kadar süre almaktadır.

Davadan feragat etmenin olası kazanımlarınızdan da vazgeçmek anlamına geldiği , yargılama giderlerinin ve karşı tarafın avukatlık masrafının tarafınızca karşılanacağı ve karşı tarafın suçlamalarınız sebebi ile dava açma ihtimali de bulunabileceği dikkate alınarak feragat kararı alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bir avukata danışmadan veya vekil avukatınız olmadan feragat kararı almamanız sağlıklı olacaktır.
		..................................... Mahkemesi Hakimliğine


	Dosya No: Esas ................. / .........................

	Davacı (Feragat Eden): İSİM SOYİSİM TCNO YAZINIZ

	Davacı Adresi 	: İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ

	Vekili			: AVUKATINIZIN ADI SOYADI TCNO BÜRO ADRESİ

	Davalı 			: DAVALI ADI SOYADI TCNO

	Adresi  		: DAVALI ADRESİ

	
	Dilekçe Konusu 	: Davadan feragat etme istemimi sunmaktan ibarettir.

	
	Açıklamalar 		:

	1- ...................................... Aleyhine açmış olduğum davamdan davalı tarafın haklılığımı kabul ederek tüm maddi zararımı karşılamayı kabul etmesi sebebi ile kıymetli mahkemenizi meşgul etmemek adına kendi isteğim ile feragat etmek istemekteyim.

	2- Davalı tüm zararımı karşılar tutarı banka hesabıma .................... tarihinde yatırmıştır ve zararım eksiksiz olarak karşılanmış durumda olduğu için dava konusu istemim sağlanmıştır.

	3- Feragat etmem halinde karşı tarafın Avukatlık masrafları ve yargılama giderlerinin tamamını karşılamam gerektiğini bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan etmekteyim.

	
	Sonuç ve İstem 	:

	Feragatım dikkate alınarak gerekli kararın verilmesini saygılarım ile arz ederim.


						
									Davacı (Feragat Eden) : 

									Tarih : 

									İsim Soyisim : 

									İmza

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top