Cami

Müftülük Dilekçe Örneği

Müftülük Dilekçe Örneği

Müftülük Dilekçe Örneği Müftülüklere yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Büyükşehirlerde il ve ilçe müftülükleri olarak yapılanan Müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan din hizmetlerinin sunulmasını düzenleyen kamu kurumlarıdır. Taşra teşkilatında birden çok köy mezra belde yada ilçe belirli müftülüklere bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Resmi yazışmalarda Caminin hangü müftülüğe bağlı olduğu kolaylıkla […]

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği Diyanet İşleri Başkanlığına yapılacak istem veya şikayet müracatlarında düzenlenmesi gereken dilekçeler için örnek olarak sunulmuştur. Dilekçenizi düzenledikten sonra şahsen konusu ve makamına göre Diyanet İşleri Başkanlığı yada İl veya ilçe Müftülüklerine şahsen müracat ederek dilekçenizi sunabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez adresine yapılacak müracatlar şahsen veya PTT ile iadeli taahhütlü olarak

Scroll to Top