adli sicil kaydı

İşe İade Dava Dilekçesi

Yabancı Dilde Adli Sicil Belgesi Talep Dilekçesi

Adli Sicil Belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yürütmesinde bulunan tüm adliyelerden alınabilmektedir. Adliyeye şahsen müracat edilerek dilekçe sunulması gerekmektedir. Ayrıca bu belge edevlet hizmetleri arasında da yer almaktadır fakat birçok kurum mühür ve ıslak imzalı belge talep edebilmektedir. Resmi devlet mührü bulunan belge isteniyorsa adliyeden , elektronik belge isteniyorsa edevletten alınabilmektedir. Ayrıca edevletten alınan belgeler […]

iş davası cevap dilekçesi

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi

Adli Sicil Kaydının Silinme Talebi Dilekçesi adli sicil kayıtlarının yani sabıka kayıtlarının ilgili cezanın infazı ve geçerli yasal sürenin dolması sonucunda silinmesinin talep edilmesi hakkının talep edilmesi için verilmesi gereken bir dilekçedir. Adli sicil kayıtları yani sabıka kayıtları mahkeme tarafından karara bağlanmış davalar sonucunda alınan cezaları , infazı edilen cezaları , infazı devam eden cezaları

Scroll to Top